Beszámoló a Magyar Hebraisztikai Társaság könyvbemutatójáról és könyvvásáráról (2016-05-09)

Több, a DRHE-hez is köthető kötet került bemutatásra a Magyar Hebraisztikai Társaság rendezvényén.

2016. május 9-én az ELTE Tanári Klubja adott otthont a Magyar Hebraisztikai Társaság rendezvényének, melynek keretében lehetőség nyílt a tagok által az elmúlt években írt, szerkesztett, illetve kiadott könyvek bemutatására, valamint az MHT-tagsághoz kötődő kiadók könyvvásárára is. Annak ellenére is, hogy a könyvbemutatók közül ketten: Karasszon István és Oláh János egyéb hivatalos elfoglaltságaik miatt kénytelenek voltak lemondani a személyes részvételt, írásban eljuttatták az ismertetéseiket, így az eredeti terveknek megfelelően valamennyi kötet bemutatására sor került. Íme tehát a program:

Teremtésvédelmi konferencia Debrecenben

Első alkalommal kerül megrendezésre az Egy házunk van címmel meghirdetett teremtésvédelmi konferencia a Megújuló Energiapark Kutatóközpontban, 2016. június 3–4. napokon. A rendezvényt a Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma és a Megújuló Energiapark Kutatóközpont közösen szervezi.

A kétnapos konferencia idején az érdeklődőket a Kárpát-medence különböző egyetemeiről érkező kutatók tudományos előadásai, valamint a napelemes autó, a szalmabála építészet, a 3D nyomtatási technológia bemutatása és magashegyi túrabemutató is várja. A fenntarthatóság és a teremtésvédelem jegyében megismerkedhetünk a biobrikett készítésével, az aquapóniával, az algafarmmal, valamint a szoláraszaló használatával. A rendezvény részét képezi a június 3-án délután megrendezésre kerülő egyháztáji vásár is, ahol kizárólag magyar manufaktúrák által készített ökotermékek lesznek kaphatók. Június 4-én sor kerül a korábban kiírt gyermekrajz verseny eredményhirdetésére.

Konferencia beszámoló

Az ókori keresztyén világ III.

Az ókori egyház eszkatológiai vetületei

Sokszínű és tartalmas konferencia megrendezésére került sor 2016. május 6-án a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Patmosz kutatócsoportja és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával. A konferencia főszervezője és moderátora Prof. Dr. Peres Imre, az Újszövetségi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára volt.

A sokszínűséget nemcsak az első század gyülekezeti szituációinak különbözőségei, valamint e gyülekezetek végidő-várásához és eszkatológiai tradícióihoz való eltérő megközelítések adták, hanem az is, hogy az előadók a teljes Kárpát-medencéből érkeztek: Magyarországról, Felvidékről és Partiumból is számos előadó emelte a konferencia színvonalát.

Felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/17. évi pályázatára

A felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2016/2017. tanévre pályázatot hirdet KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére.

A köztársasági ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, valamint megfelelnek az egyetem által előírt feltételeknek , szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10. 12 óra, Tanulmányi Osztály

„Utak a megbékéléshez konfliktusban álló csoportok között.”

2016. április 20–24. között került megrendezésre Közép- és Kelet-Európa, illetve Hollandia teológiai karainak 10. nemzetközi konferenciája Révkomáromban, amelyen teológiánk négy oktatóból és két hallgatóból álló küldöttsége is részt vett. A Selye János Egyetem Református Teológiai Karának szervezésében megvalósuló konferencia témája: „Utak a megbékéléshez konfliktusban álló csoportok között.” (Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict)

A konferencia kiváló lehetőség a tudósok és a hallgatók közötti eszmecserére, melynek alapját a tudományos előadások adják, illetve a személyes és szakmai kapcsolattartásra az európai teológiai karok között. Az eseményre Belgiumból, Csehországból, Hollandiából, Magyarországról, Romániából és Dél-Koreából is érkeztek előadók és résztvevők Szlovákiába.

Szerdától szombatig a közel harminc előadás során minden teológiai diszciplína (ószövetségi, újszövetségi, rendszeres, gyakorlati, ökumenikus és egyháztörténeti) igyekezett a megbékélés témáját körüljárni.

Kiss Tihamér teremavató

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2016. május 3-án 15 órától a 239-es tantermét Kiss Tihamér teremmé avatja.

Meghívó

Évfolyamkirándulás Budapestre

Hősök tere Az őszi jól sikerült nagyváradi kirándulást követően idén tavasszal is kirándulást szerveztek az elsős tanító szakos hallgatók évfolyamfelelősei, Csákberényi-Nagy Miklósné és Kmeczkó Szilárd. A kirándulásra április 22-én, pénteken került sor.

Az ókori keresztyén világ (III.): Az ókori egyház eszkatológiai vetületei

Az Újszövetségi Tanszék Patmosz Kutatóintézete szeretettel vár minden érdeklődőt "AZ ókori keresztyén világ" c. konferenciájára.
A rendezvény az NTP-HHTDK-15-0022 számú pályázati program részeként az Emberi Erőforrások minisztériumának támogatásával valósul meg.

Oldalak

Feliratkozás DRHE RSS csatornájára