Pályázat hallgatóknak

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a Tankó Béla díj keretében, hallgatói számára akadémiai pályatételt ír ki "Elszórványosodásban végzett kutató vagy helytörténeti munkásság poszthumusz feldolgozása Szászvárosban, Dél-Erdélyben témakörben". A jelentkezés határideje: 2019. január 31. 

A pályamű elvárt terjedelme 15-20 gépelt oldal, a dolgozatnak formailag a szakdol-gozatokra vonatkozó ajánlásokat kell követnie. Az elkészült pályaművet két nyomtatott példányban kell leadni a DRHE Teológiai Intézetében.

A jelentkezés határideje: 2019. január 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

Témavezető: Dr. habil. P. Szalay Emőke

A beérkezett pályamunkákat a Gyakorlati Teológiai Tanszék vezetője által felkért szakbíráló fogja értékelni.

A Tankó család által felajánlott, kiosztható pályadíj összege: 

I. helyezett:  30.000,- forint

II. helyezett: 20.000,- forint

1 díjazott esetén a pályadíj összege: 50.000,- forint

A pályadíjakat ünnepélyes keretek között, a tanévzáró ünnepségen kerülnek átadásra.

A pályadíjjal és a pályatétellel kapcsolatban további felvilágosításért Dr. Bodó Sára tanszékvezető, egyetemi docens asszonyhoz lehet fordulni.

 

Dr. Kustár Zoltán
rektor