Rendkívüli húsvéti gyülekezeti gyakorlati ösztöndíj - pályázati felhívás

Pályázati anyag benyújtási határideje:  2021. március 31. 24.00 óra,
a benyújtás módja: elektronikus úton a horsai [dot] ede [at] drhe [dot] hu vagy a horsaiede [at] gmail [dot] com címre. 

(1)    Húsvét szent ünnepe alkalmából gyülekezeti gyakorlatot végző hallgató részére –pályázat alapján – rendkívüli húsvéti gyülekezeti gyakorlati ösztöndíj (a továbbiakban: gyakorlati ösztöndíj) folyósítható.  
(2)    A gyakorlati ösztöndíj pályázat alapján odaítélt, egyszeri juttatás.  
(3)    A gyakorlati ösztöndíj mértéke: 
(4)    1-3 évfolyam tagjai számára: 60.000 Ft/fő.
(5)    4-5 évfolyam tagjai számára: 100.000 Ft/fő.
(6)    Gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki az alábbi feltételeknek
 együttesen megfelel: 
a)    A DRHE-n a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében lelkész szakon aktív státuszú jogviszonnyal rendelkezik.
b)    A húsvéti gyülekezeti gyakorlatot anyagi támogatás nélkül saját anyagyülekezeténél teljesíti.
c)    Minden Homiletika 2 és Homiletika gyakorlatot teljesítő hallgató március 31-ig küldjön el egy húsvét első nap délelőtti ünnepi igehirdetést a szokott formában (lekcióval, imádságokkal, énekekkel) Horsai Ede egyetemi lelkésznek a c)    horsai [dot] ede [at] drhe [dot] hu címre. Az igehirdetés textusa kizárólag a húsvéti esemény lehet!  
d)    Alsóbb évesek, vagyis az 1-3 évfolyam tagjai, valamint a Homiletika 2 tárgyat nem teljesítők készítsenek egy minimum 12, maximum 20 diát tartalmazó prezentációt, ppt-t, elmélkedést (nem igehirdetést!), virtuális, húsvéti üzenetet, meditációt „Az igazi húsvét” címmel. A ppt-nek tartalmaznia kell szöveget (igéket is), képeket, zenét. Az elkészült anyagot március 31-ig-ig kell elküldeni Horsai Ede egyetemi lelkésznek a  d)    horsaiede [at] gmail [dot] com (!)címre. 
(1)    A hallgató a gyülekezettől anyagi támogatást a gyakorlatért nem fogadhat el.
(2)    Gyakorlati tevékenységnek különböző technikai segítség minősül. Például: körlevelek kihordása, online felületre való feltöltések, szerkesztésben való segítségnyújtás, gyülekezeti újság szerkesztésében való részvétel, vagy abban beszámoló, írás, virtuális anyag megjelentetése.
(3)    A beküldött anyagok pályázatnak minősülnek. Amennyiben a beküldött munkák tartalmukban és formájukban megfelelő minőségűek, a hallgató gyakorlati ösztöndíjban részesül. Később érkező pályázati anyagot nem áll módunkban befogadni.
(4)    Az igehirdetésekhez vagy más anyagokhoz interneten található ötletek, gondolatok, képek, formák természetesen felhasználhatóak, azonban egy az egyben való alkalmazásuk plágiumnak minősül! 
(5)    A munkákat Horsai Ede egyetemi lelkész fogadja be. A gyakorlati ösztöndíjak odaítéléséről az egyetemi lelkész előterjesztése alapján a rektor dönt.  
(6)    Pályázattal kapcsolatos további információt Zágonyi Marko szenior és Horsai Ede egyetemi lelkész nyújt.
A beérkezett pályázatokról a rektor 2021. április 20-áig határozathozatal nélkül dönt. A gyakorlati ösztöndíj 2021. április 30. napjáig kerül kiutalásra.

Debrecen, 2021. 03. 17.

Dr. Baráth Béla Levente
rektor

A pályázati felhívás itt olvasható!