Protestáns egyház a modern korban

Az Erasmus mobilitás keretében vendégoktatónk Hans-Peter Grosshans, a Münsteri Egyetem Ev. Teológiai Fakultásának dékánja és rendszeres teológiai professzora tart előadást Egyetemünkön.
Az előadás időpontja: 2019. március 18. 13:40.

Helyszín: Kistanácsterem.
Program