Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Diákjóléti Bizottsága és a HÖK Szociális Bizottsága rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot hirdet a 2020/21-es tanév I. félévére.

A HÖK Szociális Bizottsága 2020. szeptember 1-től várja a beérkező pályázatokat
A kitöltött űrlapokat a csatolt dokumentumokkal együtt a HÖK Irodában (I. emelet 125-ös szoba) lehet leadni, a Szociális Bizottság ügyeleti idejében, amely a diákság honlapján (diaksag.drhe.hu) és a hirdetőkön lesz elérhető.

A pályázatok benyújtásának határnapjai: 2020. szeptember 14. 16 óra 

HIÁNYPÓTLÁSI IDŐSZAK: 2020. szeptember 21-25. 12 óra 
(A hiánypótlás szükségességéről a pályázók a Neptun tanulmányi rendszerben kapnak értesítést. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumok benyújtása kizárólag egyszerre történik, és a hiánypótlási időszak alatt egy alkalommal lehetséges.)

PONTSZÁM ELLENI KIFOGÁS BENYÚJTÁSA: 2020. szeptember 23. – szeptember 30. 12 óra
(A pályázatok kiértékelése után a pályázók a Neptun tanulmányi rendszerben kapnak értesítést az elért pontszámukról, amelynek – ha nem egyezik a saját számításaikkal – felülvizsgálatát kérhetik a HÖK Szociális Bizottságától. A pontszámról szóló értesítést valamennyi érvényes pályázatot benyújtott pályázó megkapja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pontszámról szóló értesítés nem jelenti a pályázat elbírálását, és nem jelent döntést szociális ösztöndíj megítélésére vonatkozóan.)
Kérjük, hogy a kitöltési útmutató (Térítési és Juttatási Szabályzat 6. számú melléklete) figyelmesen tanulmányozza át. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok beszerzése már a benyújtási időszakot megelőzően is lehetséges.
A pályázati felhívás, űrlap és a kitöltési útmutató, önfenntartó státusz igazolása kattintva elérhető.
A szociális ösztöndíjra vonatkozó Térítési- és Juttatási Szabályzat megtalálható az egyetem honlapján: https://sh.drhe.hu/tjsz-2020-05-19-17mod

Kérjük a határidők pontos betartását! Az elkésett pályázatokat a Diákjóléti Bizottságnak nem áll módjában befogadni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Hallgatói Önkormányzat Szociális Bizottsága és a Diákjóléti Bizottság a visszaélések elkerülése érdekében a szociális ösztöndíj pályázati űrlapon feltüntetett adatok és benyújtott dokumentumok valódiságát fokozottan ellenőrzi, kérdéses esetben azok valódiságának ellenőrzésére a lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatalnál környezettanulmány elkészítését kezdeményezi. 

Bővebb információ, felvilágosítás kérhető a DRHE HÖK Szociális Bizottságának elnökétől, a hok [dot] szocbiz [at] drhe [dot] hu e-mail címen.