Minőségbiztosítás

Egyetemünk a felsőoktatási minőségbiztosítási rendszer tudatos alkalmazásával olyan összehangolt vezetési és szabályozási tevékenységeket folytat, amely működésünkben a minőséget helyezi középpontba. A minőségbiztosítási rendszer a minőség szempontjaira épülő intézményvezetési és -szabályozási rendszer, mely magában foglalja a küldetés, jövőkép, minőségpolitika, a stratégiai célrendszer meghatározását, a minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést, valamint a megvalósítás tapasztalatainak visszacsatolását és a stratégiai célok módosítását. A minőségbiztosítási rendszer az Egyetem minőségközpontú működésének kialakítását célozza, ezért az intézményi működés szinte valamennyi területéhez kapcsolódik. A minőségbiztosítási rendszer intézményvezetői eszköz, mely szolgálja az Egyetemen az előírásoknak, normáknak, különböző működési kereteknek, az azonosított céljainknak és az érdekeltek igényeinek, elvárásainak való megfelelést. Egyetemünk számára a minőség alapvető szervezeti stratégia, amelynek alapján született szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső érintetteket azzal, hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan elvárásaiknak. Az intézmény és vezetőségének a minőség és kiválóság melletti elkötelezettségét bizonyítja az elfogadott minőségpolitika, minőségfejlesztési program, a megalkotott minőségbiztosítási szabályzat, a kimunkálás alatt álló intézményfejlesztési terv és az intézményi integráció lezáródását követő jelentős erőfeszítések, melyekkel egy komplett, az integrációval előállt helyzetre is alkalmazható minőségbiztosítási rendszer megteremtésén munkálkodik.