Ökumenikus közeledést és kutatást támogató pályázatok 

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 4,5 millió forinttal kívánja támogatni 2021-ben a felekezettudomány művelését, valamint a hazai felekezetek, elsősorban a református és a római katolikus egyház közötti teológiai párbeszédet és ökumenikus közeledést. 
Az alapítvány négy kategóriában írt ki pályázatot – többek között ökumenikus konferenciák, kulturális és egyházi rendezvények, középiskolai és felsőoktatási programok támogatására.

Kustár Zoltán: Deutero-Ézsaiás könyve válogatott fejezeteinek magyarázata (Ézs 40-44)

Megjelent Kustár Zoltán: Deutero-Ézsaiás könyve válogatott fejezeteinek magyarázata (Ézs 40-44) című munkája (DRHE, Debrecen, 2021). 
Kommentárjában a szerző a perikópákat úgy válogatta össze, hogy minél teljesebb képet kaphassunk a babiloni fogság névtelen prófétájának igehirdetéséről: az elemzés a teológiai sajátosságok és a bibliai üzenet kifejtése mellett kitér a szövegek költői szépségének ismertetésére is. 

DAB Plakett díj elismerésben részesült dr. Fazakas Sándor

Dr. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője tudományos és tudományszervező munkáját DAB Plakett-díjjal ismerte el a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága. A laudációt dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi tanár, az MTA DAB főtitkára mondta, a díjat dr. Páles Zsolt elnök adta át a DAB 2021. február 24-én megtartott éves közgyűlésén.

A DAB Plakett díj évente legfeljebb néhány kerül kiadásra, elsősorban az évi közgyűlésen, de indokolt esetben azon kívül is. Nemcsak személyek kaphatják, hanem intézmények és gazdasági társaságok is, az MTA DAB szervezetében végzett munka elismeréseként.

Fotók: MTA DAB, készítette: Csizi Endre

VI. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia

Szeretettel hívnak és várnak minden oktatót és hallgatót a VI. Nemzetközi Interdiszciplináris ONLINE Konferenciára! 
A konferencia időpontja: 2021. március 19.
Nyelvek:  magyar, angol.
A regisztráció határideje: 2021. március 10.

Demonstrátori pályázat

A Debrereceni Református Hittudományi Egyetem pályázatot hirdet a DEMONSTRÁTORI HELYEK BETÖLTÉSÉRE a Teológiai Intézete tanszékeinek egyikén a 2021/2022. tanévben.

A demonstrátori helyek betöltésére az a hallgató jelentkezhet, aki osztatlan vagy mesterszakos nappali munkarendben, államilag finanszírozott képzésben vesz részt.
A demonstrátor az egyetem valamely tanszékével együttműködő, kiemelet tehetségű hallgató, aki részt vesz az adott tanszék oktató-nevelő és tudományos kutatói munkájában. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

Igazgatói tisztség - DRHE Egyetemi Kollégium

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet a DRHE Egyetemi Kollégium igazgatói tisztségének ellátására.

Az igazgatói tisztségre szóló megbízás egyidejűleg főállású, teljes munkaidős kollégiumi nevelőtanár munkakör betöltését is jelenti.

Az igazgatói megbízás, illetve a kollégiumi nevelőtanár kinevezés 2021. augusztus 1-től 2026. július 31. napjáig szól. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30. 

Tanszékvezetői pályázatok

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet az Ószövetségi Tanszék, az Újszövetségi Tanszék, az Egyháztörténeti Tanszék, a Missziói és Felekezettudományi Tanszék, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék, az Idegen Nyelvi Tanszék, valamint a Rajz és Vizuális Nevelés Tanszék tanszékvezetői tisztségeire.

A megbízások 2021. augusztus 1-jétől a munkaviszony fennállásának határidejétől függően, de legfeljebb 2026. július 31. napjáig szólhatnak.

Akadémiai Istentisztelet

AKADÉMIAI ISTENTISZTELET 2021. május 10. - Dr. Hodossy-Takács Előd

Teljes hanganyag elérhető itt!

 

 

 

Oldalak

Feliratkozás DRHE RSS csatornájára