Szenior Akadémia - A DRHE az 50 év fölötti korosztály számára kínálja új képzési programját

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem az 50 év fölötti korosztály számára a 2016/2017-es tanévtől elindítja szenior oktatási programját, melynek célja a korosztály ismereteinek frissítése, bővítése – részben a munkaerő-piaci be- és visszailleszkedés támogatása, részben szellemi aktivitásának megőrzése-fejlesztése –, a „szórakozva tanulás” jegyében. A Szenior Akadémia e generáció sajátos élethelyzetével összefüggő ismeretek mellett a természettudományok, orvostudomány, irodalom, képzőművészet és a vallástudomány legújabb eredményeit kínálja közérthető, érdekes formában. A felsőfokú végzettséghez nem vezető képzés időtartama 4 félév. A képzési program az őszi és a tavaszi félévben egyaránt 5-5 képzési napból áll, melyeket az egyetem a szeptember–november, valamint a március–május időszakokban, kéthetes időközönként hirdeti meg; egy képzési napon két előadás hangzik el. A képzés ingyenes, annak teljesítését félévente tanúsítvány, a 4. félév végén pedig díszoklevél dokumentálja.

Meghívó sajtótájékoztatóra a DRHE Szenior Akadémiájának indításáról

2016. június 7-én 10 órától sajtótájékoztatót tart prof. Dr. Bölcskei Gusztáv rektor és dr. Vitéz Ferenc képzésfelelős Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a DRHE 2016/2017-es tanévében induló szenior oktatási programjáról. A ajtótájékoztató helye: I. emelet, Rektori Ülésterem

A lélek ápolása – a lelki egészségvédelem új lehetőségei

Az Európai Kórházlelkész és Lelkigondozói Hálózat Konferenciáját(ENHCC) 14. alkalommal rendezik meg.

Cím: „A lélek ápolása – a lelki egészségvédelem új lehetőségei”

Időpont: 2016. június 1-5.

Helyszín: Debreceni Református Kollégium díszterme

A konferencia célja: a hálózat kétévente találkozik a konferenciák alkalmával, idén 23 országból gyűlnek össze a résztvevők – felekezettől függetlenül. A cél a tapasztalatok, a jó gyakorlatok átadása és megosztása, a különböző országokban folyó kutatások bemutatása. Az előadások a spiritualitás témakörét járják körbe az egészségügyben.

Többek között előad majd Velkey György, a budapesti Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház igazgatója, valamint több neves külföldi előadó.

A konferencia programja

Első helyezés a KTDK-n

A X. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) a jubileumra való tekintettel idén kárpát-medencei szintű tudományos fórummá bővült, ahol a kárpátaljai felsőoktatási intézményeken kívül a felvidéki, partiumi, erdélyi és magyarországi főiskolákról és egyetemekről is érkeztek hallgatók.

A kilenc szekcióban elhangzó előadásokat nemzetközi zsűri értékelte, hiszen határon inneni és túli szakemberek egyaránt részt vettek az opponálás és a zsűrizés munkájában.

2016. május 20-án Egyetemünkről ötfős delegáció indult a konferenciára, melynek idén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont Beregszászon.

Baráti köri találkozó a Debreceni Kollégiumban

A Debreceni Református Kollégium termeit és udvarát május 21-én szombaton újra öregdiákok népesítették be. A Kollégiumi Baráti Kör évtizedek óta május végén rendezi meg éves találkozóját. Ennek az egyesületnek bárki tagja lehet, aki valaha a Kollégium bármelyik intézményében tanult vagy tanított, illetve mai diákok és alkalmazottak is. Jelenlegi tagjai nagyobbrészt még a Kollégium Gimnáziumának egykori diákjai, hiszen a rendszerváltás előtti évtizedekben ez volt hazánkban az egyetlen működő protestáns közoktatási intézmény.

Kollégiumi jelentkezés a 2016/17-es tanévre a DRHE felsőbb éves hallgatói számára

A DRHE felsőbb éves hallgatói a 2016/17-es tanévre 2016. június 15-ig nyújthatják be kollégiumi jelentkezésüket a DE-DRHE Kossuth Lajos III. Kollégiumába.

Kollégiumi pályázati űrlap a DRHE hallgatói számára a 2016/2017-es tanévre

Szobaelosztási kérelem

Plakát

Együttműködési megállapodást kötött Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara.

2016. május 12-én együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara (Komárom/Komárno, Szlovákia). A megállapodást a DRHE részéről Bölcskei Gusztáv rektor, a SJE RTK részéről Lévai Attila dékán írta alá.

A Selye János Egyetem Szlovákiában akkreditált, három karral működő felsőoktatási intézmény. Az egyetem a teológia mellett a pedagógusképzés és a gazdaságtudomány területén képez szakembereket. A most megkötött megállapodás a két intézmény oktatói és hallgatói számára kutatási és oktatási területen biztosít újabb lehetőségeket. Az együttműködés kiterjed a hallgatói mobilitás előmozdítására, a vendégoktatói kapcsolat fejlesztésére, közös szakmai programok szervezésére, tudományos publikációk cseréjére, valamint közös pályázatok írására és megvalósítására.

Tanterem avatások a 2015/16-os tanév II. félévében a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem névadó ünnepségek keretében több egyetemi előadóját és tantermét olyan, az egyetemhez és a Debreceni Református Kollégiumhoz kötődő személyekről nevezte el, akik szakmai téren kiemelkedő teljesítménnyel szolgálták a magyar kultúrát, és példaként állíthatóak a mai fiatalság, illetve a jövő nemzedékei elé.

A 2015/16-os tanév II. félévében

- 2016. április 4-én a 222-es, rajz szaktanterem Félegyházi László nevét,

- 2016. április 11-én a 013-as tanterem Török István nevét,

- 2016. április 19-én a 239-es előadó terem Kölcsey Ferenc nevét,

- 2016. május 3-án a 141-es előadó terem Kiss Tihamér László nevét,

Oldalak

Feliratkozás DRHE RSS csatornájára