Szenior Akadémia

Dr. Bölcskei Gusztáv A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenior oktatási programja Dr. Vitéz Ferenc

A „tanítani mindenkit – mindenre – mindenkor” gondolata még Comenius idejében, a 17. században jelent meg a magyar oktatásban, és talált termékeny talajra a reformáció közművelődési törekvéseiben. A folyamatos tanulás/tanítás igénye bizonyos foglalkozások kapcsán már ekkoriban is általános elvárás volt (lásd a közmondást: „A jó pap holtig tanul”), a mai világban pedig szinte az élet minden területén, minden korosztály számára elengedhetetlen követelmény. Nemcsak a szakmai ismeretek évülnek el napjainkban egyre rövidebb idő alatt, de a fejlődés (új törvények, új elektronikai és híradás-technikai eszközök stb.) a mindennapi élet területén is folyamatos továbbképzést, illetve önképzést követel.

Egyetemünk ezt az igényt felismerve alapította meg Szenior Akadémiáját az 50 év fölötti korosztály számára (s ezzel első egyházi felsőoktatási intézményként csatlakozott az országban néhány helyen már 2011 óta folyó szenior képzési hálózathoz). A képzés célja az érintett korosztály ismereteinek frissítése, bővítése – részben a munkaerő-piaci be- és visszailleszkedés támogatása, részben pedig a szellemi aktivitásának megőrzése-fejlesztése –, a „szórakozva tanulás” jegyében. A Szenior Akadémia e generáció sajátos élethelyzetével összefüggő ismeretek mellett a társadalom- és természettudományok, az orvostudomány, az irodalom, a képzőművészet és a vallástudomány legújabb eredményeit kínálja közérthető, érdekes formában.

A képzésen azok az 50 évnél idősebb érdeklődők vehetnek részt, akiknek középfokú végzettségük van, és a képzési programra előzetesen bejelentkeztek. Regisztrálni a DRHE honlapjának Szenior Akadémia aloldaláról letöltött, illetve az egyetem Felnőttképzési Központjában átvett regisztrációs űrlap kitöltésével lehet.

A felsőfokú végzettséghez nem vezető képzés időtartama 4 félév. A képzési program az őszi és a tavaszi félévben egyaránt 5-5 képzési napból áll, melyeket az egyetem a szeptember–november, valamint a március–május időszakokban, kéthetes időközönként  hirdeti meg. Egy képzési napon két előadás hangzik el, illetve lehetőség nyílik a kérdésekre, megbeszélésre, egyenként összesen 90 percben. A két előadás között 30 perc szünetet tartunk. Az előadások végén – visszajelzésként, illetve a további témákra tett javaslatok begyűjtése érdekében – egy rövid elégedettségi kérdőívet is kitölthetnek a résztvevők.

A képzés ingyenes, annak – a jelenléti ívek alapján igazolt – teljesítését félévente tanúsítvány, a 4. félév végén pedig díszoklevél dokumentálja. A képzési programba bármelyik félévben be lehet kapcsolódni, s a díszoklevélhez szükséges négy félév megszakításokkal, kettőnél több év alatt is teljesíthető.

A szemeszterek képzési programját a megelőző félévek végén, június 15-ig és december 15-ig az egyetem a honlapja Szenior Akadémia aloldalán teszi közzé, illetve kinyomtatva a Felnőttképzési Központban is elérhető. A képzés először a 2016/2017. tanévben (szeptember végén) indul. A képzés vezetője dr. Vitéz Ferenc, főiskolai docens, a képzés szervezését a Felnőttképzési Központ munkatársai végzik.

Debrecen, 2016. június 7.

A DRHE Szenior Akadémia VII. szemeszterének programja (2019/ősz)

A DRHE Szenior Akadémia VI. szemeszterének programja (2019/tavasz)

A DRHE Szenior Akadémia V. szemeszterének programfüzete (2018/ősz)

2018.09.27. Prof. Dr. Bartha Elek
2018.09.27. Prof. Dr. Bölcskei Gusztáv
2018.09.27. Galéria 

2018.10. 11. Dr. Szulovszky János
2018.10. 11. Dr. P. Szalay Emőke
2018.10. 11. Galéria

2018.10.25. Prof. Dr. Pálfi József
2018.10.25. Dr. Maruzsa Zoltán
2018.10.25 Galéria 

2018.11.08. Fodor István
2018.11.08. Dr. Horkay György
2018.11.08. Galéria  

2018.11.22. Dr. Imre Sándor
2018.11.22. Dr. Márkus Béla
2018.11.22. Galéria 

A DRHE Szenior Akadémia IV. szemeszterének programja (2018/tavasz)

2018.03.08. Dr. Engler Ágnes
2018.03.08. Csoma Áron
2018.03.08. Galéria

2018.03.22. Aradi Csaba
2018.03.22. Dr. Tomka János Előadás (pdf)
2018.03.22. Galéria

2018.04.05. Prof. Dr. Habil Dinya Zoltán Előadás (pdf)
2018.04.05. Dr. Kelemen Béla Előadás (pdf)
2018.04.05. Galéria

2018.04.19. Melocco Miklós
2018.04.19. Prof. Dr. Habil Hoffmann István
2018.04.19. Galéria

2018.05.03. Berkesi Sándor
2018.05.03. Prof. Dr. Bölcskei Gusztáv
2018.05.03. Galéria

A DRHE Szenior Akadémia III. szemeszterének programja (2017/ősz)

2017.09.21. Monok István
2017.09.21. Győri János
2017.09.21. Galéria

2017.10.05. Bakó Endre
2017.10.05. Dr. Baráth Béla
2017.10.05. Galéria

2017.10.19. Balla György
2017.10.19. Kustár Zoltán
2017.10.19. Galéria

2017.11.09. Dr. Goda Éva
2017.11.09. dr. Karasszon Dezső
2017.11.09. Galéria

2017.11.23. Juhász Judit
2017.11.23. dr. Lovas Kiss Antal
2017.11.23. Galéria