Állami kitüntetések reformátusoknak

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök Arany János karnagy, zenetanár, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, a Psalterium Hungaricum Kórus alapítója és vezetője, a Kollégiumi Kórus karnagya részére Kodály Zoltán zenei örökségének továbbadását elhivatottan szolgáló, kimagasló egyházzenei pályafutása, valamint több évtizedes oktató-nevelő munkája, illetve sikeres intézményvezetői tevékenysége elismeréseként. 

Megjelent a Mediárium 2020/4. száma

A Mediárium című, a DRHE társadalmi, egyházi és nevelési folyóiratának 2020. évi 4. száma február végén jelent meg, ezúttal 90 oldal terjedelemben, hat szerző tanulmányait, kritikáit és recenzióit tárva az olvasók elé.

Fiatal Kutatók és Doktoranduszok XI. Nemzetközi Teológuskonferenciája

A Hittudományi Osztály keretein belül évente, idén tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre az országos teológuskonferencia, amelyre ebben a tanévben is a tavaszi félévben, 2021. március 5-én (pénteken) kerül sor. A járványhelyzetre való tekintettel – a résztvevők egészségének és biztonságának érdekében – a szervezők és a fogadó intézmény, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem vezetése a konferencia online megtartása mellett döntött.

A nyilvános megnyitó 8 óra 30 perckor kezdődik, amely a következő linken keresztül nézhető meg: https://www.doszteolkonf.hu/  

Ökumenikus közeledést és kutatást támogató pályázatok 

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 4,5 millió forinttal kívánja támogatni 2021-ben a felekezettudomány művelését, valamint a hazai felekezetek, elsősorban a református és a római katolikus egyház közötti teológiai párbeszédet és ökumenikus közeledést. 
Az alapítvány négy kategóriában írt ki pályázatot – többek között ökumenikus konferenciák, kulturális és egyházi rendezvények, középiskolai és felsőoktatási programok támogatására.

Kustár Zoltán: Deutero-Ézsaiás könyve válogatott fejezeteinek magyarázata (Ézs 40-44)

Megjelent Kustár Zoltán: Deutero-Ézsaiás könyve válogatott fejezeteinek magyarázata (Ézs 40-44) című munkája (DRHE, Debrecen, 2021). 
Kommentárjában a szerző a perikópákat úgy válogatta össze, hogy minél teljesebb képet kaphassunk a babiloni fogság névtelen prófétájának igehirdetéséről: az elemzés a teológiai sajátosságok és a bibliai üzenet kifejtése mellett kitér a szövegek költői szépségének ismertetésére is. 

DAB Plakett díj elismerésben részesült dr. Fazakas Sándor

Dr. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője tudományos és tudományszervező munkáját DAB Plakett-díjjal ismerte el a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága. A laudációt dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi tanár, az MTA DAB főtitkára mondta, a díjat dr. Páles Zsolt elnök adta át a DAB 2021. február 24-én megtartott éves közgyűlésén.

A DAB Plakett díj évente legfeljebb néhány kerül kiadásra, elsősorban az évi közgyűlésen, de indokolt esetben azon kívül is. Nemcsak személyek kaphatják, hanem intézmények és gazdasági társaságok is, az MTA DAB szervezetében végzett munka elismeréseként.

Fotók: MTA DAB, készítette: Csizi Endre

VI. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia

Szeretettel hívnak és várnak minden oktatót és hallgatót a VI. Nemzetközi Interdiszciplináris ONLINE Konferenciára! 
A konferencia időpontja: 2021. március 19.
Nyelvek:  magyar, angol.
A regisztráció határideje: 2021. március 10.

Demonstrátori pályázat

A Debrereceni Református Hittudományi Egyetem pályázatot hirdet a DEMONSTRÁTORI HELYEK BETÖLTÉSÉRE a Teológiai Intézete tanszékeinek egyikén a 2021/2022. tanévben.

A demonstrátori helyek betöltésére az a hallgató jelentkezhet, aki osztatlan vagy mesterszakos nappali munkarendben, államilag finanszírozott képzésben vesz részt.
A demonstrátor az egyetem valamely tanszékével együttműködő, kiemelet tehetségű hallgató, aki részt vesz az adott tanszék oktató-nevelő és tudományos kutatói munkájában. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

Oldalak

Feliratkozás DRHE RSS csatornájára