Szenátus

 

A Szenátus szavazati joggal rendelkező tagjai:

Rektor Dr. Baráth Béla rektori [at] drhe [dot] hu
Két rektorhelyettes Dr. Bodó Sára rektori [at] drhe [dot] hu
Dr. Vitéz Ferenc rektori [at] drhe [dot] hu
Doktori Tanács elnöke Dr. Fazakas Sándor fazakass [at] drhe [dot] hu
Főtitkár Elekes Nóra fotitkar [at] drhe [dot] hu
A Teológiai Intézet egyetemi/főiskolai tanárai és docensei közül választott képviselők Dr. Bölcskei Gusztáv bolcskeig [at] drhe [dot] hu
Dr. Gonda László gondal [at] drhe [dot] hu
A Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet egyetemi/főiskolai tanárai és docensei közül választott képviselők Dr. Ittzés Gábor ittzes [dot] gabor [at] drhe [dot] hu
Dr. Molnár-Tamus Viktória molnar [dot] tamus [dot] viktoria [at] drhe [dot] hu
Adjunktusok, tanársegédek és tanárok közül választott két képviselő Dr. Kis Klára kis [dot] klara [at] drhe [dot] hu
Dr. Joó Anikó joo [dot] aniko [at] drhe [dot] hu
DRHE egy nem oktató alkalmazottja Szegeczkiné Máté Éva Edina szegeczki [dot] eva [at] drhe [dot] hu
HÖK által választott egy hitéleti és egy nem hitéleti szakos diákképviselő Petkes Piroska Judit szenior [at] drhe [dot] hu
Tanászi Ábel eskudt [at] drhe [dot] hu
Doktorandusz Önkormányzat által delegált egy fő doktorandusz Mikó-Prém Alexandra doktorandusz [at] drhe [dot] hu

 

A Szenátus üléseinek állandó meghívottjai tanácskozási joggal:

  • intézetvezetők,
  • Rektori Hivatal gazdasági és munkaügyi csoportjának vezetője
  • fenntartó képviselője,
  • gazdasági igazgató,
  • Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola igazgatója,
  • Debreceni Egyetem egy oktatói és egy hallgatói képviselője.

A Szenátus üléseire, illetve az adott napirendi pont tárgyalására meg kell hívni a napirendi pont előadóját és a napirendi pontban érintett szervezeti egység vezetőjét.