Újszövetségi bibliaismereti vetélkedő

Nagy örömünkre a 2021/2022 tanév első félévében egy újabb programot sikerült létrehoznunk a diákság részére. A minden évben megrendezésre kerülő Patmosz Konferencia mellett 2021. október 13-án sor került az Újszövetségi Bibliaismereti Vetélkedőre is. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszéke adott helyet ennek a vetélkedőnek. Első alkalommal került megrendezésre, és azt kell mondanunk, hogy meglepetésünkre sok részvevővel. Az alkalmon 16 lelkes, teológus és tanító szakos diák vett részt, vegyes évfolyamokból. A vetélkedő lényege abban állt, hogy a diákok lássanak egy képet arról, hogy hol is tartanak az Újszövetség könyveinek ismeretében, valamint, hogy kedvet kapjanak ezeknek a könyveknek a többszöri olvasásához és az ilyenféle alkalmakhoz. Száz kérdés várt a versenyzőkre ezen az alkalmon, mindegyik kérdéshez négy válaszlehetőség, ezek közül kellett megtalálni a helyeset. Volt azonban izgalom a kérdések megoldása közben, hiszen olyan kérdés is akadt, melynél több megoldás is jó volt, valamint olyan is, ahol egyetlen válasz sem volt helyes. A kérdések megválaszolására huszonöt perc állt a rendelkezésükre, de volt olyan diák is, aki ennél sokkal rövidebb idő alatt is megoldotta a feladatsort. A vetélkedő furfangos kérdéseit az Újszövetségi Tanszék tanszékvezetője, Prof. Dr. Peres Imre és a tanszék segédtanára, Dr. Ledán István állította össze. Bíztatóak és eligazítóak voltak dr. Baráth Béla Levente rektor úr bevezető köszöntő szavai is, ami igen jól esett az izguló diákoknak.
     Nagy lelkesedés és izgalom töltötte el a diákokat az egész vetélkedő során. Szorgosan, minden erejüket és tudásukat bevetve oldották meg a kérdéseket. Mint a vetélkedő egyik szervezője izgalmasan, boldogan, mosollyal figyeltem a részvevők kíváncsi, örömmel teli, versenyszellemű szemét. 
A kérdések megválaszolása után sor került a dolgozatok kijavítására, valamint a díjak kiosztására is. Minden egyes diák jól teljesített. Holtverseny is kialakult az eredmények összesítésekor. Így első helyezést ért el Kondor Erik, harmadéves, teológia-lelkész szakos hallgató, második helyezést Albert Bálint, másodéves, hittan-nevelőtanár szakos hallgató, és harmadik díjban részesült Klément-Balla Zsófia, ötödéves, teológia-lelkész szakos hallgató. Ám nem csak ezek a diákok kaptak elismerő oklevelet, hanem részvételi oklevelet kapott minden résztvevő is, hogy még hosszú ideig emlékezhessenek erre az alkalomra. Az oklevelek átadását, beszélgetés és egy közös, pizzás vacsora követte. Itt sor került a kérdések megvitatására, a diákok véleményének meghallgatására. 
Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek! Köszönjük mindenkinek a sok segítséget és az Újszövetségi Tanszéknek a lehetőséget. Reményeink szerint itt nem ért véget ennek a vetélkedőnek a megrendezése, készülünk egy újabb alkalomra, ahol már egy adott könyv ismerete lesz a tét. 

Fazakas Bettina Dóra, 
V. éves teológia-lelkész szakos hallgató