Dr. Kenyhercz Róbert

Dr. Kenyhercz Róbert képe
Név: 
Dr. Kenyhercz Róbert
Beosztás: 
főiskolai docens /english/ college associate professor
Tudományos fokozat: 
PhD.

Történet

Ennyi ideje tag
4 év 8 hónap
E-mail: 
kenyhercz.robert@drhe.hu
Szoba: 
II/228
Intézményi megbízatások: 

Tudományos Diákköri Tanács - tag

/english/

Szakmai önéletrajz: 

Tanulmányok

2000–2005: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom szakos tanári diploma

2005–2008. Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskola, PhD-ösztöndíj (fokozatszerzés: 2011. szeptember 21.)

 

Oktatói tapasztalat

2005–2008, 2010–2011. Debreceni Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, óraadó

2006–: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, később Debreceni Református Hittudományi Egyetem, óradó, főiskola gyakornok, majd adjunktus

2007–2010. Debreceni Nyári Egyetem, nyelvtanár

/english/

 

Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

Könyv, könyvfejezet

 • A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. A helynevek hangtörténeti forrásértéke. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013.

 

Fontosabb tanulmányok

 • Hangváltozás, adaptáció, analógia. Magyar Nyelvjárások 45 (2007): 51–61.
 • Helynévkutatás és hangtörténet avagy a helynevek forrásértéke. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk. Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó. Budapest, 2008. 175–182. 
 • A szókezdő mássalhangzó-torlódások vizsgálatának néhány kérdéséről. Magyar Nyelvjárások 47 (2009): 99–109. 
 • Névpárok, szinonimák és fonológiai variánsok. Magyar Nyelvjárások 48 (2010): 37–47.
 • A középkori oklevelek hangtörténeti forrásértékének kérdéséhez. Magyar Nyelvjárások 51 (2013): 59–72.
 • A szláv helynévformánsok kölcsönzéséről (az -óc végű helynevek a magyarban). Nyelvtudományi Közlemények 110 (2014): 205–226.
 • Helynévi adatok Szepes vármegye dikális összeírásaiból. Magyar Nyelvjárások 52. (2014): 229–248. 
 • A Urbaria et conscriptiones című gyűjtemény Szepes vármegyére vonatkozó településnévi adatai. Magyar Nyelvjárások 53 (2015): 188–210. 
 • A középkori oklevelek átírási gyakorlatának nyelvi vonatkozásai. Helynévtörténeti Tanulmányok 12 (2016): 7–44.

 

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10027499

/english/

 • A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. A helynevek hangtörténeti forrásértéke. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013.
 • Hangváltozás, adaptáció, analógia. Magyar Nyelvjárások 45 (2007): 51–61.
 • Helynévkutatás és hangtörténet avagy a helynevek forrásértéke. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk. Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó. Budapest, 2008. 175–182. 
 • A szókezdő mássalhangzó-torlódások vizsgálatának néhány kérdéséről. Magyar Nyelvjárások 47 (2009): 99–109. 
 • Névpárok, szinonimák és fonológiai variánsok. Magyar Nyelvjárások 48 (2010): 37–47.
 • A középkori oklevelek hangtörténeti forrásértékének kérdéséhez. Magyar Nyelvjárások 51 (2013): 59–72.
 • A szláv helynévformánsok kölcsönzéséről (az -óc végű helynevek a magyarban). Nyelvtudományi Közlemények 110 (2014): 205–226.
 • Helynévi adatok Szepes vármegye dikális összeírásaiból. Magyar Nyelvjárások 52. (2014): 229–248. 
 • A Urbaria et conscriptiones című gyűjtemény Szepes vármegyére vonatkozó településnévi adatai. Magyar Nyelvjárások 53 (2015): 188–210. 
 • A középkori oklevelek átírási gyakorlatának nyelvi vonatkozásai. Helynévtörténeti Tanulmányok 12 (2016): 7–44.

Publication list:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10027499

Kutatási projektek: 

Magyar Nemzeti Helynévtár

Magyar Digitális Helynévtár

/english/

 

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518510
Telefon mellék: 
18510
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Bölcsészettudományok területén nyelvtudományok/english/Linguistics