Szenátus

 

A Szenátus szavazati joggal rendelkező tagjai:

Rektor Dr. Kustár Zoltán kustar [dot] zoltanatdrhe [dot] hu
Két rektorhelyettes Dr. Baráth Béla Levente barathbatdrhe [dot] hu
Dr. Eged Alice eged [dot] aliceatdrhe [dot] hu
Doktori Tanács elnöke Dr. Fazakas Sándor fazakassatdrhe [dot] hu
Főtitkár dr. Vojtkó-Pék Ildikó fotitkaratdrhe [dot] hu
Egyetemi tanárok és egyetemi docensek közül választott két képviselő Dr. Bölcskei Gusztáv bolcskeigatdrhe [dot] hu
Dr. Hodossy-Takács Előd takacseatdrhe [dot] hu
Főiskolai tanárok és docensek közül választott két képviselő Dr. Berek Sándor berek [dot] sandoratdrhe [dot] hu
Dr. Kmeczkó Szilárd kmeczko [dot] szilardatdrhe [dot] hu
Adjunktusok, tanársegédek és tanárok közül választott két képviselő Dr. Németh Áron nemeth [dot] aronatdrhe [dot] hu
Dr. Pinczés Tamás pinczes [dot] tamasatdrhe [dot] hu
DRHE egy nem oktató alkalmazottja Szegeczkiné Máté Éva Edina szegeczki [dot] evaatdrhe [dot] hu
HÖK által választott egy hitéleti és egy nem hitéleti szakos diákképviselő Kicska László Miklós szenioratdrhe [dot] hu
Gombos Ádám nhe [dot] eskudtatdrhe [dot] hu
Doktorandusz Önkormányzat által delegált egy fő doktorandusz Lévai-Magyar Noémi doktoranduszatdrhe [dot] hu

A szenátusba behívható tag: Dr. Gonda László

A Szenátus üléseinek állandó meghívottjai tanácskozási joggal:

  • intézetvezetők,
  • Rektori Hivatal gazdasági és munkaügyi csoportjának vezetője
  • fenntartó képviselője,
  • gazdasági igazgató,
  • Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola igazgatója,
  • Debreceni Egyetem egy oktatói és egy hallgatói képviselője.

A Szenátus üléseire, illetve az adott napirendi pont tárgyalására meg kell hívni a napirendi pont előadóját és a napirendi pontban érintett szervezeti egység vezetőjét.