Pályázati kiírás

Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíjra a 2021/2022-es tanév első félévére

A DRHE rektora pályázatot hirdet a Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj elnyerésére az alábbiak szerint:

Pályázhat a DRHE nappali vagy esti munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgatója, aki

a)    a 2021. év felvételi eljárásai során legalább 300 pontot elérve nyert felvételt az Egyetem tanító szakára és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, továbbá vállalja, hogy
b)    a tanító szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és
c)    az oklevél megszerzését követően a támogatási szerződésben foglaltak szerint végzettségének és szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít.

Az ösztöndíj öt hónapra szól, amelynek havi kezdő összege 20 000 forint. Az ösztöndíj programban való részvételre azonban a tanulmányok teljes ideje alatt van lehetőség.

A pályázatot az erre rendszeresített űrlap kitöltésével kell benyújtani, és szükséges a felvételi eredményt igazoló határozat másolatát csatolni. Az űrlap az alábbi linken érhető el: https://www.drhe.hu/sites/default/files/content/page/3564/palyazati_urla...

A pályázat benyújtási határideje: 2021. október 15. 12 óra.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a Tanulmányi Osztályra (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel: „Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj Program”.

A beérkezett pályázatokról a Diákjóléti Bizottság javaslata alapján a rektor dönt. A döntésről a pályázó november 15-ig kap értesítést.

Kérjük, hogy a pályázat leadása előtt figyelmesen olvassa el az ösztöndíj program működési szabályzatát: https://www.drhe.hu/sites/default/files/content/page/82/kiss_tihamer_osz...

Debrecen, 2021. szeptember 28.

Dr. Baráth Béla Levente
           rektor