Váradi Biblia – 360

A DRHE Tehetségpont szervezésében debreceni diákok utaztak el Nagyváradra, hogy részt vegyenek a Váradi Biblia 360 éves évfordulójának ünnepi rendezvényén.

A Váradi Biblia 360 éves évfordulója alkalmából a Magyar Bibliatársulat Alapítvány a nagyváradi várban tartott ünnepi kuratóriumi ülést 2021. szeptember 11-én. A Magyar Bibliatársulat aktuális feladatainak áttekintése után, bemutatásra került az 1908-as revideált Károli Biblia mai helyesírás szerint javított, legújabb változata, majd a délután folyamán a Román Felekezetközi Bibliatársulat is bekapcsolódott a programba egy közös szimpózium formájában. A jelenlévők a román nyelvű Cornilescu Biblia revíziójáról hallhattak előadást, valamint beszámolók hagoztak el a két bibliatársulat munkájáról, együttműködési lehetőségeiről. A vendégáltó Királyhágómelléki Református Egyházkerület jóvoltából a szakmai programhoz kulturális rendezvények is kapcsolódtak.

A programon Kiss Ingrid Csenge hatodéves és Klément-Balla Zsófia ötödéves teológus-lelkész szakos hallgató vett részt, valamint Varga Laura gimnáziumi tanuló (DRKG), aki a DRHE mentorprogramjába kapcsolódott be ebben a tanévben. A tanulmányút lehetőséget adott betekinteni a bibliafordítás, bibliakiadás, bibliamisszió szakmai munkájába, és találkozási lehetőséget jelentett e terület szakembereivel. A Tehetségpontunk debreceni küldöttségét Németh Áron vezette.

Az utazást az NTP-HHTDK-21-0006 pályázat keretében a Miniszterelnökség – Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogatta.