Szenior Akadémia

 

Tisztelt Szenior Akadémiai Hallgatók!

 

A Koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs döntései és ajánlásai, az MRE Zsinata Elnökségének felhívásai alapján, valamint „A Felsőoktatási intézmények részére szóló intézkedés terv az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelésére” című, 2020. március 11-én kelt államtitkári leiratban foglaltaknak megfelelően a Debreceni Református Hittudományi Egyetem vezetősége is átmeneti intézkedéseket léptetett hatályba.

A koronavírus-fertőzés elleni védekezés tárgyában elrendelt intézkedés a Szenior Akadémia 2020. tavaszi félévének további programjait is érinti. Nemcsak egyetemlátogatási tilalom lépett életbe, hanem a rektori vezetés által meghozott rendelet alapján – s mivel a 100 főnél nagyobb létszámú beltéri rendezvények tiltása mellett fokozottan veszélyeztetett korosztályról van szó –: „A Szenior Akadémia erre a félévre tervezett valamennyi további programját törölni kell”.

A meghirdetett program pótlásával kapcsolatban a felkért előadókkal egyeztetünk arról, hogy az őszi félévben tudják-e vállalni az előadásokat, és a „veszélyhelyzet” elmúltán tájékoztatjuk Önöket a program folytatásáról.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Dr. Bölcskei GusztávA Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenior oktatási programja Dr. Vitéz Ferenc

A „tanítani mindenkit – mindenre – mindenkor” gondolata még Comenius idejében, a 17. században jelent meg a magyar oktatásban, és talált termékeny talajra a reformáció közművelődési törekvéseiben. A folyamatos tanulás/tanítás igénye bizonyos foglalkozások kapcsán már ekkoriban is általános elvárás volt (lásd a közmondást: „A jó pap holtig tanul”), a mai világban pedig szinte az élet minden területén, minden korosztály számára elengedhetetlen követelmény. Nemcsak a szakmai ismeretek évülnek el napjainkban egyre rövidebb idő alatt, de a fejlődés (új törvények, új elektronikai és híradás-technikai eszközök stb.) a mindennapi élet területén is folyamatos továbbképzést, illetve önképzést követel.

Egyetemünk ezt az igényt felismerve alapította meg Szenior Akadémiáját az 50 év fölötti korosztály számára (s ezzel első egyházi felsőoktatási intézményként csatlakozott az országban néhány helyen már 2011 óta folyó szenior képzési hálózathoz). A képzés célja az érintett korosztály ismereteinek frissítése, bővítése – részben a munkaerő-piaci be- és visszailleszkedés támogatása, részben pedig a szellemi aktivitásának megőrzése-fejlesztése –, a „szórakozva tanulás” jegyében. A Szenior Akadémia e generáció sajátos élethelyzetével összefüggő ismeretek mellett a társadalom- és természettudományok, az orvostudomány, az irodalom, a képzőművészet és a vallástudomány legújabb eredményeit kínálja közérthető, érdekes formában.

A képzésen azok az 50 évnél idősebb érdeklődők vehetnek részt, akiknek középfokú végzettségük van, és a képzési programra előzetesen bejelentkeztek. Regisztrálni a DRHE honlapjának Szenior Akadémia aloldaláról letöltött, illetve az egyetem Felnőttképzési Központjában átvett regisztrációs űrlap kitöltésével lehet.

A felsőfokú végzettséghez nem vezető képzés időtartama 4 félév. A képzési program az őszi és a tavaszi félévben egyaránt 5-5 képzési napból áll, melyeket az egyetem a szeptember–november, valamint a március–május időszakokban, kéthetes időközönként  hirdeti meg. Egy képzési napon két előadás hangzik el, illetve lehetőség nyílik a kérdésekre, megbeszélésre, egyenként összesen 90 percben. A két előadás között 30 perc szünetet tartunk. Az előadások végén – visszajelzésként, illetve a további témákra tett javaslatok begyűjtése érdekében – egy rövid elégedettségi kérdőívet is kitölthetnek a résztvevők.

A képzés ingyenes, annak – a jelenléti ívek alapján igazolt – teljesítését félévente tanúsítvány, a 4. félév végén pedig díszoklevél dokumentálja. A képzési programba bármelyik félévben be lehet kapcsolódni, s a díszoklevélhez szükséges négy félév megszakításokkal, kettőnél több év alatt is teljesíthető.

A szemeszterek képzési programját a megelőző félévek végén, június 15-ig és december 15-ig az egyetem a honlapja Szenior Akadémia aloldalán teszi közzé, illetve kinyomtatva a Felnőttképzési Központban is elérhető. A képzés először a 2016/2017. tanévben (szeptember végén) indul. A képzés vezetője dr. Vitéz Ferenc, főiskolai docens, a képzés szervezését a Felnőttképzési Központ munkatársai végzik.

Debrecen, 2016. június 7.

Regisztrációs lap

Aktuális félév programja (2020/tavasz)

Résztvevők véleménye

Elmúlt félévek programjai