Új lehetőségek az egyetemen

A 2019-2020 –as tanévtől kezdődően a hittanár-nevelőtanár szak egyszakos formája mellett, kétszakos képzésre is lehet jelentkezni, amely a Debreceni Egyetemmel közösen indul. 

A szakpáros tanárképzés során a hittanár-nevelő szak mellett a választott másik szakjukon is tanári képesítést szerezhetnek az érettségivel és református konfirmációval rendelkező fiatalok. A Hittudományi Egyetemen a szakhoz szükséges teológiai, módszertani, pedagógiai és pszichológiai valamint gyakorlati felkészültséget szerzik meg a jelentkezők. A közismereti szakhoz tartozó ismereteket és gyakorlatokat a Debreceni Egyetem biztosítja számunkra. (Nappali képzés)

hittanár-nevelőtanár – magyartanár
hittanár-nevelőtanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek
hittanár-nevelőtanár – német nyelv és kultúra

hittanár-nevelőtanár – hon- és népismeret

Az összes szakpár nappali tagozaton indul, és 10 félévet ölel fel.

A sikeres záróvizsgát tett hallgatók a DRHE és a Debreceni Egyetem közös diplomáját vehetik át.