Rektori tisztség

Baráth Bélát, a jelenlegi tudományos rektorhelyettest javasolja a Szenátus az intézmény első számú vezetőjének. A rektori tisztségre intézményünk két egyetemi tanára, Fazakas Sándor és Baráth Béla nyújtotta be pályázatát, melyekről február 25-én döntött a Szenátus.

A szavazás eredménye alapján a Szenátus Baráth Béla jelenlegi tudományos rektorhelyettest javasolja rektorjelöltként a fenntartó számára. A fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület a rektor személyéről szóló döntését 2020. április 15-ig terjeszti fel a köztársasági elnöknek.

A rektori megbízás 2020. augusztus 1-jétől 2023. július 31-éig terjedő három éves, határozott időtartamra szól.