Ószövetségi Tanszék

Az Ószövetségi Tanszék mindenekelőtt a lelkipásztorok, teológusok, illetve vallástanárok képzésének keretén belül az egyetemes keresztyén egyház által az Istentől ihletett Szentírás szerves és nélkülözhetetlen részének elfogadott héber nyelvű Ószövetséget igyekszik tudományos eszközök segítségével megismertetni az egyetem hallgatóival.

Így tartozik a tanszék feladatai közé az Ószövetség eredeti nyelveinek oktatása, melyek alapozó kurzusként segítik a későbbi biblikus tanulmányokat. Erre épül az ószövetségi írásmagyarázat szakmódszertanának megismertetése, az ószövetségi könyvek és iratcsoportok szerkezetének, tartalmának, előállásának, teológiájának kérdéseivel foglalkozó bevezetéstani előadássorozat, valamint az ószövetségi írásmagyarázat. Szemináriumi formában kínál fel a tanszék speciális témákat, és ad teret a kutatás meghatározó kérdéseivel való egyéni és csoportos foglalkozásnak.  A hallgatók önálló kutatói munkájának mentorálása, szakmai témavezetése a szemináriumi dolgozatok mellett, az alapdolgozat- és szakdolgozatírás során, valamint a tehetséggondozás graduális és posztgraduális szintjein valósul meg. A tanszék egyetemi jegyzetek készítésével is segíti a hallgatók szakmai felkészülését.

A tanszék mellett működik az Ószövetségi Kutatóintézet, amely fő profilként a prófétizmus jelenségének és az Ószövetség prófétai iratainak elemzésével foglalkozik. Az ehhez kapcsolódó speciális szakirodalom gyűjtése mellett a kutatóintézet más ószövetségi témák irodalmát is szem előtt tartja és könyvtárát a tanszéki munkatársak és doktoranduszok aktuális kutatási témáinak megfelelően gyarapítja. A kutatóintézet „A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének Tanulmányi Füzetei” címmel szerkeszt könyvsorozatot. A kiadványok szerkesztése és a tudományos eredmények rendszeres publikálása mellett, a tanszék és a kutatóintézet konferenciák szervezésével, szakmai kapcsolatok építésével és ápolásával járul hozzá a hazai és nemzetközi tudományos diskurzushoz.

A tanszék elérhetősége:

Dr. Kustár Zoltán, tanszékvezető

egyetemi tanár

kustar [dot] zoltanatdrhe [dot] hu Emelet/szoba: II/206 Mellék: 18550

További munkatárs: Dr. Németh Áron adjunktus