Rektori tisztség

Ketten nyújtották be pályázatukat a rektori megbízatás ellátására. Január 31-éig Baráth Béla és Fazakas Sándor adta be pályázatát.

A rektori tisztségre intézményünk két egyetemi tanára, Baráth Béla és Fazakas Sándor nyújtotta be pályázatát, melyekről február 25-én dönt a Szenátus. A szavazás eredménye alapján az egyetem vezető testülete javaslatot tesz a rektorjelöltről a fenntartó számára. A Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége a rektor személyéről szóló döntését 2020. április 15-ig terjeszti fel a köztársasági elnöknek.

A két jelölt tervezett rektori programját február 20-án, a Díszteremben, 15 órától mutatja be az egyetem közössége előtt.

Baráth Béla jelenleg tudományos rektorhelyettesi tisztséget tölt be. Fazakas Sándor, tanszékvezető, a Doktori Iskola vezetője, 2005-2011 között már töltött be rektori tisztséget az egyetemen.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége, mint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem fenntartója nyilvános pályázatot hirdetett a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori megbízatásának ellátására. A rektori megbízás 2020. augusztus 1-jétől 2023. július 31-éig terjedő 3 (három) éves, határozott időtartamra szól.