Dr. Ittzés Gábor

Dr. Ittzés Gábor képe
Név: 
Dr. Ittzés Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens /english/ associate professor
Tudományos fokozat: 
PhD, ThD (Harvard)

Történet

Ennyi ideje tag
3 év 10 hónap
E-mail: 
ittzes.gabor@drhe.hu
Szoba: 
I/133
Intézményi megbízatások: 

A középiskolai angoltanár – hittanár-nevelőtanár szak beindítását előkészítő szenátusi ad-hoc munkabizottság jegyzője

/english/

Clerk of the Senate's Ad Hoc Committee for the Accreditation of the Teaching of English and Religious Education MA Program 

 

Szakmai megbízatások: 

 

Tagság szakmai társaságokban:

 • American Academy of Religion (AAR)

 • Sixteenth Century Society (SCSC)

 • Modern Language Association of America (MLA)

 • Milton Society of America (MSA)

 • MTA Köztestülete

 • Doktorok Kollégiuma (MRE DC)

 • Magyar Anglisztikai Társaság (HUSSE)

 • Magyar Történelmi Társulat (MTT)

 • Magyar Vallástudományi Társaság (MVT)

 • Magyarországi Luther Szövetség (MLSz)

 

Bizottsági, szerkesztőbizottsági tagság:

 • Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok (2019–)

 • Journal of Interdisciplinary Philology (2016–)

 • Luther Válogatott Művei, 12 köt. (Budapest: Luther Kiadó, 2011–) – sorozatszerkesztő

 • Credo (2009–)

 • Reformáció Emlékbizottság Tudományos Munkacsoportja (EMMI, 2014–2017)

 • Homiletisch-liturgisches Korrespondenzblatt (2009–2017)

 • European Journal of Mental Health (2006–2017)

 • Embertárs (2007–2015)

/english/

Professional Societies:

 • American Academy of Religion (AAR)

 • Sixteenth Century Society (SCSC)

 • Modern Language Association of America (MLA)

 • Milton Society of America (MSA)

 • Professional Society of the Hungarian Academy of Sciences

 • Collegium Doctorum (MRE DC)

 • Hungarian Society for the Study of English (HUSSE)

 • Hungarian Historical Society (MTT)

 • Hungarian Association for the Academic Study of Religions (HAASR)

 • Luther Society of Hungary (MLSz)

 

Editorial Boards, Committees:

 • Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok (2019–)

 • Journal of Interdisciplinary Philology (2016–)

 • Luther Válogatott Művei [Luther's Works: Hungarian Edition], 12 vols. (Budapest: Luther Kiadó, 2011–) – series editor

 • Credo (2009–)

 • National Reformation Memorial Committee of Hungary, Committee for Academic Affiars (EMMI, 2014–2017)

 • Homiletisch-liturgisches Korrespondenzblatt (2009–2017)

 • European Journal of Mental Health (2006–2017)

 • Embertárs (2007–2015)

 

Szakmai önéletrajz: 

 

Végzettség, fokozat:

 • ThD, rendszeres és történeti teológia (Harvard Divinity School, Cambridge, USA) – honosítva a DRHE 2018. szept. 13-án kelt határozatával mint doktori (PhD) fokozat a hittudományok területén

 • PhD, irodalomtudományok (angol-amerikai irodalom szakterület) (ELTE BTK, Budapest)

 • MTS (Harvard Divinity School, Cambrdige, USA) – honosítva az OH 2011. dec. 13-án kelt határozatával mint mesterfokozat végzettség és „okleveles vallástudomány szakos bölcsész (vallástörténet szakirány)” szakképzettség

 • Egyetemi oklevél (MA), angol nyelv és irodalom szakos előadó  (ELTE BTK, Budapest)

 

Kutatási ösztöndíjak, támogatott kutatások:

 • OTKA  K-101928 (Milton Elveszett Paradicsomának jegyzetelt magyar kiadása), szenior kutató (2012–2016)

 • MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2011–2014)

 • Carl Schurz-ösztöndíj (Gothai Kutatókönvtár, Németország, 2005)

 • DAAD doktori kutatási ösztöndíj (Heidelberg és Erfurt, Németország, 2003–2005)

/english/

 

Education:

 • ThD in Systematic and Historical Theology (Harvard Divinity School, Cambrdige, Mass.)

 • PhD in English Literature (ELTE BTK, Budapest, Hungary)

 • MTS (Harvard Divinity School, Cambrdige, Mass.) 

 • MA in English Language and Literature (ELTE BTK, Budapest, Hungary)

 

Research Grants:

 • OTKA  K-101928 (Milton Elveszett Paradicsomának jegyzetelt magyar kiadása), senior researcher (2012–2016)

 • Bolyai János Research Fellowship of the Hungarian Academy of Sciences (2011–2014)

 • Carl Schurz Fellowship (Gotha Research Library, Gotha, Germany, 2005)

 • DAAD Doctoral Fellowship (Heidelberg and Erfurt, Germany, 2003–2005)

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518553
Telefon mellék: 
18553
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Irodalomtudományok (angol-amerikai irodalom szakterület)/english/Philologia litteratura Anglo-Americana
Oktatott tárgyak: 

 

DRHE

 • Angol nyelvi alapozó 1–3.

 • Angol nyelv tanító szakosoknak 1–2.

 • Bevezetés az angol pedagógiai szaknyelvbe 1–2.

 • Angol pedagógiai szaknyelv 1–3.

 • Bevezetés az angolszász kultúrába és történelembe 1.

 • Angol nyelvű írásbeliség 1–2.

 • Angol szakfordítás 1–2.

 

Más egyetemeken/korábban 

 • Egyetemes egyháztörténet 1–2.

 • The Bible and Its Interpreters

 • New Testament: Text and Context

 • Introduction to Theology

 • Christology – Ancient, Modern and Contemporary: The Metaphysics of Incarnation

 • Revelation

 • Classics of Christian Literature

 • Theological German

 • Introduction to English Literature

 • English Literature from the Middle Ages to the Seventeenth Century

 • Renaissance and Baroque English Literature

 • English Renaissance Sonnet

 • John Donne' Poetry

 • Milton's Paradise Lost

 • Time in Seventeenth-Century English Poetry

 • Restoration and Eighteenth-Century English Literature

 • Világirodalom magyar szakosoknak: 17 századi angol költészet

 • Fordítástechnika

 • Idegen nyelvű szakirodalom feldolgozása 1–2.

 • Kutatószeminárium 2.

 • Tudományos művek írása (idegen nyelvű)  2–3.

 • Publikálás angol nyelven a társadalomtudományokban

 • Kultúrák, vallások, ideológiák, értékrendek a társadalomban

 • Értékek, vallások, spiritualitás és szociális munka

 • Etikai dilemmák a szociális munkában

 • Társadalmi ismeretek többszempontú megközelítése 1–2.

 • Projektszminárium

 • Szakdolgozat 1–2.

 

/english/

Debrecen Reformed Theological University

 • Introduction to English 1–3.

 • English for Teachers  1–2.

 • Introduction to English for Education 1–2.

 • English for Education 1–3.

 • Introdcution to British and American Culture and History 1.

 • English Writing 1–2.

 • Translating Theological Texts from English 1–2.

 

Elsewhere/Earlier

 • Chruch History 1–2

 • The Bible and Its Interpreters

 • New Testament: Text and Context

 • Introduction to Theology

 • Christology – Ancient, Modern and Contemporary: The Metaphysics of Incarnation

 • Revelation

 • Classics of Christian Literature

 • Theological German

 • Introduction to English Literature

 • English Literature from the Middle Ages to the Seventeenth Century

 • Renaissance and Baroque English Literature

 • English Renaissance Sonnet

 • John Donne' Poetry

 • Milton's Paradise Lost

 • Time in Seventeenth-Century English Poetry

 • Restoration and Eighteenth-Century English Literature

 • World Literature to Hungarian Majors: Seventeenmth-Century English Poetry

 • Translation from Hungarian into English 

 • Reading English Specialised Literature 1–2

 • Research Seminar 2

 • Academic Writing 2–3

 • Getting Published in English in the Social Sciences

 • Cultures, Religions, Ideologies and Values in Society

 • Values, Religions, Spirituality and Social Work

 • Ethical Dilemmas in Social Work

 • Multisiciplinary Approaches to Social Issues 1–2

 • Project Seminar

 • Master's Thersis 1–2