Online ülésezett a SOMEF

2021. április 24-én a kelet-közép-európai régió 11 protestáns teológiája tartott félnapos online konferenciát.
A Magyarország, Románia, Szlovákia, Csehország és Ausztria összesen tizenkét protestáns lelkészképző intézményét tömörítő SOMEF (Südostmitteleuropäischer Fakultätentag) kétévente tart kongresszust a tagintézmények valamelyikének szervezésében. Idén a szlovákiai Komárom adott volna otthont a rendezvénynek, amit a járványhelyzet miatt el kellett halasztani. Az elmaradó találkozás helyett 2021. április 24-én az online térben tartottak félnapos konferenciát a tagintézmények képviselő azzal a céllal, hogy a megjelent 11 lelkészképző intézmény beszámoljon aktuális helyzetéről, az elmúlt két év eredményeiről és tapasztalatairól az oktatás, a kutatás és az egyházi élet terén. Baráth Béla Levente rektor úr megbízásából a DRHE képviseletében Németh Áron vett részt az online ülésen.
A résztvevők döntöttek arról, hogy az idénre tervezett komáromi találkozó majd 2023-ban kerül megrendezésre, ezt megelőzően, a 2021/2022-es tanévben egy újabb online megbeszélést tart a SOMEF.  Kiemelt témaként merült fel a tudományos utánpótlás kérdése, ezért a testület arról is döntött, hogy lépéseket tesz annak érdekében, hogy a SOMEF keretein belül a doktoranduszoknak is legyen találkozási lehetősége.