Aktuális hírek, események, pályázatok

 

Rektori TDK-ösztöndíj pályázati űrlapja.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Diszciplináris műhelyek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NTP-HHTDK-20-0025 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázati felhívás TDK-ösztöndíjra a 2019/2020. tanév II. (tavasz) félévére

A DRHE rektora – az intézményi Tudományos Diákköri Szabályzat 5. §-ában foglaltak alapján – a 2019/2020. tanév II. félévére (2020. február–június hónapokra) a rektori TDK-ösztöndíjak elnyerésére pályázatot hirdet a tudományos diákköri munkát végző hallgatók számára, az alábbi feltételekkel:

(1) TDK-ösztöndíjra pályázhat a DRHE-nak az a nappali tagozatos, a soron következő tavaszi félévben aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki

a) a Tudományos Diákköri konzultáció tantárgynak legalább egy tantárgyelemét már sikeresen teljesítette,

b) a Tehetségpontnak legalább egy féléven át tagja volt és annak szakmai programjában igazolhatóan részt vett,

c) a Tudományos Diákköri konzultáció egy további tantárgyelemét a soron következő őszi félévre felvette,

d) a tanulmányi ösztöndíjszámítás alapjául szolgáló tanulmányi átlaga a legutóbbi két, aktív félévének átlagában magasabb, mint 4,00,

e) a soron következő félévre nem kapott demonstrátori megbízatást,

f) TDK témavezetője az ösztöndíjra írásban ajánlja,

g) pályázatát a Tudományos Diákköri Tanács egy személyes meghallgatást követően támogatja.

(2) A TDK-ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónapra) szól. Egyazon hallgató legfeljebb két félévben részesülhet az ösztöndíjban.

(3) Az ösztöndíj összege: 7.000.- Ft/hó a VTDK/ETDK 2 tárgyat teljesítők számára, 10.000.- Ft/hó a VTDK/ETDK 3 tárgyat teljesítők esetében. Az ösztöndíjban a félév során tantárgyelemenként legfeljebb 5-5 hallgató részesíthető.

(4) Pályázni a TDK-ösztöndíj pályázati űrlap és kötelező mellékleteinek benyújtásával lehet. A pályázati űrlap a DRHE honlapjáról (Ösztöndíjak, juttatások – Tehetséggondozás – TDK) letölthető.

(5) A TDK-ösztöndíjat – a Tudományos Diákköri Tanács javaslatát mérlegelve – a rektor ítéli oda.

(6) Több, azonos minőségű pályázat esetén előnyben részesítést jelentenek az alábbi szempontok, az alábbi prioritási sorrendben:

a) a hallgató részt vett Erasmus+ hallgatói mobilitási programban,

b) rendelkezik legalább egy, idegen nyelven teljesített tantárggyal,

c) legutóbbi két, aktív félévében nem rendelkezik nem teljesített tantárggyal,

d) legutóbbi két, aktív félévének egyikében sem teljesített kevesebbet 25 kreditnél,

e) leckekönyvében nincs elégtelen szigorlati bejegyzése.

(7) A pályázatok beadási határideje: 2020. február 21., 12:00 óra.

(8) A pályázatot két eredeti példányban a Tanulmányi Osztályon, a pályázó tanulmányi ügyintézőjénél kell leadni.

(9) Az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók szóbeli meghallgatására 2020. február 25-én 11:00 órától kerül sor a TDK-műhelyben (I/214).

(10) A pályázatok eredményéről a hallgatók a szóbeli meghallgatást követően kapnak értesítést.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosításért dr. Németh Áronhoz, a Tudományos Diákköri Tanács elnökéhez lehet fordulni (nemeth [dot] aronatdrhe [dot] hu).

Debrecen, 2020. február 12.     

Dr. Kustár Zoltán, rektor

A pályázati űrlap innen letölthető.