Nyelvvizsga nélkül is átvehetők a diplomák

A döntés vonatkozik minden diplomára, függetlenül attól, hogy hány nyelvvizsgát írnak elő a felsőoktatási jogszabályok az adott szakra, és attól is, hogy egy vagy több nyelvvizsga hiányzik. Egyetemünk erre vonatkozó tájékoztatója itt olvasható.

Kedves volt Hallgatók!

Az április 10-én megjelent 101/2020. Kormányrendelet kimondja:

„Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”

A rendelet hatálya minden felősoktatási intézményre kiterjed, így Egyetemünk is eszerint jár el mind a DRHE-n, mind pedig a jogelőd Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán végzettek esetében.

A már sikeres záróvizsgát tett volt hallgatók az INNEN letölthető, kitöltött és aláírt nyomtatvány elektronikus elküldésével a tanulmanyi [at] drhe [dot] hu címre jelezhetik igényüket az oklevél kiállítására.

Az oklevelek, oklevélmellékletek kiállításához szükséges formanyomtatványok gyártása megtörtént, az oklevelek kiállítását folyamatosan végezzük, de ez heteket fog igénybe venni. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

Akinek beérkezett a kérelme és elkészült az oklevele, azt a megadott e-mail címen értesíti a Tanulmányi osztály az átvétel idejéről és módjáról.