Teológus tavasz

Teológus Tavasz

„Újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Ef 4,23)

Az egyház megújulása a reformációra emlékezve

 

KONFERENCIA FELHÍVÁS

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma a reformáció félévezredes évfordulója évében meghirdeti a fiatal kutatók (legfeljebb 5 éve szerezte meg doktori fokozatát), doktorjelöltek és doktoranduszok számára szervezett Teológus Tavasz elnevezésű nemzetközi konferenciáját. Alcím: „Újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Ef 4,23) Az egyház megújulása a reformációra emlékezve. A konferenciára előadóként azok jelentkezését várjuk, akiknek a kutatási témája kapcsolódik a hit- és vallástudományokhoz.

 

A konferencia helyszíne:

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A konferencia ideje: 2017. március 10-12.

Jelentkezési határidő: 2017. január 31.

 

A konferenciára előadóként jelentkezőknek a tanulmányukat legkésőbb április 30-ig kell elküldeniük. A szerzők feladata felkérni a tudományterületen tudományos fokozattal rendelkező személyt, hogy dolgozatát támogatónyilatkozattal ellássa. A tanulmány megengedett hossza 15.000-40.000 karakter. A tanulmányokat ISBN számmal ellátott online konferenciakötetben publikáljuk az intézmény honlapján, és lehetőség szerint nyomtatásban is megjelentetjük. A szervezők a tanulmányokat csak formai szempontok alapján ellenőrzik. A szekcióelnök jogosult lektorhoz küldeni a tanulmányt.

Az előadás nyelve lehet magyar, angol vagy német. Az előadás hossza 20 perc, amit 5-8 perces diskurzus követ. Az előadások szekcióüléseken hangoznak el. Minden szekciót az adott tudományterületen jártas tudományos fokozattal rendelkező levezetőelnök irányít. A szekciók munkája a szekcióelnökök előadásával kezdődik. Az előadóként való regisztrálásnál meg kell jelölni, melyik szekcióban kíván az illető előadni. 

A szervezők fenntartják a jogot a jelentkezők számától függően az egyes szekciók összevonására.

A konferencia résztvevői tudomásul veszik, hogy a konferencián felvétel készül, amit a szervezők a későbbiekben felhasználhatnak.

További információért forduljon bizalommal a konferencia szervezőihez az alábbi e-mail címen: doktorandusz [at] drhe [dot] hu

További friss információkat talál facebook oldalunkon:

https://www.facebook.com/teologustavasz

 

További részletek hamarosan.

 

Prof. Dr. Bölcskei Gusztáv

rektor, DRHE; elnök, DC

Prof. Dr. Baráth Béla Levente

elnök, DRHE Tudományos és Művészeti Bizottsága

Peleskey Miklós Péter

elnök, DRHE Doktorandusz Önkormányzat

 

Támogatóink: