Tanszékvezetői és könyvtárigazgatói pályázatok

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet az egyetem fenntartásában működő DRHE Maróthi György Könyvtár könyvtárigazgatói tisztségére, valamint a DRHE Természettudományi Tanszék és a Testnevelési Tanszék tanszékvezetői tisztségeire.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet a Természettudományi Tanszék és a Testnevelési Tanszék tanszékvezetői tisztségeire.

A megbízások 2019. augusztus 1-jétől, a munkaviszony fennállásának határidejétől függően, de legfeljebb 2024. július 31. napjáig szólhatnak.

A tanszékvezető főbb feladata: a tanszék képviselete, a tanszék oktató-nevelő, tudományos kutatói munkájának szervezése és ellenőrzése, szakmai programjának előkészítése, fejlesztése, a tanszéki oktatók munkájának irányítása, véleményezése, szakmai és tudományos előmenetelének segítése, továbbá mindaz, amit az intézményi szabályzatok, különösen is a Szervezeti és Működési Szabályzat a tanszékvezető feladatául szab.

Pályázhatnak: az egyetemnek az adott tanszéken foglalkoztatott egyetemi docensei, főiskolai docensei és PhD fokozattal rendelkező adjunktusai, akik az adott tanszék által oktatott tudományterülethez kapcsolódó végzettséggel és oktatói tapasztalattal rendelkeznek. A pályázónak megfelelő tudományos és szakmai elismertséggel kell rendelkeznie, s vállalnia kell mindazoknak a feladatoknak a végrehajtását, amelyeket az egyetem szabályzatai a tanszékvezető számára meghatároznak.

A kiírás bővebben itt olvasható. 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet az egyetem fenntartásában működő DRHE Maróthi György Könyvtár könyvtárigazgatói tisztségére.

A megbízás 2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig szól.

A könyvtárigazgató feladata különösen:

  • a mindenkori érvényes jogszabályok, rendelkezések alapján irányítja és ellenőrzi a könyvtár rendeltetésszerű működését, biztosítja a könyvtár gazdálkodásának rendjét, a könyvtári vagyon megőrzését, a rendelkezésre álló pénzügyi keretek rendeltetésszerű felhasználását,
  • kialakítja és biztosítja a könyvtár belső munkarendjét,
  • gondoskodik a könyvtári berendezések folyamatos fejlesztéséről,
  • kapcsolatot tart mindazon egyetemi szervezeti egységekkel, külső intézményekkel, amelyeknek a tevékenységéhez a könyvtár munkája kötődik,
  • ellátja, ill. biztosítja a könyvtár képviseletét,
  • összeállítja a könyvtár fejlesztési terveit, jelentéseit, figyelembe véve a könyvtárnak a magyar könyvtári rendszerben betöltött szerepét,
  • részt vesz a hallgatók könyvtárhasználati ismereteinek kialakításában

A kiírás bővebben itt olvasható. 

Közzététel időpontja: 2019.05.02.