Tanító siker a Kazinczy-versenyen

Tóth Viktória, a DRHE III. éves tanító szakos, magyar műveltségterületes hallgatója Kazinczy-érmet nyert a szép magyar beszéd verseny országos döntőjén.   

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kara 2021. május 14-én immáron 7. alkalommal – s a múlt évihez hasonlóan ismét online formában – rendezte meg esztergomi képzési helyén a felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd versenyének országos döntőjét.
A versenyen a hazai és a határon túli pedagógusképző, hittudományi és jogtudományi főiskolák és egyetemek mintegy negyven hallgatója vett részt.
A szabadon választott szöveget előre fölvett formában kapta meg a zsűri, mely a kötelező szövegek értő előadása után összesen 11 hallgatónak adományozott Kazinczy-érmet. 

(Tóth Viktória felkészítő tanára: dr. Vitéz Ferenc tanszékvezető, főiskolai docens volt.)