Pályázati lehetőség

A hittudományok vagy a filozófia tárgykörébe tartozó tudományos szakkönyvek publikációjának költségeire lehet pályázatot benyújtani a Böszörményi Jenő Lelkész és Neje Emlékalapítványhoz. Határidő: október 31. Pályázati keretösszeg: 1.600.000 Ft.

A Böszörményi Jenő Lelkész és Neje Emlékalapítvány kuratóriuma a jelen felhívásban rögzítettek szerint, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen folyó tudományos kutatói munka támogatása és eredményeinek megismertetése céljából pályázatot ír ki a hittudományok vagy a filozófia tárgykörébe tartozó tudományos szakkönyvek (monográfiák, tanulmánykötetek, konferencia-kötetek, lektorált tankönyvek, doktori és habilitációs értekezések) publikációjának költségeire.

A pályázati keretösszeg 1.600.000.- Ft, az egy pályázó által igényelhető összeg kerethatára 800.000.- Ft.

A pályázatok beadásának vagy postázásának határideje 2020. október 31.

A részletes pályázati kiírás itt olvasható.