Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Az DRHE feladatát és alaptevékenységét meghatározó,
az DRHE-ra vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint az DRHE szervezeti és működési szabályzata
Szervezeti és Működési Szabályzat (2017.11.14.) Szervezeti és Működési Szabályzat (2018.05.15.)

Szervezeti és Működési Szabályzat
(2018.12.18.)

Szervezeti és Működési Szabályzat (2020.02.25.) Szervezeti és működési szabályzat (2020.09.29.  
Az DRHE feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató (Küldetésnyilatkozat) Küldetésnyilatkozat    
Az DRHE által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), 
az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Inftv. szerinti azonosító adatai; az DRHE által - alaptevékenysége keretében
- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Adatbázisok    
Az DRHE nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Kiadványok    
Az DRHE által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei Pályázatok 2015/16/17 2017/18
  2018/19 2019/20
A Szenátus üléseinek helye, ideje, nyilvánossága Szenátus ülései

Szenátusi határozatok

Tárgysorozat
2015/2016-os tanév 2015/2016-os tanév 2015/2016-os tanév
2016/2017-es tanév

2016/2017-es tanév

2016/2017-es tanév
2017/2018-as tanév 2017/2018-as tanév 2017/2018-as tanév
2018/2019-es tanév 2018/2019-es tanév 2018/2019-es tanév
2019/2020-as tanév 2019/2020-as tanév

2019/2020-as tanév

2020/2021-es tanév 2020/2021-es tanév 2020/2021-es tanév
Az DRHE-n végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai MAB - Akkreditáció MAB Akkreditáció 2020  
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,
az illetékes szervezeti egységként a Rektori Hivatal neve, elérhetősége, az adatfelelős és az adatközlő neve, beosztása, elérhetőségei
Közérdekű adatok igénylése    
Az DRHE tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Statisztikai adatok

KSH Maróthi György Kollégium 2015

KSH Tanítóképzési Intézet 2015

KSH Teológiai Intézet 2015

OSAP 2015
OSAP 2015/16/1
OSAP 2015/16/2

 

KSH Maróthi György Kollégium 2016

KSH Tanítóképzési Intézet 2016

KSH Teológiai Intézet 2016

OSAP 2016
OSAP 2016/17/1
OSAP 2016/17/2

 

KSH Maróthi György Kollégium 2017

KSH Tanítóképzési Intézet 2017

KSH Teológiai Intézet 2017

OSAP 2017
OSAP 2017/18/1
OSAP 2017/18/2

 
KSH 2018 OSAP 2019/20/1  
  KSH 2019 OSAP 2019/20/2  
  KSH 2020 OSAP 2020/21/1  
  KSH 2021 OSAP 2020/21/2  
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás DRHE-ra vonatkozó adatai Statisztikai adatszolgáltatás - közérdekű adatok Közérdekű adatszolgáltatás - 2021  
Az DRHE-ra vonatkozó különös közzétételi lista Nem releváns