Szabóné dr. Kármán Judit

Szabóné dr. Kármán Judit képe
Név: 
Szabóné dr. Kármán Judit
Beosztás: 
tanszékvezető egyetemi docens /english/ head of department, associate professor
Tudományos fokozat: 
PhD.

Történet

Ennyi ideje tag
2 év 8 hónap
E-mail: 
szabone.karman.judit@drhe.hu
Szoba: 
II/233
Intézményi megbízatások: 

Tanszékvezető - Teológia Intézet Romológia Tanszék

Romológiai Füzetek sorozatszerkesztő

Doktori iskola - témavezető (50%)

/english/

Head of Department of Romology

Editor of Romani Studies (DRHE)

Szakmai megbízatások: 

 

 • MTA köztestületi tag - MTA II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya (2018-)
 • Magyar Nevelés-és Oktatáskutatók Egyesülete tagság (2018-)
 • Katolikus Egyház Cigánypasztorációs Tanács alapító tag (2015-)
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma Antiszegregációs Kerekasztal tag (2013-)
 • EMMI TÁMOP Koragyermekkori (0–7) év program  Szakmai Tanácsadó Testület tag (2013-2015.)
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma „Progress – Határtalan egyenlőség” program oktatási  szakértője (2012/2013. tanév)
 • Jezsuita Rend Roma Szakkollégium Tanulmányi Tanács tag (2011-2012.)
 • Roma orvosképzést előkészítő intenzív program tag (2011-2015.)
 • Szent Erzsébet Segítő Alapítvány (A cigányság felemelkedéséért) kuratóriumi tag (2010-2016)
 • Boldog Ceferino Alapítvány (A cigányság oktatását, felzárkózását segítő alapítvány) alapító tag, Felügyelő Bizottság tag (2009-)
 • Asszonyok (Cigány és nem cigány asszonyok) a Békés Együttélésért (A BÉKE) Kht. alapító tag, Felügyelő Bizottság elnöke (2009-2014.)
 • Jezsuita Rend Cigánypasztorációs Műhely (Budapest) szakmai vezetője (2007-2017)
 • MAVE Felnőttképzési Tanácsadó Testület tag (2006-2010.)
 • MAVE Családsegítő-és Mentálhigiénés Szakmai Műhely alapítója, vezetője (1999-2006.)
 • Magyar Családterápiás Egyesület tag (1998-2003.)
 • MAVE tag (1990-2010.)

 /english/

Professional memberships:

Member of public body of Hungarian Academy of Sciences 2018 – (HAS II. Department of Philosophical and Historical Studies)
Member of Hungarian Educational Research Association (2018-)
Charter Member of Hungarian Catholic Church’s Gypsy Mission (2015-)
Member of Ministry of Human Capacity’s Anti-Segregation Roundtable (2013- )
EMMI TÁMOP Koragyermekkori (0–7) év program  Szakmai Tanácsadó Testület tag (2013-2015.)
Educational Expert of Ministry of Human Capacity’s „Progress – Unlimited equality” programme (Academic Year 2012/2013)
Member of Study Committee of Jesuit „Curia” Roma College for Advanced Studies (2011 – 2012.)
Member of Roma Medical Education Program (2011- 2015)
Member of Advisory Board of Szent Erzsébet Charity Foundation (Aiding the success of Gypsy population 2010- 2016)
Charter Member of Ceferino Foundation (Aiding the success and education of Gypsy population from 2009 -)
Charter Member and Head of Supervisory Board of „Roma and non-Roma women for peaceful symbiosis” (2009-2014)  
Professional Leader of Jesuit Curia Gypsy Mission (Budapest, 2007-2017)
Member of Adult Learning and Education Advisory Board of Hungarian Association of Public Health Care Inspectors (2006-2010)
Charter Member of Department of Mental and Family Care of Hungarian Association of Public Health Care Inspectors (1999-2006)
Member of Hungarian Family Therapy Association (1998-2003)
Member of Hungarian Association of Public Health Care Inspectors (1990-2010)

Szakmai önéletrajz: 

TANULMÁNYOK

 2006-2009.  PTE BTK Neveléstudományi Intézet Doktori Iskola, Pécs
 2001-2004.  PTE Bölcsészettudományi Kar Romológia szak, Pécs
 1998-2001.  MCSE Családterapeuta képzés, Budapest
 1990-1993.  Testnevelési Főiskola Mentálhigiéné szak, Budapest
 1986-1989.  Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia, Budapest
 1978-1981.  HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnői szak, Szeged
 1973-1977.  Leőwey Klára Gimnázium biológia tagozat, Pécs

 TUDOMÁNYOS FOKOZAT

 2013.  PhD. (doktori) fokozat
 2012.  PhD. (doktori) védés PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

 KÉPESÍTÉSEK

 2011.  Doktori szigorlat PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
 2009.  Doktori képzés abszolutórium. PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola    Nevelésszociológia program – Romológia specializáció
 2004.  Romológia szakos bölcsész PTE BTK Romológia Szak
 2001.  Családterapeuta  MCSE Budapest
 1993.  Mentálhigiénés szakember Testnevelési Egyetem Budapest
 1989.  Hittudományi Akadémiai képesítés Pázmány Péter Hittudományi Akadémia Budapest
 1981.  Védőnő HIETE Egészségügyi Főiskola Szeged

SZAKMAI PÁLYA

2019.augusztus -   tanszékvezető egyetemi docens - DRHE Teológiai Intézet - Romológia Tanszék - Debrecen
2016. január -         tanszékvezető főiskolai docens - DRHE Teológiai Intézet - Romológia Tanszék - Debrecen
2015/2016. tanév 2. félév         főiskolai docens - Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Társadalomtudományi Tanszék
2015/2016. tanév 1. félév         főiskolai docens - Eötvös József Főiskola - Pedagógusképző Intézet, Baja
2014/2015. tanév         óraadó tanár - ELTE TÓK - Neveléstudományi Tanszék - Budapest
2012/2013. tanév         főiskolai adjunktus - PPKE VJK Szociális képzési és Neveléstudományi Tanszék - Esztergom
2011/2012. tanév         meghívott oktató (1 szemeszterre) - ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium - Budapest
2009/2010. tanév -        óraadó tanár - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola - Pszichológia Tanszék - Budapest
2006- 2015/2016.         óraadó tanár - Semmelweis Egyetem - Mentálhigiéné Intézet - Szociális munka MA képzés - Budapest
2006-2013/2014. tanév         óraadó tanár - Gál Ferenc Hittudományi Főiskola - Szeged
2006-2015/2016. tanév         óraadó tanár - Semmelweis Egyetem ÁOK - Magatartástudományi Intézet - Budapest
2005-2007/2008. tanév         óraadó tanár - PTE Egészségügyi Főiskolai Kar - Pécs
2008-2013/2014. tanév         óraadó tanár - PTE BTK Romológia Tanszék - Pécs
2004-2005/2016. tanév         óraadó tanár -  Testnevelési Főiskola (SE) - Mentálhigiéné Intézet - Budapest
2004-2015/2016. tanév         óraadó tanár  - Semmelweis Egyetem - Egészségügyi Főiskolai Kar (korábbi HIETE) - Budapest
1999-2003.         óraadó, képzésvezető MAVE Országos Családsegítő-és Mentálhigiénés képzés (Budapest, Miskolc, Gyöngyös, Kazincbarcika)
2000-2002/2003. tanév         főiskolai tanársegéd - HIETE Egészségügyi Főiskola - Budapest
1999-2001.         családterapeuta - MCSE Családi Szolgálatok Ligája - Budapest
1998-1999/2000. tanév         óraadó tanár - HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar - Budapest
1985-1987.         körzeti védőnő - XIX. ker.  ÁNTSZ - Budapest
1981-1985.         körzeti védőnő - Somogyapáti - 14 falu, puszta, tanya, cigánytelep

TUDOMÁNYSZEVEZÉS
Doktori képzés

Doktori védésen bizottsági tag:

Lukács J. Ágnes: Roma egyetemisták beilleszkedési mintázatai kapcsolathálózati megközelítésben - Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományi Doktori Iskola, 2019. 09.06. Budapest, SE ETK

Barnóczki Anita: A hátrányos helyzetű cigány gyermekek általános iskolai hittanoktatásának meghatározói  Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskola 2016.

Doktori disszertáció elővitáján opponens:

Gyetvai Gellért László: A romák vallásossága – a “mimikri vallásosságtól” a cigány ébredési mozgalomig  Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Doktori Iskola 2017.

Oláh Dezső: A cigány nép kapcsolata Istennel, avagy a hit nevelő hatása életükben a Váci Egyházmegyében
Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Doktori Iskola 2016.

Doktori Szigorlati Bizottsági Tag:

 PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskola 2018.04.

DRHE Doktori iskolában témavezető (50%):

2018-2019. tanévtől: Arany-Michels Richárd: Cigánymisszió, mint kultúrák közötti misszió

SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG

Romológiai Füzetek (1. 2. 3. ) sorozatszerkesztője (DRHE)

Romológia folyóirat vendégszerkesztője 2018. (Pécsi Tudományegyetem)

/english/

EDUCATION

2006-2009.  Doctoral Scool of the University of Pécs
2001-2004.  University of Pécs Faculty of Humanities
1998-2001.  Hungarian Family Therapy Association Budapest
1990-1993.  Hungarian University of Physical Education, Faculty of Mental Health Budapest
1986-1989.  Pázmány Péter Roman Catholic Central Theological Academy Budapest
1978-1981.  Faculty of Health Sciences of the University of HIETE Szeged
1973-1977.  Klára Leőwey Grammar School Pécs 

ACADEMIC DEGREE

 2013.  Doctor’s degree (PhD)
 2012.  Defending of the doctoral thesis at University of Pécs, Faculty of Humanities, Doctoral School of Education and Science

QUALIFICATIONS

2011. PhD comprehensive examination at University of Pécs, Faculty of Humanities, Doctoral School of Education and Science
2009.  Final certification of doctorate course (PhD) at University of Pécs, Faculty of Humanities, Doctoral School of Education and Science School – Sociology of Education – Specialisation to Romology
2004.  Degree in the Humanities of Romology Programme, University of Pécs, Faculty of Humanities, Programme of Romology
2001.  Family therapist, Hungarian Family Therapy Association Budapest
1993.  Mental Health Specialist, University of Physical Education, Budapest
1989.  Degree in academical theology at Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Theology, Budapest
1981.  Public Health Visitor, University of Szeged, Faculty of Health Sciences and Social Studies, Szeged

EXPERIENCE

 Jan 2016 - Present         Head of Department of Romology - Debrecen Reformed Theological University, Debrecen
 2015-2016.         Associate Professor - Debrecen Reformed Theological University, Department of Social Sciences, Debrecen
 2015-2016.         Associate Professor - Eötvös József College of Baja, Institute for Teacher's Training, Baja
 2009- Present         Lecturer - Sapientia College of Theology of Religious Orders - Department og Psychology - Budapest
2014-2015.         Lecturer - Eötvös Lorand University, faculty of Primary and Pre-School Education -Budapest
2012/2013.         College Lecturer -Pazmany Péter Catholic University, faculty of Philosophy - Esztergom
2011-2012.         Invited Lecturer - Eötvös Lorand University, College of Social Sciences - Budapest
2006-2010/2011.         Lecturer - Semmelweis University, Social Worker's BA Training -  Budapest
2006-2013/2014.         Lecturer - Gál Ferenc Theological College of Szeged - Szeged
2006-2015/2016.         Lecturer -  Semmelweis Universit, Institute of Behaviour Sciences - Budapest
2005-2007/2008.         Lecturer - University of Pécs, Faculty of Health Sciences - Pécs
2008-2013/2014.         Lecturer - University of Pécs, Faculty of Philosophy -Pécs
2004-2015/2016.         Lecturer -  Semmelweis University, Faculty of Mental Health (ealier Faculty of College of Physical Education) - Budapest
2004-2015/2016.         Lecturer - Semmelweis University (earlier HIETE), Faculty of Health Sciences - Budapest
1999-2003.         Lecturer and Tutition Leader - National family suppert and mental-hygienic training (MAVE) - Hungary area
2000-2002/2003.         College Assistant - Semmelweis University, Gaculty of Health Sciences- Budapest
1999-2001.         Family Therapist - Family Services Liga - Budapest
1998-1999/2000.         Lecturer - Faculty of Health Sciences of the University of HIETE - Budapest
1985-1987.         Communal Health Visitor (Public Health Care Services - XIX. ker.  ÁNTSZ - Budapest
1981-1985.         Communal Health Visitor (Public Health Care Services) - County Baranya - Somogyapáti and 14 villages and gypsy settlements

ORGANIZATIONAL WORK
DOCTORATE COURSE (PhD)
Committee member

Anita Barnóczki:. Determinations of the Religious Education of Disadvantaged Gypsy Children in Primary Schools, Debrecen Reformed Theological University Doctoral School 2016.

Opponent of Doctoral Thesis’s in pre-discussion

Gyetvai Gellért László: The Gypsy’s Religiousness – from the mimicry ’religiosity’ to the movement of Gypsy awakening, Doctoral School of Mental Health Studies, 2017.
Dezső Oláh: The Gypsy’s relationship with God – the educational effect of faith on their lives in Roman Catholic Diocese of Vác, University of Pécs, Doctoral School of Education and Society, 2016.

EDITORSHIP

Editor of Romani Studies (vol. 1, 2, 3) Debrecen Reformed Theological University
Guest Editor of Journal of Romology University of Pécs, 2018.

Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

  Könyvek:

 • A magyarországi cigány/roma népesség kultúrantropológiai és orvosantropológiai megközelítésben Romológiai Füzetek 2. DRHE, Debrecen 2018.
 • A magyarországi cigányság I. (Cigányok és romák) Semmelweis Kiadó, Budapest 2016.
 • A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota Gondolat Kiadó, Budapest,  2012.
 • Őszintén a cigányokról. Szabóné Kármán Judit romológussal beszélget Naszádi Kriszta. Harmat Kiadó, Budapest, 2012.
 • A magyarországi cigány értelmiség helyzete, mentális állapota.  WHS Gypsy Studies Student 6. PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és       Nevelésszociológiai Tanszék Pécs, 2005.
 • Családgondozás – krízisprevenció. Medicina Kiadó, Budapest, 2004.

  

Cikkek, tanulmányok:

 • Oktatással az előítélet ellen, a sikeres szolgálatért, eredményes tanításért. A romológiai tantárgyak bevezetésének tapasztalatai a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. STUDIA Debreceni Teológiai Tanulmányok 11. évf. 1. sz. 36-54. (2019)
 • The Church and the Gypsies. STUDIA DEBRECENI Teológiai tanulmányok. 10. évf. :1-2.sz. 76-84. (2018)
 • Population genetic studies conducted among Roma people. ROMOLÓGIA 40-45. (2018)
 • The Gypsies' beliefs - ideas of death, mourning and the cult of death. In: Kék Emerencia-Szatmári Györgyi-Tóth Beáta (szerk.): Kövek isten házához. SAPIENTIA (2

 

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10035192   

/english/

PUBLICATIONS

The most relevant publications

Monographs

The Hungarian Gypsy population in cultural anthropological and medical approach, Romology Booklet vol.2, Debrecen Reformed Theological University, 2018.
The Hungarian Gypsies Ch. 1. (Gypsies and Roma)  Semmelweis Publishing, Budapest 2016.
The Histography, Mental State and Current State of the Hungarian Gypsy Intellectuals, Gondolat Publishers, Budapest, 2012.
Openly about the Gypsies – interview with Judit Szabóné dr. Kármán by Kriszta Naszádi, Gondolat Publisher, Budapest, 2012.
The Current State and Mental Health of the Hungarian Gypsy Intellectuals. WHS Gypsy Studies Student 6. University of Pécs, Faculty of Humanities, Institute of Sociology of Education, 2005.
Social support of the families and crisis prevention, Medicina Publishers, Budapest, 2004.

Articles and studies

The Catholic Church and the Gypsies. Some details concerning their common history in Hungary from the 15th century up to the present  SAPIENTIANA (ISSN: 2060-3231) 2: (10) pp. 74-87. (2017)The Forgotten Gypsy Heroes of the Hungarian Revolution of 1956.  2017.   http://www.szabonekarmanjudit.hu/publikaciok
Béla Kondor- Mihály Babits: Veronika’s kerchief I. in:Kókai Nagy Timea & Kókai Nagy Viktor ed.  Reformáció 500: The Bible is (not) for everyone  96-105. DRHE, Debrecen 2017.
A Nagyszombati zsinattól (1629) – Pupi Martzin czigány leánykája esetén (1746) át – a Katolikus Roma Szakkollégiumokig. In: Fehér Ágota - Mészáros László (szerk.): „… et vocavit vocatione sua sancta” A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben. 352-368. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 2017.
The Gypsy narratives of 1956. The forgotten Gypsy heroes. In: Vitéz Ferenc (szerk.): Mediárium X. évf. 1. sz. 14-24. o. DRHE Kölcsey Ferenc Tanítóképző Intézet, Debrecen 2016.
Traditions and Beliefs In: Handbook for services among Gypsies –Methodological Guidelines to Gypsy Mission, Hungarian Gypsy Missions, Békés, 2016.
Sar si von? Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5. évf. (2004.) 4. sz. 335-358.
The Gypsy/Roma Population’s Situation in Hungary. In: Kopp Mária: The Hungarian State of Mind, 2008 Budapest, Semmelweis Publishing
The Hungarian Roma/Gypsy Population on Medical Anthropology Approach, In: Lázár Imre-Pikó Bettina (szerk.): Medical Anthropology Handbook, Budapest, 2012 Medicina Publisher
But who are we? Ba kon vis ám? Da sijnyé nyisz noj? Vigilia vol. 76. (2011)
Elitképzés és tömegoktatás In: Andl Helga-Boros Julianna (szerk.): „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Évkönyve 2008. Pécs, 2008, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 9-16.
„I am going to be so wise they will call me by my name” In: Andl Helga-Boros Julianna (szerk.) Education and Society, Yearbook of Doctoral School of Science of Education, 2009 Pécs. , 405 – 415
The Mental Attributes of Ethnical Identity and Minority Existence among Hungarian Gypsy/Roma Intellectuals, In: Thoughts About Tolerance, Eger, 2008 213 – 219.
„I will be a fireman, a solider, a shepherd…” Dreams and Reality: the Educational Motivations and Career among the Hungarian Gypsies, Conference in Science and Education, Békéscsaba, 2009. 
The Establishing Equality for Gypsies in the Hungarian Education System, In: The Aspects of Equality and Elevation in Education. International Conference in Science and Education Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Szabadka, 2009, Forum Könyvkiadó 215 – 222.

b. Full list of publications (MTMT)

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10035192        

 

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518539
Telefon mellék: 
18539
További elérhetőségek, weboldalak: 

www.szabonekarmanjudit.hu

Kutatási terület tudományági besorolása: 
Neveléstudományok/english/Educational sciences
Oktatott tárgyak: 

 

 • Cigány kaleidoszkóp; amit illene tudni a cigányságról
 • Szolgálat (lelkészi munka) cigányok között
 • Romológia I.
 • Romológia II.
 • Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyermekek oktatásában, nevelésében
 • A cigányság hitvilága. Hiedelmek, népi vallásosság, vallásgyakorlat
 • Pasztorációs munka cigányok/romák között
 • Cigány zene-és tánckultúra. Zenei szolgálat cigányok/romák között
 • Cigány/roma hagyományok, szokások
 • A magyarországi cigányság
 • A cigánymisszió; sikerek és kudarcok, buktatók és erőforrások
 • Bevezetés a cigány nyelvbe
 • Cigány/roma gyermekek, családok
 • Szakdolgozati konzultáció 1.
 • Szakdolgozati konzultáció 2.
 • Szakdolgozati konzultáció 3.
 • TDK témavezetés
 • Doktori képzés témavezetés (50%)

 

/english/

 • Gypsy kaleidoscope; what you should know about gypsies/romani
 • Service between Gypsies
 • Romology 1. (History)
 • Romology 2. (Culture, Tradition)
 • Integrative, inclusive pedagogy in education of Gypsy/Roma children
 • The Roma beliefs. Beliefs, folk religiosity, religious practice
 • Gypsy/Roma ministry. A way how to serve among Gypsies
 • Gypsy music and dance culture. Music service between Gypsy/Roma
 • Gypsy/Roma culture, traditions
 • The Hungarian Gypsies
 • Gypsy/Roma ministry; successes and falls, failures and resources
 • Introduction into the Gypsy (romani) language
 • Gypsy/Roma children, families
 • Thesis consultation 1.
 • Thesis consultation 2.
 • Thesis consultation 3.