Pályázati feltételek

 

Személyzeti képzési mobilitás (a személyzet képzési célú mobilitása)
 

A személyzet képzésére irányuló mobilitási program (a továbbiakban: személyzeti képzési mobilitás) célja, hogy a DRHE oktatói, adminisztratív és más, nem oktatói állományában foglalkoztatott alkalmazottak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából, annak érdekében, hogy a támogatott a mobilitás során az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat, jó gyakorlatokat szerezzen.

Oktató személyzeti képzési mobilitásra abban az esetben pályázhat, ha a mobilitás keretében a rektor megbízásából az Erasmus+ mobilitási program minőségi és mennyiségi fejlesztésével, adminisztrációs feladatainak javításával kapcsolatos tárgyalások vagy tapasztalatcsere lefolytatását tervezi. A személyzeti képzési mobilitás keretében és terhére oktatói tevékenység, tudományos kutatás vagy művészi alkotómunka nem folytatható, konferencia részvétel nem támogatható.

A személyzeti képzési mobilitás keretében pályázni lehet:

  • partneregyetemhez, oktatási intézményhez jó gyakorlatok átvétele, szakmai tapasztalatcsere, Erasmus-képzésben való részvétel (a továbbiakban: tanulmányút) érdekében,
  • Erasmus-képzést célzó szakmai találkozón, tréningen való részvételre.

A személyzeti képzési mobilitás kedvezményezettjeit a küldő felsőoktatási intézmény választja ki, egy munkaterv alapján, amelyet mind a küldő, mind pedig a fogadó felsőoktatási intézmény vagy vállalkozás előzetesen elfogad. Különös figyelmet kell fordítani az Erasmus+ mobilitással foglalkozó személyzet esetében a lehetséges összeférhetetlenségekre.

A személyzeti képzési mobilitás időtartama utazás nélkül legalább 2 nap. A mobilitás legfeljebb 60 napig tarthat, melyből a DRHE legfeljebb 5 nap külföldi tartózkodás megélhetési költségeit támogatja. A mobilitás helyszíne nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.

Személyzeti képzési mobilitás keretében az alkalmazott kiutazására a pályázati eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

A támogatott alkalmazott a hazaérkezését követő 5 munkanapon belül köteles a külföldi tanulmányúton, szakmai találkozón vagy tréningen való részvételét igazoló dokumentumot, továbbá a külföldi mobilitási időszak igazolására alkalmas utazási számlákat és/vagy bizonylatokat az intézményi koordinátorhoz eljuttatni.

A kiutazóknak a mobilitásuk lezárultával online beszámolót kell kitölteniük, ez a mobilitás lezárásának elengedhetetlen feltétele. A beszámoló kitöltése híján a mobilitásuk érvénytelennek tekinthető. Az Eusurvey weboldalon található beszámolót a mobilitási résztvevő akkor érheti el, ha a Mobility Tool+ adatbázisban jelzett mobilitásának záró időpontjához közeledve a Tool a szintén ott megadott e-mail címére értesítő levelet küld neki. A levélben a résztvevő személyre szóló webcímet kap. A levél a replies-will-be-discarded [at] ec [dot] europa [dot] eu címről érkezik.