Teológia minor képzés

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a 2016-2017 tanév őszi félévében ismét indul levelező teológia minor képzés elegendő számú jelentkező esetén.

Az 50 kredites, 3 félév alatt elvégezhető részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul. A felsőoktatási végzettséggel már rendelkező hallgatók alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, és a megszerzett tanúsítvány birtokában, nem hitéleti diploma esetén is jelentkezhetnek a hitéleti pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) képzésünkre.

Ez a levelező képzés a teológiai ismeretek iránt érdeklődő, diplomával rendelkező, nem református egyháztagok előtt is nyitva áll.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 31.

Beiratkozás: az első konzultáció alkalmával

A konzultációk várható időpontjai:

2016. szeptember 9-10.

2016. október 8.

2016. december 3.

Az órák 10 órától 17 óráig tartanak.

Tematika: A képzés során a teológia főbb elméleti területeibe kapnak betekintést a hallgatók, bibliaismeret, hitvallásismeret, egyházismeret, vallási szocializáció jelenti az első félév alapozó munkáját. A második és a harmadik félévben ó- és újszövetségi bevezetéstan, bibliai kortörténet, teológiatörténet, teológiai enciklopédia, egyháztörténet, felekezetismeret, vallástörténet, liturgika, és etika szerepelnek a programban.

A képzés ütemezése: szemeszterenként 4 konzultációs nap.

Térítési díj: 50.000 Ft/félév

Bővebb információ: (52) 518-676

A cikkhez csatoltan megtalálható a képzés mintatanterve, és a jelentkezési lap, melyhez kötelezően csatolandók:

önéletrajz
felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata
Jelentkezési lap

Mintatanterv