Dr. Csillag Andrea

Dr. Csillag Andrea képe
Név: 
Dr. Csillag Andrea
Beosztás: 
főiskolai docens /english/ college associate professor
Tudományos fokozat: 
PhD.

Történet

Ennyi ideje tag
4 év 8 hónap
E-mail: 
csillag.andrea@drhe.hu
Szoba: 
I/133
Intézményi megbízatások: 
  • tanszékvezető, Idegen Nyelvi Tanszék
  • intézetvezető, Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
  • bizottsági tagság: Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság; Tanulmányi Bizottság; A középiskolai angoltanár hittanár-nevelőtanár szak beindítását előkészítő szenátusi ad hoc munkabizottság
  • az angol szak felelőse
  • a Szenátus tagja

/english/

head of deapertment, Department of Foerign Languages

head of Institute, Kölcsey Ferenc Teacher Training Institute

Commitee membership: Quality Management and Assessment Committee; Academic Affairs Committee; Ad Hoc Senate Committee for the Preparation for the Training Programme of Teachers of Divinity and English

member of the Senate

 

 

Szakmai megbízatások: 

MRE Doktorok Kollégiuma, Pedagógiai Szekció - tag

akkreditált szóbeli vizsgáztató, államilag elismert Euro és Euro Pro B1, B2, C1 nyelvvizsga, Euro Nyelvvizsgaközpont

/english/

member of HRU Doctors' College, Pedagogy Section

accredited oral examiner, state accredited Euro and Euro Pro examitations B1, B2, C2, Euro Language Exam Centre

Szakmai önéletrajz: 

Tanulmányok:

2000. doktori (PhD) fokozat, nyelvtudomány, Debreceni Egyetem

1989. okleveles orosz nyelv és irodalom és angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

További végzettségek:

2013. nyelvi coach, Language Coach Academy, Budapest

2012. akkreditált vizsgáztató, államilag elismert Theolingua B1, B2, C1 nyelvvizsga, Theolingua Vizsgaközpont, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

2011. felkészítő tanár, államilag elismert Euro B1, B2, C1 nyelvvizsga; Euro Nyelvvizsgaközpont, Budapest

2008. akkreditált szóbeli vizsgáztató, államilag elismert Euro B1, B2, C1 nyelvvizsga, Euro Nyelvvizsgaközpont, Budapest

2003. NLP Practitioner, Budapest

Vendégoktatói munka:

Erasmus vendégoktató: 2018. Lettország; 2016. Portugália, Írország; 2015. Hollandia; 2014. Dánia; 2012. Spanyolország; 2011. Írország

/english/

Academic Studies

2000. PhD in Linguistics, Debrecen University

1989. secondary teacher of the Russian and English literatures and languages, Kossuth Lajos University of Arts and Sciences, Debrecen

Further qualifications

2013. language coach, Language Coach Academy, Budapest

2012. accredited examiner, state accredited Theolingua B1, B2, C1 language exam, Theolingua Examination Centre, Károli Gáspár Reformed University, Budapest

2011. preparation teacher, state accredited Euro B1, B2, C1 nyelvvizsga; Euro Language Exam Centre, Budapest

2008. accredited oral examiner, state accredited Euro B1, B2, C1 nyelvvizsga, Euro Language Exam Centre, Budapest

2003. NLP Practitioner, Budapest

Visiting lecturer:

Erasmus visiting lecturer -  2018. Latvia; 2016. Portugal, Ireland; 2015. the Netherlands; 2014. Denmark; 2012. Spain; 2011. Ireland

Publikációk: 

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

 

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10054138

/english/

Publication list:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10054138

Közvetlen telefonszám: 
+36 52 518503
+36 52 518511
Telefon mellék: 
18503
Kutatási terület tudományági besorolása: 
Nyelvtudományok/english/Linguistics
Oktatott tárgyak: 

- Angol nyelvtan

- The Noun Phrase, The Verb Phrase, Verbal Constructions, Clauses

- Fordítástechnika

- Translation

- Angol nyelv kommunikáció szakos hallgatóknak

- Media English

- Angol nyelvű írásbeliség (írásgyakorlat, fordítás)

- Bevezetés a pedagógiai szaknyelvbe

- Angol pedagógiai szaknyelv

- Angol nyelv tanítóknak

- Angol nyelvvizsga előkészítő

- Angol teológiai szakfordítás

- Creative Writing

- The Good Practice of a Good Translator