Dr. Molnár-Tamus Viktória

Dr. Molnár-Tamus Viktória képe
Név: 
Dr. Molnár-Tamus Viktória
Beosztás: 
főiskolai docens /english/ college associate professor
Tudományos fokozat: 
PhD

Történet

Ennyi ideje tag
4 év 8 hónap
E-mail: 
molnar.tamus.viktoria@drhe.hu
Szoba: 
II/229
Intézményi megbízatások: 

 

 • Szenátus-tag
 • Tudományos Diákköri Tanács-tag
 • Könyvtárbizottság-tag
 • Tanulmányi Bizottság-tag
 • évfolyamfelelős tanító alapszakon
 • mentortanár ifjúságsegítő felsőoktatási szakképzésben (DRHE) és a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumban (WISZ)
 • szerkesztőbizottsági tag a Mediárium - a DRHE Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézetének folyóiratánál
 • szakfelelős múzeumpedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő és pedagógus szakvizsga, fejlesztőpedagógus, valamint biblioterápia szakirányú továbbképzési szakokon                 
 • tantárgyfelelős tanító alapszakon: A nevelés és oktatás alapjai ismeretkör - Neveléstörténet,  Pedagógia 1-3; Múzeumpedagógia                                                                                               református kántor alapszakon: Pedagógia 1                                                                                                                                                                                                                               pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon: A tanulói munka értékelése, A pedagógus szerep és feladatkör,

                                                                                                                                               A pedagógiai folyamat tervezése, Élethosszig tartó tanulás,

                                                                                                                                              Adaptivitás a pedagógiai gyakorlatban, Drogprevenció, Tehetséggondozás,

                                                                                                                                             Esetelemző csoport, A legújabb szaktudományos eredmények és a közoktatás,

                                                                                                                                            Tanítói kompetenciák fejlesztése, Reflektivitás, fejlesztésének lehetőségei

/english/

Member of:

 • the Senate
 • Committee of the Student Research Society
 • Library Committee
 • Academic Affairs Committee
 • Member of Editorial Board - at the Journal of the Teacher Training Institute, Debrecen Reformed Theological University
 • Programme convenor of the years, modules and programmes at the Debrecen Reformed Theological University's BA and adult training programmes
Szakmai megbízatások: 
 • Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag, II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya, Pedagógiai Tudományos Bizottság - tag
 • Összehasonlító Neveléstudományi Egyesületek Világszervezete - tag
 • Európai Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete - tag
 • Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete - tag
 • Magyar Pedagógiai Társaság - tag
 • Országos Tudományos Diákköri Tanács Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és  Könyvtártudományi Szakmai Bizottsága és Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága - tag
 • Óvó-és Tanítóképzők Egyesülete - tag
 • Doktoranduszok Kiss Árpád Egyesülete - tag

 

/english/

Member of:

 • the Public Body of the Hungarian Academy of Sciences, II. Section of Philosophy and History, Committee on Pedagogy
 • Library Science, Pedagogy, Psychology and Andragogy Section of  National Council of Student Research Societies (NCSRS) membership
 • World Council of Comparative Education Societies (WCCES)
 • European Educational Research Association (EERA)
 • Hungarian Educational Research Association (HERA)
 • Hungarian Pedagogical Association (HPA)
Szakmai önéletrajz: 

 

Jelenlegi beosztás:

 • 2018–     főiskolai docens, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Pedagógia és Pszichológia Tanszék

 

Eddigi beosztások, munkahelyek:

 • 2018 -            bizottsági tag, Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program
 • 2017 - 2018 adjunktus,   Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Pedagógia és Pszichológia Tanszék   
 • 2015–2017 tanársegéd, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Pedagógia és Pszichológia Tanszék
 • 2012–2015 adjunktus, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Pedagógia és Pszichológia Tanszék
 • 2008–2012 főiskolai adjunktus, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, majd Debreceni Református Hittudományi Egyetem, P. és P. Tanszék
 • 2000–2008 főiskolai tanársegéd, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Pedagógia és Pszichológia Tanszék
 • 2000–          óraadó oktató, tanárszakon tanítási gyakorlatvezető oktató, szakdolgozati konzulens és opponens, valamint záróvizsga-bizottsági tag és                                               kérdező oktató, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
 • 2003–2004 felnőttképzési referens, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola                                 
 • 1993–2000 szakvezető tanító, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Gyakorló Általános Iskolája, Debrecen
 • 1992–1993 tanító, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, 1. sz. Gyakorló Általános Iskolája
 • 1991–1992 napközis tanító, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, 1. sz. Gyakorló Általános Iskolája

 

Diplomák, végzettségek, képzések:

 • 2017 doktori (PhD) tudományos fokozat a bölcsészettudományok területén neveléstudományokban, Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola,

                                                                                                                                                                                                Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program

 • 2015 okleveles kántor, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kántorképző
 • 2008 pedagógia szakos bölcsész és tanár MA, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara

                      általános iskolai tanító angol műveltségi területen, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

                      személyiségfejlesztő, önismereti- és kommunikációs készségfejlesztő tréner, „Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület”, Budapest

 • 2002 doktori (PhD) abszolutórium, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program

                      ERASMUS hallgatói mobilitás ösztöndíja doktoranduszok számára, „Lifelong Learning Policies in Europe”, Leiden University, Social Sciences Dep.

 • 2001 ERASMUS nemzetközi intenzív szeminárium, Sorbonne Université, Paris, „Kulturális-művészeti rendszerváltás Közép-Kelet Európa államaiban”
 • 1998 művelődési és felnőttképzési menedzser, Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Debrecen
 • 1996 ének-zene szakos tanár, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger
 • 1993 általános iskolai tanító számítástechnika szakkollégiumi képzésben, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, Debrecen
 • 1991 általános iskolai tanító ének szakkollégiumi képzésben, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, Debrecen

 

Díjak, ösztöndíjak:

 • 2011, 2005, 2004, 2003 OTDK-témavezetői oklevél
 • 2010, 2008 Kimagasló munkáért oklevél, KFRTKF
 • 2003 MTA DAB-díj pályakezdő kutatók számára
 • 2002 április-június ERASMUS-ösztöndíj, Leideni Egyetem, Hollandia
 • 2001 június ERASMUS-ösztöndíj, Sorbonne Egyetem, Párizs, Franciaország
 • 2000 PhD-ösztöndíj
 • 1999 III. díj, XXIV. OTDK Társadalomtudományi Szekció, Székesfehérvár
 • 1991 I. díj, XX. OTDK Tantárgypedagógia és Oktatástechnológia Szekció, Szombathely
 • 1991 „Jól tanuló, jól tanító díj”, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola
 • 1989-1991 Köztársasági ösztöndíj, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola
 • 1989 Kiemelt ösztöndíj, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola

 

Kutatási területek:

 • debreceni bölcsészek művészeti tevékenysége 1914–1949
 • a művészeti oktatás-nevelés múltja és jelene
 • a magyar művészeti élet intézményrendszere
 • művésztelepi mozgalom Hajdú-Bihar megyében
 • a nemzetközi és hazai múzeumi közművelődés, a múzeumpedagógia tendenciái az élethosszig tartó tanulás szellemében az Európai Unió keretein belül és kívül

 

Nyelvtudás:

 • angol (felsőfok)
 • orosz (alapfok)
 • magyar (anyanyelv)

 

/english/

 

Viktória Molnár-Tamus PhD

college associate professor

Scientific degree: PhD

Highest level of education: MA

Educational activity: teaches pedagogical modules on full-time, part-time and distance learning undergraduate degree programmes (BA) in teaching; on postgraduate degree programmes (MA) in religion teaching – instructing; and on degree programmes of continuing/adult (postgraduate) education, e.g.: teacher of family and child pretection, developer teacher and teacher training specialist at the DRHE (Debrecen Reformed Theological University).

Language skills: English C1; Russian B1

Prizes, scholarships:

 • Certificate for outstanding work (2010, 2008 - Ferenc Kölcsey Reformed Teacher Training College)
 • Prize of the Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences at Debrecen for career-starter researchers (2003)
 • Erasmus Mobility Grants (2002 Leiden, Netherlands; 2001 Paris, France)
 • PhD Scholarship (2000 University of Debrecen)
 • 3rd prize (1999 – 24th National Scientific Student Conference Social Science Section, Székesfehérvár)
 • 1st prize (1991 - 20th National Scientific Student Conference Subject Pedagogy and Education Technology Section, Szombathely)
 • ’Good student, good teacher’ prize (1991 - Ferenc Kölcsey Reformed Teacher Training College)
 • Fellowship granted by the Republic (1989-1991 - Ferenc Kölcsey Reformed Teacher Training College)
 • Distinguished Scholarship (1989 - Ferenc Kölcsey Reformed Teacher Training College)
Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

 1. Művészeti nevelés a debreceni tanítóképzésben. In: Makkos, Anikó; Kecskés, Petra; Kövecsesné, Gősi Viktória (szerk.) „Kizökkent világ” Szokatlan és különleges élethelyzetek: a nem-konvencionális, nem “normális”, nem kiszámítható jelenségek korszaka? XXIV. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötete, Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, 396-413. 2021

 2. Zenei nevelés a debreceni tanítóképzésben 1869-1949. In: Kováts-Németh Mária, Lévai Attila, Szabó Péter (szerk.): Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949. A magyarság megtartó ereje III. PALATIA Nyomda és Kiadó Kft., Győr, 283-294. 2019

 3. Art education within and beyond the walls of the university. Art, art-theoretical and art supporting pursuit of arts professors and teachers at Debrecen university between 1914 and 1949. PEDACTA 9. évf. 1. sz. 27-34. 2019

 4. „Mi a művészet?” Hazai művészetelméleti álláspontok a 20–21. században. Mediárium, 12. évf., 1-2.sz., 28-41. 2018
 5. Mitrovics Gyula és Karácsony Sándor művészeti ízlésvilága. Mediárium, 11. évf., 2-3. sz., 16-29. 2017.
 6. A kálvinizmus és a művészetek. In: Bukor, Somogyi (szerk. 2017): "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai". A Selye János Egyetem 2017-es Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. "Reformáció egykor és ma". Teológiai szekció. Komárom. CD kiadvány. 82-93. 2017. (Viktória Molnár-Tamus: A kálvinizmus és a művészetek. In: Bukor, Somogyi (zostavovatelia, 2017): "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnost - vyzvy 21. storocia". Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017. "Reformácia kedysi a dnes". Sekcia teologickych vied. Komarno. CD. 82-93. 2017.)
 7. Művészeti nevelés a debreceni egyetemen 1914-1949 között: Pukánszky Béla professzor (1895–1950) zenei munkássága. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből. International Research Institute s.r.o., Komárno, Slovakia, 45-49. 2017.
 8. A művészettörténeti ismeretek oktatása a debreceni egyetem első évtizedeiben. Mediárium, 10. évf., 2-3. sz., 33-44. 2017.
 9. Művészeti témájú bölcsész hallgatói dolgozatok a debreceni egyetemen 1914 - 1949. Educatio, 25. évf. 3. sz. (ősz), 434-443, 2016.
 10. A debreceni egyetemi elit és a művészetek (1914-1950).
  In: Elitek nevelése és oktatása. Esetek és összefüggések a 18-20. századból / szerk. Kapusi Angéla, Ugrai János, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 162-174, 2015

b) Publikációs lista (MTMT):

     https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10048848

/english/

 1. Művészeti nevelés a debreceni tanítóképzésben. In: Makkos, Anikó; Kecskés, Petra; Kövecsesné, Gősi Viktória (szerk.) „Kizökkent világ” Szokatlan és különleges élethelyzetek: a nem-konvencionális, nem “normális”, nem kiszámítható jelenségek korszaka? XXIV. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötete, Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, 396-413. 2021
 2. Zenei nevelés a debreceni tanítóképzésben 1869-1949. In: Kováts-Németh Mária, Lévai Attila, Szabó Péter (szerk.): Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949. A magyarság megtartó ereje III. PALATIA Nyomda és Kiadó Kft., Győr, 283-294. 2019
 3. Art education within and beyond the walls of the university. Art, art-theoretical and art supporting pursuit of arts professors and teachers at Debrecen university between 1914 and 1949. PEDACTA 9. évf. 1. sz. 27-34. 2019
 4. „Mi a művészet?” Hazai művészetelméleti álláspontok a 20–21. században. Mediárium, 12. évf., 1-2.sz., 28-41. 2018
 5. Mitrovics Gyula és Karácsony Sándor művészeti ízlésvilága. Mediárium, 11. évf., 2-3. sz., 16-29. 2017.
 6. A kálvinizmus és a művészetek. In: Bukor, Somogyi (szerk. 2017): "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai". A Selye János Egyetem 2017-es Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. "Reformáció egykor és ma". Teológiai szekció. Komárom. CD kiadvány. 82-93. 2017. (Viktória Molnár-Tamus: A kálvinizmus és a művészetek. In: Bukor, Somogyi (zostavovatelia, 2017): "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnost - vyzvy 21. storocia". Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017. "Reformácia kedysi a dnes". Sekcia teologickych vied. Komarno. CD. 82-93. 2017.)
 7. Művészeti nevelés a debreceni egyetemen 1914-1949 között: Pukánszky Béla professzor (1895–1950) zenei munkássága. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből. International Research Institute s.r.o., Komárno, Slovakia, 45-49. 2017.
 8. A művészettörténeti ismeretek oktatása a debreceni egyetem első évtizedeiben. Mediárium, 10. évf., 2-3. sz., 33-44. 2017.
 9. Művészeti témájú bölcsész hallgatói dolgozatok a debreceni egyetemen 1914 - 1949. Educatio, 25. évf. 3. sz. (ősz), 434-443, 2016.
 10. A debreceni egyetemi elit és a művészetek (1914-1950).
  In: Elitek nevelése és oktatása. Esetek és összefüggések a 18-20. századból / szerk. Kapusi Angéla, Ugrai János, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 162-174, 2015.

 

Publication list:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10048848

Kutatási projektek: 
 • SZAKTÁRNET (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 azonosító számú „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban, K3 ésK4 altéma): a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) pedagógiai tárgyainak átdolgozása és a hozzájuk kapcsolódó tanítási gyakorlatok megújításában való közreműködés, valamint a mentortanító pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés kidolgozása többedmagával, 2013-2015.
 • Felnőtt- és szakképzési együttműködés a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban (HURO/0901/203/2.3.1) - andragógiai képzés tartása, valamint egy jegyzet és a program módszertani útmutatójában elhelyezett könyvfejezet készítése: „Pedagógus - andragógus szerepek és változásaik”, 2011.
 • RE-PE-T-HA (Regionális Pedagógusképző- és Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban - TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-001) - „Tanulási problémák kezelése” - hallgatói segédlet, 2010-2011.

/english/

Előadások: 
 • A művészet helye és szerepe Karácsony Sándor nevelési rendszerében. 130 éves a Magyar Pedagógiai Társaság. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2021. június 15. Online konferencia.
 • Arts Education and Career Socialization in Teacher Training (with co-rapporteur Anikó Joó PhD; co-researchers Ildikó Pinczés Palasthy  PhD, Adrienne Sz. Fodor). Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején. HUCER, Budapest, 2021. május 28. Online konferencia.
 • Zeneoktatás szokatlan környezetben: a gyermek, a tanár és az online tér (társelőadó: Sz. Fodor Adrienne). Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején. HUCER, Budapest, 2021. május 28. Online konferencia.
 • Művészeti attitűdök debreceni tanítójelöltek körében (társelőadó: Sz. Fodor Adrienne, kutatótársak: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, dr. Joó Anikó). 4. Művészetpedagógiai Konferencia. ELTE, Budapest, 2021. május 21. Online konferencia.
 • A tanítóképzés és a művészeti nevelés - tanító szakos hallgatóink művészetek iránti attitűdje -(előadók: Dr. Joó Anikó, Sz. Fodor Adrienne, kutatótárs: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó). Scientia ac Educatio. DRHE, Debrecen, 2021. április 28. Online konferencia.
 • Művészeti nevelés az egyetem falai között és azon túl (A kollégiumi és tudományegyetemi művésztanárok szerepéről). Szenior Akadémia. DRHE, 2021. április 7. https://www.youtube.com/watch?v=dfQP1PcMABk
 • Student dissertations in artistic topics at the University of Debrecen 1914-1949. A társadalomtudományok 30 éve a Partiumban. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2021. március 26. Online konferencia.
 • The cultural and artistic impact of free civilization in Debrecen (poszterbemutató). VI. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia. Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 2021. március 19. Online konferencia.
 • A jövő tanítói és a művészetek (társelőadó: Dr. Joó Anikó; kutatótársak: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, Sz. Fodor Adrienne). VI. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia. Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 2021. március 19. Online konferencia.
 • A művészeti nevelés és a tanítóképzés - A DRHE hallgatóinak művészetek iránti attitűdje, kultúrafogyasztási szokásai (társelőadók: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, dr. Joó Anikó, Sz. Fodor Adrienne). IX. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. International Research Institute, Marcelová, Szlovákia, 2021. január 18. Online konferencia.
 • Zenei nevelés a debreceni tanítóképzésben 1869-1949. „Kizökkent világ” Szokatlan és különleges élethelyzetek: a nemkonvencionális, nem “normális”, nem kiszámítható jelenségek korszaka? – XXIV. APÁCZAI NAPOK. Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 2021. november 19. Online konferencia.
 • Pedagógusszerepek változásai a 21. században. Változások a pedagógiában - a pedagógia változása II. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Vitéz János Tanárképző Központ, Esztergom, 2020. november 19-20. Online konferencia.
 • Mi a művészet? – művészetelméleti álláspontok a 20-21. században. Scientia ac Educatio konferencia. DRHE, Debrecen. Kistanácsterem. 2018. április 11.
 • Irodalom és ízlés Mitrovics Gyula és Karácsony Sándor életművében. VI. Karácsony Sándor és Kiss Árpád Gyűjteményi Szimpózium. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Főépület 205. 2017. november 28.
 • A múzeumpedagógia jelene Magyarországon. A Babes Bolyai Tudományegyetem kihelyezett Pszichológia és Neveléstudományok Kara. Marosvásárhely, 2017. november 8.
 • A római szépségápolás Szabó Magda tollából. Scientia ac Educatio. Tudományos szimpózium. DRHE, Debrecen, 2017. április 5.
 • Művészeti nevelés a debreceni egyetemen 1914-1949 között: Pukánszky Béla professzor (1895–1950) zenei munkássága. V. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. Stúrovo (Párkány), Szlovákia, 2017. január 15-16.
 • Művészeti nevelés a debreceni egyetem bölcsészettudományi karán 1914–1949. Hazai műhelyek – nemzetközi kapcsolatok. Nemzetközi Konferencia. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2016. december 9-10.
 • A múzeumpedagógia korszerű módszereinek alkalmazása alsó tagozatos és középiskolai tanulók, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók körében. (Erasmus+ oktatói mobilitás). A Babes Bolyai Tudományegyetem kihelyezett Pszichológia és Neveléstudományok Kara. Székelyudvarhely, 2016. 11. 08.
 • A Munkácsy-trilógia múzeumpedagógiai projektjei a köznevelésben és a felsőoktatásban. (Erasmus+ oktatói mobilitás). A Babes Bolyai Tudományegyetem kihelyezett Pszichológia és Neveléstudományok Kara. Kézdivásárhely, 2016. 04. 21. (társszerző: Tamus István).
 • A művészeti nevelés kérdései Karácsony Sándor életművében. Oktatás határhelyzetben. Neveléstudományi konferencia. Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Nevelés- és Kultúratudományi Tanszék. Nagyvárad, 2016. 03. 04.
 • A művészeti nevelés hagyományai a Debreceni Református Kollégiumban. IX. Miskolci Taní-tani konferencia. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet. Miskolc, 2016. 02. 05.
 • A debreceni tanítóképzés pedagógiai tárgyai. (Erasmus+ oktatói mobilitás). A Babes Bolyai Tudományegyetem kihelyezett Pszichológia és Neveléstudományok Kara. Szatmárnémeti, 2015. 03. 24.
 • Alapozó pedagógiai tárgyaink megújítása. „Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben” Workshop.  „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban” c. TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009. számú pályázat. SZAKTÁRNET. DRHE, Debrecen, 2015. 03. 03.
 • A differenciált fejlesztés lehetőségei a hazai köznevelésben. (Erasmus+ oktatói mobilitás). Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Nevelés- és Kultúratudományi Tanszék. Nagyvárad, 2014. 12. 10.
 • „Karácsony Sándor két hű követője”. „Közösségi művelődés – közösségi tanulás”. Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás és Rubovszky Kálmán emlékére. Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete. MTA DAB Székház, Debrecen, 2014. 06. 27.
 • „Oktatás és művészet kapcsolata bölcsész életutakban a 20. század első felében”. „SCIENTIA AC EDUCATIO”. A DRHE tudományos konferenciája. Debrecen, 2014. 04. 29.
 • „A debreceni egyetemi elit és a művészetek 1914-1950”. „Elitek – nevelés és iskolázás, 18-20. századi esetek és összefüggések”. Nevelés- és művelődéstörténeti konferencia, a Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézetének és a Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozatának tudományos rendezvénye. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Miskolc, 2014. 03. 28.
 • Az esztétikai nevelés helye és szerepe a Debreceni Iskola professzorainak életművében (1914-1950). XVI. Apáczai-napok, Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME Apáczai Csere János Kara. Győr, 2012. 10. 26.
 • Az érzelmi nevelés. Az érzelmi intelligencia és a szociális kompetenciák fejlesztése. 20. Bolyai Nyári Akadémia. Szováta, 2012. 07. 03.
 • Pedagógus-andragógus szerepek. Képzők képzése. HURO Zárókonferencia. A DRHE és a Partiumi Keresztény Egyetem közös szervezésében. DRHE, Debrecen, 2012. 01. 30.
 • Esztétikai alapvetések a Debreceni Iskola első korszakában (1914-1950). DRHE Tudományos Szimpóziuma. Debrecen, 2011. 11. 22.
 • Kooperatív tanulás a múzeumpedagógiában. Kooperatív módszerek az iskolában. 19. Bolyai Nyári Akadémia. Szováta, 2011. 07. 15.
 • Esztétikai nevelés a felsőoktatásban. A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője – nemzetközi konferencia. KFRTKF. Debrecen, 2011. 02. 25.         
 • A módszertan elmélete és gyakorlata a KFRTKF múzeumpedagógiai képzésében. Országos Múzeumpedagógiai Szimpózium. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2011. 02. 10.
 • Karácsony Sándor és a művészetek. Nemzetnevelés-Felnőttnevelés-Közművelődés. Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás és Karácsony Sándor emlékére.  Debrecen-Földes, 2010. 06. 24-25.
 • Esztétikatörténet dióhéjban. Kulturális sokszínűség és kreativitás. Tudományos konferencia. KFRTKF. Debrecen, 2010. 05. 20.
 • A projektpedagógia sokrétűsége (szimpózium-előadás). III. Taní-tani konferencia. Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet. Miskolc, 2010. 01. 29.
 • A múzeumok szerepe a múzeumpedagógiai képzésben. Múzeumpedagógiai szimpózium. ELTE PPK. Budapest, 2009. 12. 10.
 • Karácsony Sándor gondolatai művészetről, művészeti nevelésről. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2009. 11. 25.
 • Tankó Béla, a sokoldalú tudós. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2009. 04. 29.
 • Diákviseletek a Debreceni Református Kollégiumban. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2008. 11. 27.
 • Művészet és nevelés Mitrovics Gyula pedagógiai életművében. Művészet és oktatás – Tudományos konferencia. KFRTKF, Debrecen, 2007. 11. 07.
 • Napjaink múzeumpedagógiai törekvései Debrecenben. Apáczai Napok 2007 Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME ATFK, Vizuális nevelés szekció. Győr, 2007. 10. 19.
 • A Debreceni Református Kollégium szerepe a rajztanítás folyamatában. Apáczai Napok 2007 Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME ATFK, Tantárgypedagógia – Projektpedagógia szekció. Győr, 2007. 10. 19.
 • Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája és a kisiskolás gyermekek - egy múzeumpedagógiai projekt bemutatása. Apáczai Napok 2004. Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME ATFK, Testvérmúzsák szekció. Győr, 2004. 11. 20-22.
 • Peregrinatio Academica - külföldi egyetemjárás a Debreceni Református Kollégiumban a 16-17. században. Tudományos felolvasóülés a Tudomány és a Reformáció Napja alkalmából. KFRTKF. Debrecen, 2004. 11. 03.
 • A múzeumpedagógia helyzete a csatlakozás utáni Magyarországon. Apáczai Napok 2004 Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME ATFK. Pedagógiai kihívások az Európai Unióban szekció. Győr, 2004. 10. 20-22.
 • A Munkácsy-projekt a Déri Múzeumban. Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégium Konferenciája. Csongrád, 2004. 09. 10.
 • Egy múzeumpedagógiai projekt bemutatása. Határontúli Tanítók Konferenciája. KFRTKF. Debrecen, 2004. 08. 26.
 • A múzeumpedagógia módszerei napjainkban. Határontúli Tanítók Konferenciája. KFRTKF. Debrecen, 2004. 06. 30
 • Docensek a múzeumban. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2004. 04. 14.
 • Múzeumi programok az Európai Unióhoz csatlakozó Magyarországon. III. Kiss Árpád Konferencia, Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza. Debrecen, 2003. 11. 07-08.
 • Múzeumpedagógiai tapasztalatok Hollandiában. A DE BTK Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Programjának I. Találkozója. DAB-Székház. Debrecen, 2003. 11. 06.
 • Múzeumi gyűjtemények az iskolák szolgálatában az Európai Unió országaiban. Apáczai Napok 2003 Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME ATFK, Az Európai Unió és a modern társadalom szekció. Győr, 2003. 10. 16-18.
 • Személyiségfejlesztés múzeumi órákon. III. Országos Neveléstudományi Konferencia, MTA. Budapest, 2003. 10. 09-11.
 • A MATRA-program – a magyar-holland múzeumi együttműködés 10 éve. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2003. 04. 28.
 • A múzeumok szerepe az oktatásban. Tanulás-Tudás-Társadalom Konferencia. KFRTKF, Debrecen. 2003. 02. 13.-14.
 • Az élethosszig tartó tanulás a nők életében-egy új kihívás az európai társadalmakban. Tudás-Tehetség-Társadalom Konferencia. Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Székháza. Debrecen, 2002. 11. 22-23.
 • A pedagógusképzés helyzete Magyarországon. Tanítóképző Főiskolák Tudományos Konferenciája. KFRTKF. Debrecen. 2001. 11. 05.
 • A debreceni rézmetsző diákok tevékenysége és hatása a képzőművészeti nevelésre. Apáczai Napok 2001 Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME ATFK. Győr, 2001. 10. 18-20.
 • A képzőművészeti nevelés színterei a mai Debrecenben. Nemzetközi Erkölcs-, Művészetfilozófiai- és Nevelési Konferencia. Kaposvár, 2001. 08. 29-31.
 • „The Change in the System of Fine Arts  in Hungary in the 1990s”. (A képzőművészeti élet szervezeti rendszerváltása Magyarországon - angol nyelven). Nemzetközi „Erasmus” intenzív szeminárium 8 európai egyetem részvételével. Párizs, 2001. 06. 17-27.
 • Képzőművészet és mecenatúra a történelem tükrében. Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2001. 04. 19.
 • A képzőművészeti élet jelenségei a rendszerváltás utáni Debrecenben. Pedagógiai Doktori Programok I. Országos Konferenciája. ELTE BTK. Budapest, 2000. 05. 10-11.
 • A Debreceni Református Főgimnázium diákösszetételének vizsgálata (1907-1915). Tudományos felolvasóülés. KFRTKF. Debrecen, 2000. 04. 27.

/english/

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518534
Telefon mellék: 
18534
További elérhetőségek, weboldalak: 

www.tamusviki.hu

Kutatási terület tudományági besorolása: 
Bölcsészettudományok területén neveléstudományok/english/Educational sciences
Oktatott tárgyak: 
 • Alkalmazott- és médiapedagógia; Andragógia; Családi életre nevelés; Családpedagógia; Családszociológia; Csoportos tanítási gyakorlat; Csoportos tréning 1-2; Diagnosztika; Didaktika; Differenciált fejlesztés; Egységesség és differenciálás; A fejlődés és a differenciált fejlesztés elméleti kérdései; Gyakorlati képzés-egyéni gyakorlat 1, 3; Ifjúsági közművelődés; Integrált-inkluzív nevelés; A kompetenciafejlesztés területei; Közösségszervezés,- fejlesztés; Megismerési módszerek, eljárások; Mentálhigiéné; Mentálhigiénés csoport; Múzeumpedagógia; Nem-formális tanulás; Neveléstörténet; Az oktatási folyamat tervezése; Osztályozás és értékelés; Önismereti és készségfejlesztő tréning; Pedagógia 1 (neveléselmélet); Pedagógia 2 (oktatás- és tanuláselmélet, pedagógiai logika); Pedagógia 3 (didaktika); Pedagógiai értékelés; Pedagógiai folyamat 1-2.; Pedagógiai programfejlesztés; A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Pedagógus szerepek és feladatkör; A pedagógusok mentálhigiénéje; A szabadidő pedagógia terepei; Szakdolgozati konzultáció; Személyiségfejlesztő tréning; A tanítás-tanulás elmélete; Tanulásirányítás, folyamattervezés és szervezés; A tanulói munka értékelése; Társadalmi és szociális beilleszkedési zavarok 1-2; Társadalompedagógia; A tanulás zavarai; A tehetségfejlesztés lehetőségei; Tehetséggondozás; Tudományos diákköri konzultáció

 

/english/

 • Applied and Medium Pedagogy; Andragogy; Training for Family Life; Family Pedagogy; Family Sociology; Practice Teaching Group; Grouped Traininig 1-2; Diagnosis; Didactics; Differentiated Development; Homogeneity and Differentiation; Theoretical Issues of Improvement and Differentiated Development; Practical Training -   Individual Practice 1, 3; Juvenile Civilization; Integrated and Inclusive Training; Areas of Competency Development; Organization and Development of Community; Methods of Cognition; Mental Hygiene; Museum Pedagogy; Non-Formal Studying; The History of Education; Planning of Educational Process;  Grading and Assessment; Training of Self-Knowledge and Development of Skills; Pedagogy 1 (Theory of Education), Pedagogy 2 (Theory of Learning, Pedagogic Logic), Pedagogy 3 (Didactics); Assessment of Pedagogy; Process of Pedagogy 1-2;  Development of Pedagogic Programmes; The teacher in the Organization of the Educational Institute; Roles of Pedagogues; Mental Health of Teachers; Areas of Pedagogy of Free-Time; Consultation of Dissertation; Training of Personality Development; Theory of Teaching-Learning; Direction of Learning, Planning and Organization of Process; Assessment of Student Work; Social Integration /Adaptation Difficulties 1-2; Social Pedagogy; Learning Difficulties; Support for Gifted Students; Consulting Student Research Projects