Szenátus

 

A Szenátus szavazati joggal rendelkező tagjai:

Rektor Dr. Kustár Zoltán kustar [dot] zoltan [at] drhe [dot] hu
Két rektorhelyettes Dr. Baráth Béla Levente barathb [at] drhe [dot] hu
Dr. Eged Alice eged [dot] alice [at] drhe [dot] hu
Doktori Tanács elnöke Dr. Fazakas Sándor fazakass [at] drhe [dot] hu
Főtitkár dr. Vojtkó-Pék Ildikó fotitkar [at] drhe [dot] hu
Egyetemi tanárok és egyetemi docensek közül választott két képviselő Dr. Bölcskei Gusztáv bolcskeig [at] drhe [dot] hu
Dr. Hodossy-Takács Előd takacse [at] drhe [dot] hu
Főiskolai tanárok és docensek közül választott két képviselő Dr. Berek Sándor berek [dot] sandor [at] drhe [dot] hu
Dr. Kmeczkó Szilárd kmeczko [dot] szilard [at] drhe [dot] hu
Adjunktusok, tanársegédek és tanárok közül választott két képviselő Dr. Németh Áron nemeth [dot] aron [at] drhe [dot] hu
Dr. Pinczés Tamás pinczes [dot] tamas [at] drhe [dot] hu
DRHE egy nem oktató alkalmazottja Szegeczkiné Máté Éva Edina szegeczki [dot] eva [at] drhe [dot] hu
HÖK által választott egy hitéleti és egy nem hitéleti szakos diákképviselő Tóth-Gyóllai Dániel szenior [at] drhe [dot] hu
Gombos Ádám eskudt [at] drhe [dot] hu
Doktorandusz Önkormányzat által delegált egy fő doktorandusz Prém Alexandra doktorandusz [at] drhe [dot] hu

A szenátusba behívható tag: Dr. Gonda László

A Szenátus üléseinek állandó meghívottjai tanácskozási joggal:

  • intézetvezetők,
  • Rektori Hivatal gazdasági és munkaügyi csoportjának vezetője
  • fenntartó képviselője,
  • gazdasági igazgató,
  • Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola igazgatója,
  • Debreceni Egyetem egy oktatói és egy hallgatói képviselője.

A Szenátus üléseire, illetve az adott napirendi pont tárgyalására meg kell hívni a napirendi pont előadóját és a napirendi pontban érintett szervezeti egység vezetőjét.