Dr. Nagy Zoltán

Dr. Nagy Zoltán képe
Név: 
Dr. Nagy Zoltán
Beosztás: 
főiskolai docens /english/ college associate professor
Tudományos fokozat: 
dr.univ, PhD.

Történet

Ennyi ideje tag
4 év 8 hónap
E-mail: 
nagy.zoltan@drhe.hu
Szoba: 
I/132
Intézményi megbízatások: 


 

 

Szakmai megbízatások: 

Tantárgyfelelős:

Ökológia és környezetvédelem

Egészségtan

Lakás, háztartástan, gazdálkodás és lakókörnyezet

Táplálkozás és életvitel

Környezetkultúra

Szakmai önéletrajz: 

Végzettségek:

Partiumi Egyetem és DRHE, Felnőtt-és szakképzési oktató, 2012

ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, PhD fokozat, 2010

Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi szakközgazdász, 1996

Újságíró Akadémia, gazdasági szakújságíró, 1996

Agrártudományi Egyetem, egyetemi doktor, 1987

Állattenyésztési és takarmányozási szakmérnök, 1986

Agrártudományi Egyetem, Okleveles agrármérnök, 1984

 

Munkahelyek:

DRHE, Természettudományi Tanszék, docens, 2015-

DRHE, Kommunikációs-és Médiatudományi Tanszék, (KFRTKF), docens, 2002-2015

KFRTKF, Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, óraadó tanár, 1993-2002

Magyar Televízió, szakújságíró, rovatvezető, 1998-2002

Magyar Rádió, szakújságíró, vezető szerkesztő, 1989-1998

DATE, Állattenyésztési és Takarmányozási Tanszék, tanársegéd, 1984-1989

 

Nyelvtudás:

orosz (állami középfokú nyelvvizsga)

angol (állami középfokú nyelvvizsga)

 

 

 

 

Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk:

Könyv:

Nagy Zoltán: A rádiózás gyakorlata (A rádiós újságíró) főiskolai jegyzet. KFRTKF, Debrecen, 2005.
Nagy Zoltán: A rádiózás alapjai (Kommunikatív rádiózás) főiskolai jegyzet. KFRTKF, Debrecen, 2007.
Nagy Zoltán: Televíziós szakismeretek (Bevezetés a televíziózásba) főiskolai jegyzet. KFRTKF, Debrecen, 2005.
Nagy Zoltán: A tömegkommunikáció hatása a társadalomra (A médiaipar kritikája) I_II. kötet, oktatási segédlet kéziratban.
Nagy Zoltán: A tömegkommunikáció és a pedagógia összefüggésrendszerének a vizsgálata kommunikáció szakos és tanítójelölt hallgatók körében. Doktori disszertáció, ELTE, Budapest, 2010.

Tanulmány folyóiratban, kötetben:

Nagy Zoltán: Negyedik hatalmi ág? Mediárium, 2007. (I. évf.) 1. sz., 49-57.p.
Nagy Zoltán: Írásbeliség és képiség az internet korában. Mediárium, 2007. (I. évf.) 2.sz., 109-121.p.
Nagy Zoltán: A tömegkommunikáció és a pedagógia összefüggésrendszerének vizsgálata kommunikáció szakos és tanítójelölt hallgatók körében. Tavaszi Szél Nemzetközi Tudományos Konferencia, Doktoranduszok Országos Szövetsége Kiadó, Budapest, 2008, 90-103.p.
Nagy Zoltán: A neveléstudomány újszerű pedagógiai aspektusai a tanárjelölt és médiaszakos hallgatók esetében. In: Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Center of Higher Education Research and Development Hungary, Debrecen, 2010, 260-265.p.

Nagy Zoltán: Magyarország agráresélyei az európai Unióban, Szolnok (szakdolgozat), 1996, 75 pp.

Nagy Zoltán: Újszerű takarmánykiegészító anyagok hatása a bárányhízlalási eredményekre (Egyetemi doktori disszertáció), 1986,  92 pp.

Nagy Zoltán: Az étkezési haltermelést befolyásoló tényezők értékelése, 1985, 68 pp.

Herold István-Jávor András-Nagy Zoltán: Egyes szervessavak, mint takarmánykiegészítő anyagok hatása a báránynevelésre-és hízlalási eredményekre. in. Állattenyésztés és takarmányozás: 1986. TOM 35.NO137-47 p.

Nagy Zoltán: A tömegkommunikáció és a pedagógia összefüggésrendszerének vizsgálata kommonikáció szakos és tanítójelölt hallgatók körében (PhD értekezés), 2010, 300 pp.

Puja Mariann-Jávos András-Nagy Zoltán: A rövid és drótszőrű magyar vizsla múltja, jelene a küllem tükrében (szerk: Bodó Imre: Őshonos és honosult háziállatok fajtáinak genetikai sajátosságai), 1991,  in: 78-99 p.

Herold István-Jávor András-Nagy Zoltán: Újszerű takarmánykiegészítők a bárányhízlalásban, Magyar Mezőgazdaság, 1987, 47 sz. 15 p.

Veress László-Jávor András-Nagy Zoltán-Komlósi István: Nagyhozamú anyajuhok fehérje ellátásának és hasznosításának vizsgálata melléktermékekre és tartósított takarmányokra alapozva, OMFB 5.2. Debrecen, 61 p.

Nagy Zoltán: A nevelés relevanciája tanítójelölteknél az alkalmazott pedagógiában, 2012, in: Juhász Erika, Chrappán Magdolna (szerk: Tanulás és művelődés 522 pp. in: 166-172 p.)

 

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10058161

/english/

 

Publication list:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10058161

Kutatási projektek: 

A környezetvédelem globális kihívásai

Az alternatív energiaforrások hasznosítása

Egészségtudatos nevelés gyermekkorban

A természetvédelem és a társadalom viszonya

Előadások: 

 

Nagy Zoltán: A tapintható természet vs. mediális megismerése a gyermekkorban, avagy a tudásszerzés színterei, DRHE, Scentia ac Educatio, 2018

Nagy Zoltán: Humánreál és/vagy reálhumán? a tudomány, mint a megismerés produktuma, DRHE,S centia ac Educatio, 2017

Nagy Zoltán: Az egyházi kommunikáció és medialitás relevanciái a részvételi demokrácia tükrében, DRHE,  2016

Nagy Zoltán: Az online kommunikáció térnyerésének veszélyei a digitális bennszülöttek körében, DRHE, 2014

Nagy Zoltán: a médiaandragógiai paradigmák pedagógiai relevanciái és aspektusai, DRHE, 2013

Nagy Zoltán: A természettudományos nevelés és a médiaüzenetek összevetése, Nagyvárad, Partiumi Egyetem, 2012

Nagy Zoltán: A médianevelés relevanciája az alkalmazott pedagógiában, DE, 2012

Nagy Zoltán: A neveléstudomány újszerű aspektusai a tanárjelöltek körében, DE, 2010

Nagy Zoltán: A tömegkommunikáció és a pedagógia összefüggésrendszere, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2008

Nagy Zoltán: Szerkesztői szabadság és újságírói felelősség, EKF, Eger, 2005

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518546
Telefon mellék: 
18546
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Neveléstudományok (neveléstudományi kutatások szakterület)/english/Educational sciences
Oktatott tárgyak: 

Ökológia és környezetvédelem

Egészségtan

Egészségfejlesztés

Technika tantárgypedagógia 1-4

Alkalmazott és médiapedagógia

Lakás, háztartástan, gazdálkodás és lakókörnyezet

Táplálkozás és életvitel

Környezetkultúra

Felnőttképzés