Virtuális műsor és jelképes koszorúzás a Magyar Kultúra Napján

„Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!”

Debrecen városa és a református hittudományi egyetem évek óta közös koszorúzással és ünnepi műsorral tiszteleg január 22-én a Himnusz születése, Kölcsey Ferenc emléke és a magyar kultúra nemzetmegtartó, közösségépítő ereje előtt. A járványügyi korlátozásokra való tekintettel ezúttal – a közönség és a meghívottak részvétele nélkül – szűk körű és jelképes, a fizikai közösségi és protokolláris kereteket nélkülöző, ám valóságos koszorúzást tartottunk.
Ezzel egy időben (január 22-én 10 órától) tettük elérhetővé és letölthetővé a honlapunkon azt a bő negyed órás összeállítást, melyben meghallgathatják dr. Baráth Béla rektor és dr. Puskás István alpolgármester köszöntője mellett dr. Berek Sándor, egyetemünk docense ünnepi beszédét. Az összeállítás a „református himnusszal”, a 90. genfi zsoltárral indul (a kollégiumi Kántus előadásában), és nemzeti fohászunknak a Református Énekek 2018. évi hangversenyén (a Kárpát-medencei református kórusok közreműködésével) előadott felvételével zárul.

Köszöntőjében Baráth Béla a Debreceni Református Kollégiumban a Himnusz költőjéhez kapcsolódó emlékhelyeket idézte föl és mutatta be; Puskás István azt hangsúlyozta, hogy a Magyar Kultúra Napján egyúttal kicsit önmagunkat is ünnepeljük, hiszen Kölcsey azt a műveltséget és világnézetet, melyből a Himnusz és (maga a Kölcsey-életmű is) megszületetett, a Kollégium falai között sajátította el.
Berek Sándor ünnepi beszédében a kultúra sokféle lehetséges meghatározásából emelt ki néhány fontos elemet, a többi közt utalva arra, hogy az magában foglalja a tudást, a hitet, a művészetet, az erkölcsöt, a törvényt, a szokásokat, gondolatainkat a világról, elképzeléseinket arról, hogyan kellene élnünk, vagy cselekedeteinket; s jelentheti azon ismeretek, attitűdök és egyéni viselkedésminták összességét, amelyek közösek és öröklődnek egy adott társadalomban. Mindegyikben azonos vonás, hogy a kultúra közös, tanult, szimbólumokon alapul és integrált. Ahhoz, hogy egy közösség tagjai képesek legyenek az együttműködésre, a kultúra adja a legnagyobb erőtartalékot. Nemzeti himnuszuk születése egyúttal a kulturális nemzet megszületésének is egyik fontos pillanata.

Az emlékezés, a tisztelet, az ünneplés koszorúit a DRHE épületének 2. emeleti Kölcsey-domborműve és a Péterfia utcai Kölcsey-szobor előtt Debrecen MJV nevében dr. Puskás István alpolgármester és Wachterné Postás Gabriella kulturális főtanácsos; egyetemünk részéről dr. Baráth Béla rektor, valamint dr. Bodó Sára és dr. Eged Alice rektor-helyettes; a Kölcsey Központot is magába foglaló Főnix Rendezvényszervező nevében pedig Bódor Edit igazgató helyezte el.