Pinczésné dr. Palásthy Ildikó

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó képe
Név: 
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó
Beosztás: 
főiskolai tanár/english/college professor
Tudományos fokozat: 
PhD.

Történet

Ennyi ideje tag
4 év 8 hónap
E-mail: 
palasthy.ildiko@drhe.hu
Szoba: 
II/229
Intézményi megbízatások: 

Pedagógia és Pszichológia Tanszék - tanszékvezető

tanító szak - szakfelelős

drámapedagógia pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - képzésfelelős

fejlesztőpedagógia szakirányú továbbképzési szak - képzésfelelős

pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - képzésfelelős

Orando et laborando - a DRHE évkönyvének szerkesztőbizottsági tagja

Gazdasági bizottság - tag

/english/

Szakmai megbízatások: 

Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Albizottságának tagja

Magyar Tudományos Akadémia Drámapedagógiai Albizottságának alapító tagja

Országos Programfejlesztő Bizottság tagja

OxIpo online folyóirat szerkesztőbizottsági tagja

Magyar Drámapedagógiai Társaság - tag

Magyar Pszichológiai Társaság - tag

Magyar Tehetséggondozó Társaság - tag

Óvó- és Tanítóképző Főiskolák Egyesülete - tag

Doktorok Kollégiuma - tag

/english/

Szakmai önéletrajz: 

 

Személyi adatok            

Vezetéknév / Utónév(ek)            Pinczésné dr. Palásthy Ildikó PhD

Cím(ek)                 Kálvin tér 16. H-4026 Hungary, Debrecen

Telefonszám(ok)               06 52/518-532

Honlap   www.drhe.hu

E-mail(ek)             palasthy.ildiko@drhe.hu  v. palasthy@gmail.com

Állampolgárság magyar

Születési dátum               1953.08.05.

Neme   nő

 

Szakmai tapasztalat      

A munkáltató neve és címe       DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM 4026 DEBRECEN KÁLVIN TÉR 16.(jogelőd:KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA 4026 DEBRECEN, PÉTERFIA U. 1-7.)

Tevékenység típusa, ágazat       felsőoktatás

Foglalkozás / beosztás  2004-től:  főiskolai tanár1992-2004: főiskolai docens1983-1992: főiskolai adjunktus1977-1983: főiskolai tanársegéd

Főbb tevékenységek és feladatkörök  

1998-től folyamatos: Pedagógia és Pszichológia Tanszék tanszékvezető

2011-2014: oktatási rektorhelyettes

 2011-2014: Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság elnök

2010-2017: Felnőttképzési (Intézet) Központ vezető2003-2011:Szakmai Tanácsadó Testület elnök 2002-től: szakfelelős: tanító szak, ifjúságsegítő fsz,  fejlesztőpedagógus, drámapedagógia, pedagógus szakvizsga pedagógus-továbbképzési szakok

1998-2008: KFRTKF Tudományos és Művészeti Bizottság elnökepszichológiai tárgyak oktatása,oktatásszervezés, kutatásszervezés, -irányítás,tudományos, publikációs tevékenység

 

A munkáltató neve és címe        DEBRECENI EGYETEM  Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet, Neveléstudományi Intézet, Informatikai Kar  4032 Debrecen, Egyetem tér 1.Tel: 06 52/512-900

Tevékenység típusa, ágazat       Felsőoktatás

Foglalkozás / beosztás  a Humántudományok Doktori Iskolájának külső tagja Óraadó

Főbb tevékenységek és feladatkörök    Oktatás, pszichológia tanár szakos hallgatók felsőoktatási tanítási gyakorlatának szakvezetése, záróvizsga-bizottsági tag,PhD-értekezések opponálása, bírálata, doktori szigorlat

Időtartam   :       1986-tól folyamatos

 

A munkáltató neve és címe        HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI ÓVÓKÉPZŐ INTÉZET NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, DÉSÁNY ISTVÁN U. 1-9.

Tevékenység típusa, ágazat        Felsőoktatás

Főbb tevékenységek és feladatkörök     pszichológiai tárgyak oktatása

Időtartam  :  1976/77.tanév

           

 

Tanulmányok   

Időtartam            2008.

Végzettség / képesítés                 Atipikus tanulásszervezési módszerek alkalmazása a felsőoktatásban

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés              Tanulásszervezési módok

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa      MELLearN Egyesület, SZIA Alternatív Pedagógiai Műhely és a Gábor Dénes Főiskola

Országos / nemzetközi besorolás            országos

 

Időtartam            2001-2002.

Végzettség / képesítés                 Tranzakcióanalízis 101-202.

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés              TA alap és haladó kurzusok

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa      European Association for Transactional Analysis

Országos / nemzetközi besorolás            nemzetközi

 

Időtartam            1996-1998.

Végzettség / képesítés                 PhD-fokozat: summa cum laude (1357-IV.61/98.)

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés              Pszichológia

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa      Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola

Országos / nemzetközi besorolás            nemzetközi

 

Időtartam            1994.

Végzettség / képesítés                 Animáció a pedagógiában

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés              Művészeti tárgyak

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa      Institut für Erziehungs-Wissenschaften der Universität Wien

Országos / nemzetközi besorolás            nemzetközi

 

Időtartam           1984.

Végzettség / képesítés                Bölcsészdoktori fokozat : summa cum laude  (788-IV-56/1984.)

Főbb tárgyak / gyakorlatiképzés              Pszichológia

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa     Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet

Országos / nemzetközi besorolás            országos

 

Időtartam            1971-1976

Végzettség / képesítés                 Magyar-német szakos középiskolai tanár, a pedagógiai tárgyak előadója (2276/1976. B.)

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés              Magyar, német, pedagógia, pszichológia

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa      Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Országos / nemzetközi besorolás            országos

               

 

Egyéni készségek és kompetenciák      

Anyanyelv(ek)  magyar

Egyéb nyelv(ek)              : német felsőfok

Társas készségek és kompetenciák        Együttműködési és kapcsolatteremtési készség, kreativitás, rugalmasságempátia, tolerancia, asszertivitás, segítő attitűd, megbízhatóság, lojalitás

Szervezési készségek és kompetenciák               Problémamegoldó képesség, rugalmasság, felelősségtudat:Tudományos és szakmai team irányítása, koordinálása, Pályázati, projektmunka koordinálása (HEFOP, TÁMOP, HURO) Konferenciaszervezés Tréningvezetés      

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák   Microsoft Office-eszközök használata:  Word, Excel,  Power Point

Művészi készségek és kompetenciák    Színjátszás, versmondás:Kossuth Lajos Tudományegyetem -  Főnix-együttes (1971-1977), Kölcsey Ferenc Gimnázium - önképzőkör, Nyíregyháza (1968-1971)

Egyéb készségek és kompetenciák        Drámapedagógia (Ref.: Gabnai Katalin,  Montágh Imre), Grafológia – Országos Grafológiai Intézet , Idegenvezetés – Express Utazási Iroda: 1972-1976

/english/

Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk:

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2003): Dráma – Pedagógia - Pszichológia. Pedellus  Tankönyvkiadó. Debrecen,

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2003): Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2004): Önismereti tükör. Pedellus  Tankönyvkiadó. Debrecen

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (szerk.) (2010): Az adhatás gyönyörűsége és a  ma öröme. Tanulmánykötet. KFRTKF, Debrecen

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (szerk.) (2011): A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője. Tanulmányok 2011. KFRTKF, Debrecen

Pinczésné Palásthy Ildikó – Kathyné Mogyoróssy Anita (2011): A nevelés szociálpszichológiája. RE-PE-T-HA-Könyvek, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen. ISSN 2063-1952

Pinczésné Palásthy Ildikó – Kathyné Mogyoróssy Anita – Pauwlik Zsuzsa  (2011): Személyiségfejlődés és viselkedészavarok. RE-PE-T-HA-Könyvek, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen. ISSN 2063-1952

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2014): A gyakorlati képzés rendszere a debreceni tanítóképzésben. In: Stark Gabriella, Baranyai Tünde, Szabó-Thalmeiner Noémi, Végh Balázs Béla (szerk., 2014): Határon innen és túl. A magyar nyelvű óvodapedagógus- és tanítóképzés időszerű kérdései. Státus Kiadó, Csíkszereda. 42-53. ISBN: 978-606-661-036-0

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2015): A pedagógusok hivatásszemélyiségének néhány aspektusa. In: Torgyik Judit (szerk.) (2015): Százarcú pedagógia. International Research Institute s.r.o. Selye János Egyetem, Komarno, Slovakia. 428-440. ISBN 978-80-89691-17-3

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (szerk.) (2015): Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben. Módszertani segédanyagok pedagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai tárgyak oktatásához. DRHE, Debrecen. Elektronikus kiadvány. ISBN 978-963-8429-85-8

 

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012574

 

PhD-értekezés:

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámajátékok hatásmechanizmusa. KLTE-Pszichológiai Intézet. Debrecen, 1998.

 

Bölcsészdoktori értekezés:

Pinczésné Palásthy Ildikó: A dramatikus alkotójáték kisiskolásokra gyakorolt hatásának vizsgálata. KLTE-BTK. Debrecen, 1984.

 

Könyv, tanulmánykötet:

Pinczésné Palásthy Ildikó: Dráma – pedagógia – pszichológia. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen, 2003.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Önismereti tükör. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen, 2004.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen, 2003.

Pinczésné Palásthy Ildikó (szerk.): A tanítóképzés jelene. 25 éves a főiskolai szintű tanítóképzés. KFRTKF. Debrecen, 2002.

Pinczésné Palásthy Ildikó - Szendrey Sándor (szerk.): Tanulmányok 2006. KFRTKF, Debrecen, 2008.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (szerk.): A református tanítóképzés múltja, jelen, jövője. Tanulmányok 2011. KFRTKF, Debrecen, 2011. (Lektor: Dr. Pusztai Gabriella, Dr. Arany Erzsébet)

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (szerk.): Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben. Módszertani segédanyagok pedagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai tárgyak oktatásához. DRHE, Debrecen, 2015. Online kiadvány. ISBN 978-963-8429-85-8

 

Tanulmányok:

Arany Erzsébet - Girasek János - Pinczésné Palásthy Ildikó: Személyiségdimenziók és szakkollégiumi tagság. Felsőoktatási Szemle. 1989/5. 283-291.

Arany Erzsébet - Girasek János - Pinczésné Palásthy Ildikó: Személyiségdimenziók és szakkollégiumi tagság. Óvóképző- és Tanítóképző Főiskolák Tudományos Közleményei. Debrecen, 1994. 69-81.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A debreceni drámapedagógus-képzés. In: Tóth Péter –Simonics István – Manojlovic Heléna – Duchon Jenő(szerk.): Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban. ÓBUDAI EGYETEM TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT, Budapest. 2018. 153-163. ISBN 978-963-449-148-4

Pinczésné Palásthy Ildikó: A differenciált fejlesztés megalapozása a Kölcsey Ferenc Református tanítóképző Főiskolán. In: Hajdicsné Varga Katalin (szerk.): Célok és módszerek a tudásaalapú társadalom nevelési intézményeiben. A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, Kaposvár, 2010. 101-110.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A dőltbetűs írás hatása a személyiségre. Grafológia V. évf. 10. szám. 1999. 8-11.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A dőlt írás hatása a személyiségre. In: „A harmadik évezred küszöbén.” Nemzetközi Grafológiai Konferencia. Budapest, 1999. 107-108.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A dramatikus alkotójáték kisiskolásokra gyakorolt hatása. Tanítóképző Főiskolák Tudományos Közleményei XIX. Debrecen, 1985. 69-95.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámajátékok hatásvizsgálatai kisiskolások körében. Módszertani Közlemények. 2001/3. 106-110.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia hazai fejlődésének mérföldkövei. Collegium Doctorum. 2019/1. 157-167.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia és a pedagógusok.  Mediárium. 2017. XI. évf. 2-3. szám, 5-15.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia és az oktatás. In: Buda András - Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása. Kiss Árpád Archivum Könyvtár Sorozata IV. Kötet. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2006. 393-400.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia pragmatikus megközelítése. Collegium Doctorum. Magyar református teológia. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája. 2012. VIII. évf. 180-185.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia produkciófelülete és hatásmechanizmusa. Mediárium. 2009. III. évf. 1-2. 89-99.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A fejlesztő (differenciáló) tanító szakirányú továbbképzési szak. In: Tanulmányok 2005. 150 éves az önálló tanítóképzés. KFRTKF, Debrecen, 2006.12-18.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A felsőoktatás néhány módszertani vonatkozása. In: PaedDr. Nagy Melinda (szerk.): Zbornik III. Medzinárodnej Vedeckej Konferencie Univerzity J. Selyeho „Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spolocnosti”. „A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában. III. Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete. Selye János Egyetem, Komárom, 2011. 509-517.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A gondolkodási műveletek fejlettségi szintjének vizsgálata speciális nyelvtanulási képességeket igénylő feladatokkal. Szakdolgozat. KLTE, Pszichológiai Tanszék, Debrecen, 1976.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2014): A gyakorlati képzés rendszere a debreceni tanítóképzésben. In: Stark Gabriella, Baranyai Tünde, Szabó-Thalmeiner Noémi, Végh Balázs Béla (szerk.) (2014): Határon innen és túl. A Magyar nyelvű óvodapedagógus- és tanítóképzés időszerű kérdései. Státus Kiadó, Csíkszereda. 42-53. ISBN: 978-606-661-036-0

Pinczésné Palásthy Ildikó: A gyermekközpontú pedagógiától a felsőoktatási innovációig. Kisgyermek. 2010. 2-3.sz. 2-4.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A gyermeknevelés és a TA. In: Szendrey Sándor (szerk.): Tanulmányok. Debrecen, 2002. KFRTKF. 3-14.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2012): A hivatás gyakorlása.  In: PaedDr. Nagy Melinda (szerk.): Művelődés  - Identitás – Egészség. Vzdelávanie – Identita – Zdravie.  Nemzetközi Tudományos Konferencia Kötete. Selye János Egyetem, Komárom. 203-210. ISBN 978 80 8122 044 9

Pinczésné Palásthy Ildikó: A képzők felelőssége és lehetőségei. In: Márton Sára-Venter György (szerk.): Iskola és minőség. Nemzetközi konferencia tanulmánykötete. Élmény 94 Bt., Nyíregyháza, 2009. 293-302.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A kognitív funkciók zavarai. Módszertani Közlemények. 2007/2. 49-51.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A lelki egészség sajátosságai kisiskolás korban. Módszertani Közlemények. 2001/4. 147-150.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: A magatartási problémák és a drámapedagógusok. In: Toma Kornélia, Bednarik László, Podlovics Éva Lívia (szerk.): Iskola a határon. Sárospataki pedagógiai füzetek 27. Líceum Kiadó, Eger, 2018. 181-192. ISBN 978-615-5621-68-0

Pinczésné Palásthy Ildikó: A másság pszichológiája. In: Micheller Magdolna (szerk.): Interkulturális oktatás – Cigány kultúra a magyar iskolában. ARION. KFRTKF. Debrecen, 2003. 24-27.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A megküzdési stratégiák és a drámajátékok. In: Pszichológia 2000. MPT. Budapest, 2000. 265.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A pedagógusok hivatásszemélyisége. Magyar Református Nevelés. Református Pedagógiai Folyóirat. 2017/1. 5-15. ISSN 1585-7565

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: A pedagógusok hivatásszemélyiségének néhány aspektusa. In: Torgyik Judit (szerk.) (2015): Százarcú pedagógia. International Research Institute s.r.o.  Selye János Egyetem, Komarno, Slovakia. 428-440.

Pinczésné Palásthy Ildikó:  A pedagógus pálya motivációjának aktualitásai.   In: Lőrincz Ildikó (szerk.) (2017): Semper Reformare. Tanulmánykötet.  Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 342-352. ISBN 978-615-5391-97-2

Pinczésné Palásthy Ildikó: A pszichodrámától a drámapedagógiáig. Drámapedagógiai Magazin. 1992/3. 11-15.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A pszichodrámától a drámapedagógiáig. Drámapedagógiai Magazin. 2000/19. 11-15. Utánközlés.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A pszichológia és drámapedagógia. School and Theatre. CD-ROM. ISBN 9632040147. Miskolc, 2002. MTA Régi Magyar Drámatörténeti Kutatócsoport – Magyar Drámapedagógiai Társaság – Thália Helyi Élete Kolozsvári Drámatörténeti Kutatócsoport.

Pinczésné Palásthy Ildikó A személyiségfejlesztés tranzakcióanalitikus megközelítése. In: Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona (szerk.): Gyermekközpontú pedagógiák. KFRTKF, Debrecen, 2007. 23-30.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A személyiségfejlődési zavarok pedagógiai aspektusa. A református tanítóképzés múltja, jelen, jövője. Nemzetközi konferencia, KFRTKF, Debrecen, 2011. 122-130.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Dr. Scheibert Ferenc: A személyiségre és személyiségfejlesztésre vonatkozó ismeretek komplex tantárgyának tanítási koncepciója. Óvóképző- és Tanítóképző Főiskolák Tudományos Közleményei. Debrecen, 1994. 81-91.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A tanítói képességfejlesztési kísérlet hatásvizsgálata. Tanulmányok. KFTKF. Debrecen, 1993/1. 44-55.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A tanító mint kommunikátor.

In: Változó gyermek - változó pedagógus. Óvodapedagógiai Eurokonferencia és X. Játékfórum. Absztraktkötet. Hajdúböszörmény, 2000. 27.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A tanítóképzés és az iskolai magatartási problémák. In: Hegedűs Orsolya- Psenáková Ildikó (szerk.): Veda pre vzdelanie – Vzdelanie pre vedu/ Tudomány az oktatásért – Oktatás a tudományért/ Science for Education – Education for Science. Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeuróskych stúdii, Nitra,  2011. 191-195.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A tranzakcióanalízis tanítása a kommunikációról és az érzelmekről. Tanulmányok. KFRTKF. Debrecen, 2004. 166-173.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Az encounter- és drámajátékok alsó tagozati alkalmazásának előnyei. In: Felolvasó ülések anyagai. (Kézirat) Debreceni Tanítóképző Főiskola. Debrecen, 1986. 10-17.

Pinczésné  Palásthy Ildikó:  Az iskolai teljesítmény idősíkjai. In: Fóris Ferenczi Rita - Ozsváth Judit - Marchis Julianna (szerk.) 2013: Tudás és tanulás, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár,  ISBN 978-973-0-14736-0, 8-12 o. 

Pinczésné Palásthy Ildikó: „Az új miért jobb mint a régi?” Az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés kettős természete. In:  Berek Sándor – Pinczésné Palásthy Ildikó – Tóth Ferenc – Vitéz Ferenc (szerk.): Tanulmányok 2008-2009. KFRTKF, Debrecen, 2010. 79-87.                    

Pinczésné Palásthy Ildikó: Dramapedagogy and Group Dynamics. In: PaedDr. Nagy Melinda (szerk.): „Társadalmi jelenségek és változások“ – „Spoločenské javy a zmeny“. II. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE – II. medzinárodná vedecká konferencia UJS. Selye János Egyetem, Komárom, 2010. szeptember 6–7. 273-281. ISBN 978-80-8122-008-1

Pinczésné Palásthy Ildikó: Drámacsoport és fokális konfliktus. In: Lőrincz Ildikó (szerk.):Európaiság, magyarság Közép-Európában. Tanulmánykötet. Győr, 2011. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó. 341-349.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Drámajátékok hatásvizsgálatai kisiskoláscsoportban. In: Radnainé Szendrei Julianna (szerk.): Ezredforduló, műveltségkép, kisgyermekkori nevelés. Budapest, 2001. Trezor K. 30-35.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Drámapedagógia és csoportdinamika. In: Zofia Bárcziová – Anikó Tóth (szerk.): „Irásnak Mestersége” Europica Varietas. Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych stúdií, Nyitra, 2010. 177-183.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Dr. Kiss Tihamér László (1905-2005.) In: Tanulmányok 2005.  150 éves  az önálló tanítóképzés. KFRTKF, Debrecen, 2006. 6-7.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Egy posztgraduális  szak nyomában. In: Kozma Tamás- Czeglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás. A Partium esete. Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD-Hungary) , Debrecen, 2010. 304-313.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Előszó. In: Tóth Ferenc (szerk.): Tanulmányok 2007-2008. KFRTKF, Debrecen, 2009. 5-7.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Eredményaspektusú hatásvizsgálat drámapedagógiai csoportban. Módszertani Közlemények. 2001/5. 229-232.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Fejlesztő gyakorlatok tanulási zavarral küzdő gyermekek számára. Módszertani Közlemények. 2006/4. 159-168.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Felkészítés a differenciált fejlesztő tevékenységre. In: Kiss Endre- Buda András szerk.: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadálya. Kiss Árpád Archivum Könyvtár Sorozata, V. kötet, Kiss Árpád Archivum Könyvtára, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete, Debrecen, 2008. 507-514.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (2014): Felnőttképzési együttműködés a munkaerő-piaci esélyek növeléséért a Bihor – Hajdú-Bihar Eurorégióban. In: Nagyházi Bernadette (szerk.) (2014): Innováció a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben. Tanulmánykötet. Elektronikus kiadvány. Kaposvári Egyetem, Kaposvár. ISBN 978-963-9821-77-4, 73-83. o.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Felsőoktatás és felnőttképzés. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): Kreativitás és  innováció. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 2010. 305-311.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Folyamatvizsgálatok drámajáték-csoportban. In: Radnai Júlia (szerk.): Tükörkép. Az óvó- és tanítóképző főiskolák oktatóinak tanulmányaiból. 1999/1. 205-213.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó – Fülekiné Joó Anikó:  Tracing a Postgraduate Course. A felnőttképzés perspektívái. Nemzetközi Konferencia. Kaposvári Egyetem, 2010. szeptember 17.

Pinczésné Palásthy Ildikó-Fülekiné Joó Anikó: Tracing a Postgraduate Course. In: Csótiné Belovári Anita (szerk.): A felnőttképzés perspektívái. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, Kaposvár, 2010. 217-222.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Girasek János: Pedagógusok és pedagógusjelöltek személyiségstruktúrájának összehasonlító vizsgálata In: Pszichológia 2000. MPT. Budapest, 2000. 300.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Girasek János: Pedagógusok és pedagógusjelöltek személyiségstruktúrájának összehasonlító-vizsgálata. XIII. Országos Pszichológiai Tudományos Nagygyűlés. Pécs. 1998. 121.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Girasek János: Tanítóképzős főiskolai hallgatók személyiségfejlesztésének tendenciái. Tanulmányok. KFTKF. Debrecen, 1992/2. 96-106.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Ifjúságsegítő képzés a debreceni tanítóképzőben. In: Nagy Ádám (szerk.): Egyszer volt, hol nem volt…Az ifjúságsegítő képzés Magyarországon. Neumann János Egyetem – Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, Ifjúságszakmai Társaság, Kecskemét, 2019. 175-186. ISBN 978-615-5817-20-5

Pinczésné Palásthy Ildikó – Kathyné Mogyoróssy Anita: Érték és hivatás. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): Értékőrzés és értékteremtés. Tanulmányok. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr. 2008. ISBN 978-963-7287-18-3 CD. 754-767.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Kathyné Mogyoróssy Anita: Hivatásszocializáció – értékpreferencia. In: Tóth Ferenc (szerk.): Tanulmányok 2007-2008. KFRTKF, Debrecen, 2009. 93-107.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kihívások és megfelelések (?) In: Lőrincz Ildikó (szerk.): Hagyomány és fejlődés. Apáczai-Napok 2006. Tanulmánykötet II. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr. 2007. 155-160.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kisdedjátékok – drámai kompetenciák. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektpedagógia - Projektmódszer. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 2009. 99-105.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kor – képzés – korszerűsítés. In: Tóth Ferenc (szerk.): Tanulmányok 2007-2008. KFRTKF, Debrecen, 2009. 87-93.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Komplex tanulási zavarok. 1.rész. Tanító.

2006/4. 1-2.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Komplex tanulási zavarok. 2.rész. Tanító.

2006/5. 4-5.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Közösségteremtés – közösségalakítás (Módszertani segédanyag gyermekklubok, gyermekközösségek vezetőinek) (Kézirat.) Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, Debrecen, 1987.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Megküzdési stratégiák alkalmazási preferenciája kisiskoláskorban. In: Varga Gábor (szerk.): Tanulmányok. KFRTKF. Debrecen, 1999. 68-81.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Motívumok és asprirációk a pedagógusképzésben és –továbbképzésben. In: Prof. Dr. Rajnai Zoltán, Dr. Fregan Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.): Kárpát-medencei versenyképesség. Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2016.  166-176. ISBN: 978-615-5460-97-5

Pinczésné Palásthy Ildikó: Mozgásfejlesztés tanulási zavarral küzdő gyermekeknél. Módszertani Közlemények. 2006/3.109-111.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Nem figyel, rosszul emlékszik, nem érti – A tanulási zavarokról pedagógusok számára. Módszertani Közlemények 2007/1. 20-22.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Pedagógusok problémaérzékenysége. In: Buda András- Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Kiss Árpád Archivum Könyvsorozata VI. kötet, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 2010. 325-334.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Psychology and Drama Pedagogy. In: Katalin K. Udvari (ed.): Psalmus Humanus Integrated Arts Education Programme. Psalmus Humanus Association for Arts Education – Hungarian National Comission for UNESCO, Budapest, 2008. 79-85.

Pinczésné Palásthy Ildikó - Rózsa Lászlóné - Jagusztinné Újváry Klára: A Debreceni Tanítóképző Főiskolán folyó III. félévi tanítási gyakorlat tapasztalatainak összegzése. In: Szekerczés Pál (szerk.): Tanulmányok. DTKF. Debrecen, 1990. 77-99.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Scheibert Ferenc: Gondolatok a szakdolgozatok témavezetésének és védésének problémaköréből. Felsőoktatási Szemle 1989/11. 653-659.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Személyiségsajátosságok vizsgálata pszichológiai teszt és grafológiai változók összevetésével. In: „A harmadik évezred küszöbén.”

Nemzetközi Grafológiai Konferencia. Budapest, 1999. 106-107.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Személyiségteszt és grafometriai változók összehasonlító vizsgálata. Kézirat. Grafológiai Intézet. Budapest, 1993.

Pinczésné Palásthy Ildikó, Kathyné Mogyoróssy Anita: Szociális kompetenciafejlesztő tréning. In.: Szűcs Enikő, Tolnay Timea szerk.: Módszertani útmutató a sikeres munkavállalást elősegítő tanulási és szociális kompetenciák fejlesztéséhez = Îndrumător metodologic pentru dezvoltarea competențelor sociale şi de învăţare în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii - Oradea : Partium, 2012. 78-132. ISBN 978-606-8156-32-3

Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanítók tanórai kommunikációjának néhány sajátossága. In: Varga Gábor (szerk.): Tanulmányok. KFRTKF. Debrecen, 1996. 248-265.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok. I. Módszertani Közlemények. 2006/1. 1-9.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok. II. Módszertani Közlemények  2006/2.50-55.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok típusai és megjelenési módjai. Tanító. 2006/2. 1-3.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanulható a differenciálás. Tanító. 2006/7.18-19.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Terpszikhoré és Melpomené a főiskolán. In: Szendrey Sándor (szerk.): Tanulmányok 2006. KFRTKF, 2008.23-31.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Training pentru dezvoltarea competenţelor sociale . In.: Szűcs Enikő, Tolnay Timea szerk.: Módszertani útmutató a sikeres munkavállalást elősegítő tanulási és szociális kompetenciák fejlesztéséhez = Îndrumător metodologic pentru dezvoltarea competențelor sociale şi de învăţare în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii - Oradea : Partium, 2012. 183-203. ISBN 978-606-8156-32-3

Pinczésné Palásthy Ildikó: Tréningek a tanítóképzésben. Taní-tani konferencia, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2011.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Új mnemotechnikai eljárások. Magyar Református Nevelés. 2006/1-2. 16-19.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Új mnemotechnikai eljárások. In: Pompor Zoltán (szerk.): Református Pedagógus Identitás I. Református Pedagógiai és Katechetikai Füzetek 10. Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2008. 167-172. Utánközlés.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Útkereső főiskola. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): A reneszánsz értékei – az értékek reneszánsza. Tanulmánykötet. CD. ISBN 978-963-9883-42-0. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Győr, 2009. 525-531.

 

Jegyzet, szöveg- és feladatgyűjtemények:

Arany Erzsébet - Girasek János - Pinczésné Palásthy Ildikó: Pszichológiai vizsgálati módszerek gyűjteménye. KFRTF. Debrecen, 1994.

Arany Erzsébet, Girasek János, Pinczésné Palásthy Ildikó (szerk.): Pszichológiai vizsgálati módszerek gyűjteménye. Tanulmányi Füzetek 1. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2017. ISBN978-963-8429-95-7

Pinczésné Palásthy Ildikó: A csoportos pedagógiai gyakorlat. Játékgyűjtemény. Módszertani segédanyag. DTKF. Debrecen, 1983.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A fejlődéslélektan fogalom- és összefüggésrendszere. DTKF. Debrecen, 1983.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Bánhidi Mária (szerk.): Drámapedagógiai modul. Oktatói segédanyag. Hefop 3.3.2, Debreceni Egyetem, 2008.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Bánhidi Mária (szerk.): Drámapedagógiai modul. Hallgatói segédanyag. Hefop 3.3.2, Debreceni Egyetem, 2008.

Pinczésné Palásthy Ildikó (szerk.): Drámapedagógia. Szöveggyűjtemény. KFRTKF, Debrecen, 2007.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Drámajátéktár kisiskolásoknak. KFRTF. Debrecen, 1994.

Pinczésné Palásthy Ildikó (szerk.): Fejlesztőpedagógia. Szöveggyűjtemény. KFRTKF. Debrecen, 2010.

Pinczésné Palásthy Ildikó (szerk.): Fejlődés- és pedagógiai pszichológia. Szöveggyűjtemény. KFRTKF. Debrecen, 2000.

Pinczésné Palásthy Ildikó - Girasek János: Bevezetés a pszichológiába. Fogalomrendszer. Módszertani segédanyag. DTKF. 1986.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Girasek János (szerk.): A személyiségfejlődés zavarai. Szöveggyűjtemény. KFRTKF. Debrecen, 2002.

Pinczésné Palásthy Ildikó - Girasek János – Kathyné Mogyoróssy Anita (szerk.): Általános lélektan. Szöveggyűjtemény. KFRTKF. Debrecen, 2001.

Pinczésné Palásthy, Ildikó, Girasek, János, Kathyné Mogyoróssy, Anita (szerk.). Általános lélektan. Szöveggyűjtemény. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2018. ISBN 978-615-5853-10-4

Pinczésné Palásthy Ildikó - Girasek János - Kathyné Mogyoróssy Anita: A differenciált fejlesztést segítő vizsgálati módszerek. KFRTKF. Debrecen, 2000.

Pinczésné Palásthy Ildikó - Girasek János - Kathyné Mogyoróssy Anita (szerk.): Szemelvények a differenciált fejlesztés témaköréből. Szöveggyűjtemény. KFRTKF. Debrecen, 2004.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó - Girasek János - Kathyné Mogyoróssy Anita (szerk.): A differenciált fejlesztést segítő vizsgálati módszerek gyűjteménye. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2018. ISBN978-615-5853-09-8

Pinczésné Palásthy Ildikó – Kathyné Mogyoróssy Anita: A nevelés szociálpszichológiája. RE-PE-T-HA-Könyvek, DE TEK, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-473-480-2

Pinczésné Palásthy Ildikó – Kathyné Mogyoróssy Anita: A nevelés szociálpszichológiája. RE-PE-T-HA-Könyvek, DE TEK, Debrecen, 2011. ISSN 2063-1952 (online)

Pinczésné Palásthy Ildikó – Kathyné Mogyoróssy Anita – Pauwlik Zsuzsa. Személyiségfejlődés és viselkedészavarok. RE-PE-T-HA-Könyvek, DE TEK, Debrecen, 2011. ISSN 2063-1952

Pinczésné Palásthy Ildikó – Kathyné Mogyoróssy Anita – Pauwlik Zsuzsa. Személyiségfejlődés és viselkedészavarok. RE-PE-T-HA-Könyvek, DE TEK, Debrecen, 2011. ISBN 978-963-473-506-9 (online)

Pinczésné Palásthy Ildikó: Mit, hogyan és miért játsszunk? Játékok és hatásvizsgálati módszerek a drámapedagógiában. KFRTKF. Debrecen, 2002.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Ön- és társismereti gyakorlatok. Gyűjtemény. DTKF. Debrecen, 1989.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Scheibert Ferenc: Szakdolgozati útmutató. Módszertani segédanyag. DTKF. 1989.

Pinczésné Palásthy Ildikó (szerk.): Személyiséglélektan. Szöveggyűjtemény. JGYTF-KFRTKF. Debrecen, 1999.

Pinczésné Palásthy Ildikó (szerk.): Szociálpszichológia. Szöveggyűjtemény. JGYTF- KFRTKF. Debrecen, 1999.

Pinczésné Palásthy Ildikó (szerk.): Személyiség- és csoportvizsgálati módszerek. KFRTKF. Debrecen, 2002.

Pinczésné Palásthy Ildikó (szerk.): Személyiség- és csoportvizsgálati módszerek. Egyetemi jegyzet. DRHE, Debrecen, 2018. ISBN978-615-5853-11-1

Sassné Kiss Gabriella - Arany Erzsébet - Girasek János - Pinczésné Palásthy Ildikó: A differenciált fejlesztés pedagógiája és pszichológiája. DTKF. Debrecen, 1989-1990.

 

 

Kutatási projektek: 

Témák:

A drámapedagógia hatásmechanizmusai

A pedagógusok és a tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekek

Felsőoktatáspedagógia - pedagógusképzés, -továbbképzés

 

Keretek:

egyéni, intézményi kutatástámogatási pályázatok

2013-2015: TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban” (SZAKTÁRNET) című pályázat – projektkoordinátor, szakmai anyagok készítése

2010-2011: TÁMOP 4.1.2/08/1.B pályázat a Debreceni Egyetemmel és a Nyíregyházi Főiskolával közös konzorciumban (RE-PE-T-HA  Regionális Pedagógusképző és –Továbbképző  Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban) – projektkoordinátor, továbbá tananyagfejlesztés

2010-2011: TÁMOP 3.3.3 pályázat:  integrációs intézményi referenciamodell (Kaba, Kisújszállás) kidolgozása – szakmai felelős

2009-2011: HURO/0901/203/2.3.1 Bihor – Hajdú-Bihar megyei hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítása című a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemmel konzorciumban megvalósított pályázat – szakmai koordinátor, tananyagfejlesztés

2006-2008: HEFOP 3.3.2-05/1.2006-04-008/1.0 pályázat a Debreceni Egyetemmel konzorciumban – projektkoordinátor és a Szociális és életviteli kompetenciaterület modulfelelőse

2005-2006:  HEFOP 3.3.1 A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése című pályázat  (ELTE TÓK) - intézményi szakmai felelős

Előadások: 

Előadások, konferenciaszereplések:

Arany Erzsébet – Girasek János – Pinczésné Palásthy Ildikó - Sassné Kiss Gabriella: A kommunikációs képességek fejlesztési lehetőségei a tanítóképzésben. A Magyar Pszichológiai Társaság és a Csokonai Program Regionális Konferenciája. KLTE. Debrecen, 1991.

Arany Erzsébet – Girasek János - Pinczésné Palásthy Ildikó Személyiségdimenziók és szakkollégiumi tagság. Tudományos felolvasó ülés. Debreceni Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 1989.

Arany Erzsébet – Girasek János - Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanítóképzős hallgatók személyiségfejlődésének tendenciái. Tudományos felolvasóülés. Debreceni Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 1992.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A csoportos pedagógiai gyakorlat a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. Tudományos felolvasóülés. Debreceni Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 1988.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A debreceni drámapedagógus-képzés. VIII. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia. Óbudai Egyetem, Budapest, 2018. november 21-22.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem részvétele a SZAKTÁRNET-ben. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban” (SZAKTÁRNET) című pályázat nyitókonferenciája. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2014. március 28.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A diákszínjátszás és a színi tehetség. Elitek – nevelés és iskolázás. 18-20. századi esetek és összefüggések. NEVELÉS- és MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KONFERENCIA. A Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézetének és a Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozatának tudományos rendezvénye. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2014. március 28.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A differenciált fejlesztés megalapozása a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán. IV. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. „Célok és módszerek a tudásalapú társadalom nevelési intézményeiben. Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár, 2010. április 23.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A dőlt írás hatása a személyiségre. „A harmadik évezred küszöbén.” Nemzetközi Grafológiai Konferencia. Budapest, 1999.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A dramatikus alkotójáték a kisiskoláskorban. A Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciája. Budapest, 1985.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia és a pragmatizmus. Doktorok Kollégiuma. Magyarországi Református Egyház, Magyar Református Teológusok Világtalálkozója, Debrecen, 2011. augusztus 22-25.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia néhány csoportdinamikai vonatkozása. Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Nemzetközi konferencia az 50 éves nyitrai magyar pedagógusképzés tiszteletére. Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych stúdií. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2010. április 28-29.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: A drámapedagógia a tehetséggondozásban. Tehetséggondozás az integrált művészetpedagógia eszközeivel. Psalmus Humanus Művészetpedagógia Egyesület, Budapest, 2009. december 16.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia és az oktatás. IV. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Pedagógiai Társaság, Debreceni Akadémiai Bizottság, Debreceni Egyetem, Debrecen. 2005.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A fejlesztő (differenciáló) tanító szak. 150 éves az önálló debreceni tanítóképzés. Magyar Tudomány Napja. KFRTKF. 2005.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület szerepe a felnőttképzés korszerűsítésében. A pedagógusok továbbképzésének korszerű módszerei a felnőttképzésben. Művelődés hete – Tanulás ünnepe. Nemzetközi konferencia. KFRTKF, Debrecen, 2008.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A felsőoktatás néhány módszertani vonatkozása. In: PaedDr. Nagy Melinda (szerk.): Zbornik III. Medzinárodnej Vedeckej Konferencie Univerzity J. Selyeho „Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spolocnosti”. „A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában. III. Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete. Selye János Egyetem, Komárom, 2011. 509-517.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: A gyakorlati képzés rendszere a debreceni tanítóképzésben. Egyetemi fokú óvodapedagógus- és tanítóképzés – időszerű kérdések. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kara, Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata, Szatmárnémeti, 2014. május 8-9.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A gyermeknevelés és a TA. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. 2001.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A képzők felelőssége és lehetőségei. Iskola és minőség. Nemzetközi Konferencia. Nyíregyházi Főiskola, 2008.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A másság pszichológiája. Interkulturális nevelés. ARION nemzetközi konferencia. Debrecen. 2003.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A megküzdési stratégiák és a drámajátékok. Pszichológia 2000. Konferencia. A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2000.

Pinczésné Palásthy, Ildikó: A pedagógusok hivatásszemélyisége. „Hitvallás és hivatás – protestáns hivatásetika a köznevelésben” nemzetközi konferencia. Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2017. február 16.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A pedagógusok hivatásszemélyiségének néhány aspektusa. III. Nemzetközi Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia.International Research Institute s.r.o.  Selye János Egyetem, Komarno, Slovakia. 2015. január 12-15.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A pedagógusok lehetőségei a magatartási problémák kezelésében. A korszerű iskoláért konferencia. Apáczai Kiadó, KFRTKF Gyakorló Általános Iskolája, KFRTKF, Debrecen, 2008.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A pedagógiai képességek fejlesztésére irányuló csoportfoglalkozás tapasztalatai. Tanítóképző Főiskolák Neveléstudományi Tanszékeinek Országos Értekezlete, Debrecen, 1989.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A problémás gyermekek és a pedagógusok. Kulturális sokszínűség és kreativitás Konferencia, KFRTKF, Debrecen, 2010. május 20.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A személyiségfejlesztés tranzakcióanalitikus megközelítése. Határon túli magyar tanítók konferenciája. KFRTKF, Debrecen, 2007.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A személyiségfejlesztés komplex tantárgya. Tudományos felolvasó ülés. Debrecen, 1989. (Tsz: Dr. Scheibert Ferenc.)

Pinczésné Palásthy Ildikó: A tanári problémaérzékenység és a tanulói viselkedés megítélése.  VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia - PÉK 2010. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és Neveléstudományi Doktori Iskolája, valamint a SZAB Oktatáselméleti Munkabizottsága. Szeged, 2010. április 16-17.  

Pinczésné Palásthy Ildikó: A tanítás metaforái. IV. International Interdisciplinary Conference.

Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debreceni  Egyetem,  Debreceni  Református Hittudományi Egyetem, Eszterházy  Károly  Egyetem, K+F Stúdió Kft.,  Milton  Friedman Egyetem,  MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Pszichológiai Szakbizottság,MTA  Debreceni  Akadémiai  Bizottság,  Professzorok  az  Európai Magyarországért  Egyesület.  Debrecen, 2019. március 21.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: A tanítói hivatásszocializáció terepei. Apáczai Napok Nemzetközi Konferencia, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Győr, 2012. október 26.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A tanítóképzés debreceni modellje. II. Kapcsolatok Napja. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2010. október 16.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A tanítóképzés és az iskolai magatartási problémák. Veda pre vzdelanie – Vzdelanie pre vedu / Tudomány az oktatásért – Oktatás a tudományért / Science for Education – Education for Science. Nemzetközi konferencia, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeuróskych stúdii, Nitra,  2011. október 20-21.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A tanító mint kommunikátor. Változó gyermek – változó pedagógus. Óvodapedagógiai Eurokonferencia és X. Játékfórum. Hajdúböszörmény, 2000.

Pinczésné Palásthy Ildikó: A tranzakcióanalízis tanítása a kommunikációról és az érzelmekről. Tudományos konferencia. KFRTKF. Debrecen, 2004.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Az encounter- és drámajátékok alsó tagozati alkalmazásának előnyei. Felolvasóülés. Debreceni Tanítóképző Főiskola. Debrecen, 1985.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Az integrált  nevelésre való felkészítés a tanítóképzésben. Befogadó társadalom, befogadó nevelés. Országos konferencia az inklúzív nevelésről. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. 2006.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Az iskolai teljesítmény idősíkjai. Tudás és Tanulás III. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2012. március 30-31.

Pinczésné Palásthy Ildikó: „Az új miért jobb mint a régi?” Az ifjúságsegítés kettős természete. Pedagógia, nyelv, újítás konferencia. KFRTKF, Debrecen.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Drámacsoport és a fokális konfliktus-modell. Európaiság, magyarság Közép-Európában. XIV. Apáczai- napok.  Nemzetközi Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 2010.  október 14-15.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Dramapedagogy and Group Dynamics.  „Társadalmi jelenségek és változások“ – „Spoločenské javy a zmeny“. II. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE – II. medzinárodná vedecká konferencia UJS. Selye János Egyetem, Komárom, 2010. szeptember 6–7.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Drámajátékok csoportfolyamatai és hatásvizsgálatai kisiskolások körében. Ezredforduló, műveltségkép, kisgyermekkori nevelés. Konferencia. Budapesti Tanítóképző Főiskola, Budapest, 1999.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Egy posztgraduális szak nyomában. Fejlesztő  (differenciáló) tanító szakirányú továbbképzési szak. A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD) Nemzetközi Konferencia. DAB, Debrecen, 2010. május 14.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Érték és hivatás. Értékőrzés és értékteremtés. XI. Apáczai-Napok nemzetközi tudományos konferencia. Győr, 2007.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Értékközvetítés a családban. VI. Családkongresszus. Debrecen, 2004.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Felkészítés a differenciált fejlesztő tevékenységre a debreceni tanítóképző főiskolán. Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. V. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2007.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Felnőttképzési együttműködés a munkaerő-piaci esélyek növeléséért a Bihar–Hajdú-Bihar Eurorégióban. 7. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia – Innováció a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben. Kaposvár, Kaposvári Egyetem, 2013. november 29.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Felsőoktatás és felnőttképzés. XIII. APÁCZAI-NAPOK, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr. 2009. október 15-16.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Girasek János: Pedagógusok és pedagógusjelöltek személyiségének összehasonlító vizsgálata. XIII. Országos Pszichológiai Tudományos Nagygyűlés. Pécs, 1998.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Girasek János: Pedagógusok és pedagógusjelöltek személyiségstruktúrájának összehasonlító vizsgálata. Pszichológia 2000. Konferencia. A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2000.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Hivatásszocializáció a tanítóképzésben. Hagyomány és modernség a XXI. századi tanítóképzésben emlékülés és nemzetközi tudományos konferencia. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2014. május 16.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Hivatás – szocializáció – személyiség. Tanítás – Tanulás – Tudás. Országos Konferencia. Debrecen, 2003.

Pinczésné Palásthy Ildikó – Kathyné Mogyoróssy Anita:  Hivatásszocializáció – értékpreferencia. Tudományos konferencia, KFRTKF, Debrecen, 2007.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Igények és vélekedések tükrében a pedagógus továbbképzésekről. Pedagógusképzés, oktatás a Kárpát-medencében, társadalmi kontextusok. XXII. Apáczai-napok Tudományos konferencia, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2018. november 15.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kihívások és megfelelések. Apáczai Napok 2006. Nemzetközi Konferencia. Győr, 2006.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kisdedjátékok – drámai kompetenciák. XI. Országos és IV. Nemzetközi Projektpedagógiai Konferencia. Projektpedagógiai Társaság. Kecskemét – Szolnok. 2008.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kisiskolás (?) copingok. A Magyar Pszichológiai Társaság XV. Nagygyűlése. Szeged, 2002.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kisiskolások megküzdési stratégiáinak alakulása. Tudományos felolvasó ülés. KFRTKF. Debrecen, 1997.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kiss Tihamér életműve a XX. Századi magyar tanítóképzés tükrében. A 21.század pszichológiája a környezeti és társadalmi változások tükrében. A Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza 2008. május 31.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kompetenciaalapú pedagógusképzés Hajdú-Biharban. A Debreceni Egyetem Hefop 3.3.2 konstrukciója. HEFOP 3.3 Szakmai Konferencia, CEU Conference Center, Budapest, 2008.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kompetenciafejlesztés a drámapedagógia révén. A tanárképzés napja – I. veszprémi konferencia. Veszprém, 2008.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kor- Képzés- Korszerűsítés (A Pedagógia és Pszichológia Tanszék törekvései). Állami oktatás- Közoktatás - Egyházi oktatás (Hatvan éve történt az iskolák államosítása) konferencia, KFRTKF, Debrecen, 2008.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola – konzorciumi részvétele a HEFOP 3.3.2 pályázatban. Zárókonferencia, Debreceni Egyetem, 2008.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Kreativitásfejlesztés kisiskoláskorban. Fiatal oktatók tudományos konferenciája. Budapest, 1980.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Motívumok és aspirációk a pedagógusképzésben és –továbbképzésben. 7. BÁTHORY-BRASSAI Nemzetközi Multidiszciplináris Tudományos Konferencia, Óbudai   Egyetem, Budapest, 2016. május 19-20.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Pályaszocializációs tréning a tanítóképzésben. VIII. Tantárgy-pedagógia Nemzetközi Tudományos Konferencia. Eötvös József Főiskola, Baja, 2009. november 19-20.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Pedagógusok értékorientációja. Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése. Debrecen, 2004.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Pedagógusok és pedagógusjelöltek személyiségstruktúrájának összehasonlító vizsgálata. XIII. Országos Pszichológiai Tudományos Nagygyűlés. Pécs, 1998.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Pedagógusok magatartási problémákkal kapcsolatos percepciói. Pszichológiai metszetek az iskola világából. A PSZICHOLÓGIA NAPJA 2014. A Magyar Pszichológiai Társaság és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2014. február 28.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Pedagógusok problémaérzékenysége. Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, 2009.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Psychology and Drama. A pszichológia és a drámapedagógia. School and Theatre. Nemzetközi Konferencia. Miskolc, 2002.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó-Rózsáné dr. Szabó Dóra-Kathyné Mogyoróssy Anita-Tamusné Molnár Viktória-Szele Barna: A projektpedagógia sokrétűsége – Variációk projektmunkára. „A tanárok tanárának lenni…” Ünnepi konferencia Szabó László Tamás professzor 70. születésnapja alkalmából. Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program, Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottságának Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Szakbizottsága, Center for Higher Education Research and Development Hungary (CHERD-H), Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete. Debrecen, DAB-Székház, 2012. szeptember 26.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Személyes-társas és cselekvési kompetenciák fejlesztése projektmunkával. III. Miskolci Taní-tani Országos Konferencia, Miskolc, 2010.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Személyiségsajátosságok vizsgálata pszichológiai teszt és grafológiai változók összevetésével. „A harmadik évezred küszöbén.” Nemzetközi Grafológiai Konferencia. Budapest, 1999.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanító- hivatás - tréning. 7. BÁTHORY-BRASSAI Nemzetközi Multidiszciplináris Tudományos Konferencia, Óbudai   Egyetem, Budapest, 2016. május 19-20.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanítóképzős hallgatók személyiségprofilja. A Magyar Pszichológiai Társaság és a Tanárképzők Szövetsége Országos Konferenciája. Nyíregyháza, 1996.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanítók kommunikációs sajátosságai. A „TEREK és GESZTUSOK” akciókutatás (a magyarországi személyközi kommunikáció tanulmányozása és a kifejező közlés tanításának elősegítése érdekében) konferenciája. Zsámbék. 1995.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanítók tanórai kommunikációjának néhány sajátossága. 1000 éves a magyar iskola. Tudományos felolvasó ülés. KFRTKF. Debrecen, 1996.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanítóvá lenni. Scientia ac Educatio Konferencia. DRHE, 2019. április  10.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Terpszikhoré és Melpomené a főiskolán. Országos  Tudományos Konferencia. KFRTKF. Debrecen, 2006. november 8.

Pinczésné Palásthy Ildikó: Útkereső főiskola. Apáczai Napok Konferencia. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Győr, 2008.

 

Konferenciaszervezések:

A tanítóképzés jelene. 25 éves a főiskolai szintű tanítóképzés. Tanítóképző Főiskolák Tudományos Konferenciája.. KFRTKF, Debrecen, 2001.

150 éves az önálló  debreceni tanítóképzés. Magyar Tudomány Napja. KFRTKF, Debrecen, 2005.

Tanítás – Tanulás- Tudás. Neveléstudományi Tanszékek Oktatóinak Országos Konferenciája. KFRTKF, Debrecen, 2003.

Tudományos konferenciák – a KFRTKF Tudományos és Művészeti Bizottsága elnökeként évente  2000-2007.

A református tanítóképzése múltja, jelen, jövője. Nemzetközi konferencia. KFRTKF, Debrecen, 2011.

 

 

 

/english/

 

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518532
Telefon mellék: 
18532
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Pszichológiai tudományok/english/Psychology
Oktatott tárgyak: 

Bevezetés a pszichológiába /Általános lélektan

Fejlődéslélektan / Életkorok pszichológiája

Pedagógiai pszichológia

Szociálpszichológia/ A nevelés szociálpszichológiája

Differenciált fejlesztés

A személyiségfejlődés zavarai

Személyiség-, nevelés- és szociálpszichológia

Sajátos pedagógiai és pszichológiai ismeretek

Magatartászavarok

Előítéletek és megelőzésük

Csoporttréning

Drámapedagógia

Önismereti tréning

/english/