Online nyelvi teszt

 

Az Online Nyelvi Támogatás (OLS)

Az Online Nyelvi Támogatás (Online Language Support, a továbbiakban: OLS) az Erasmus+ programban kiutazó hallgatóknak ingyenes online nyelvi támogatást ajánl 23 nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, holland, horvát, ír, görög, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén). Az intézményi Erasmus koordinátor gondoskodik arról, hogy a hallgatók nyelvi szintfelmérése a kiválasztás után megtörténjen, és amennyiben szükséges, OLS nyelvi támogatáson való részvételt ír elő a hallgatóknak. Az intézményi Erasmus koordinátor az OLS portálra belépve tudja a hallgatók e-mail címére elküldeni az intézményi szerződés során kiosztott licenszeket. A hallgatók a kapott e-mail alapján tudnak a portálra belépni, ahol a profiljuk kitöltése után elvégezhetik a nyelvi szintfelmérést. A szintfelmérés eredménye alapján az intézményi Erasmus koordinátor dönt a nyelvi képzésről, ennek licenszét szintén a portálon tudja a hallgató e-mail címére eljuttatni. A hallgatók nyelvi képzése is a portál segítségével zajlik. Az OLS alkalmazása (a szintfelmérő teszt elvégzése) a mobilitás kötelező előfeltétele azon kiutazó hallgatóknak, akik angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, holland, horvát, ír, görög, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén nyelven végzik mobilitásukat (tanulmányok nyelve vagy munkanyelv) és nem anyanyelvi szinten kommunikálnak az adott nyelven. A szintfelmérő teszt eredményét a tanulmányi szerződésben fel kell tüntetni. Azon hallgatóknak, akik az első tesztet kitöltötték, hazaérkezésük után kötelező a záró értékelő tesztet is kitölteniük.