Rektori szociális ösztöndíj

A DRHE rektora pályázatot hirdet rektori ösztöndíj elnyerésére az alábbiak szerint:

Pályázhatnak: a DRHE alapképzésben, mesterképzésben és osztatlan képzésben nappali tagozaton tanuló azon hallgatói akik,
a)    a DRHE valamely államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésére nyertek felvételt, és
b)    a támogatási időszakban is államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben tanulnak vagy az államilag támogatott/állami (rész-)
ösztöndíjas képzésről azért kerültek átsorolásra a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formára, mert a DRHE-vel létesített hallgatói jogviszonyuk létesítése előtt vagy azzal párhuzamosan más felsőoktatási intézményben felhasználták az államilag finanszírozott féléveik egy részét, valamint
c)    legalább két aktív félévvel rendelkeznek a DRHE-n, 
d)    és a 2018/19-es tanév I. félévében benyújtott rendszeres szociális ösztöndíj pályázaton legalább 40 pontot elértek. 
Pályázni állampolgárságtól függetlenül lehet. 
A pályázat keretlétszáma: 12 fő.
A megpályázható összege: 7000 Ft/hó.
A pályázatnak tartalmazni kell:
-    a pályázó személyes adatait (név, lakcím, ideiglenes lakcím, születési hely, idő, Neptun kód, telefon, e-mail cím), aláírását,
-    a pályázó képzése költségviselési formájának, a felhasznált államilag támogatott félévek számának megjelölését,
-    a tanulmányai várható befejezéséhez a hátralévő félévek számát,
-    a szociális helyzetének bemutatását. 
A pályázatot az erre rendszeresített űrlap kitöltésével kell benyújtani, mely itt érhető el.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 30. nap. 
A pályázatot az egyetem rektorának címezve az egyetem főtitkárához kell egy példányban benyújtani. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Vojtkó-Pék Ildikó főtitkár ad. 
(e-mail: fotitkaratdrhe [dot] hu, tel.: 52/518-591)

Pályázati felhívás