Pályázati feltételek

 

Oktatói mobilitás (a személyzet oktatási célú mobilitása)
 

A személyzet oktatási célú mobilitásának (a továbbiakban: oktatói mobilitás) célja oktatási tevékenység végzése olyan partneregyetemen, amellyel a DRHE érvényes intézményközi Erasmus+ mobilitási szerződéssel rendelkezik. A mobilitási támogatás kutatási tevékenység céljából nem vehető igénybe.

A DRHE-nek a partner felsőoktatási intézménnyel előre meg kell állapodnia a kiutazó oktató által megtartandó tanítási programról.

Egy oktató több alkalommal is kaphat Erasmus+ támogatást külföldi oktatási tevékenység céljából.

Az oktatói mobilitás időtartama utazás nélkül legalább 2 nap. A mobilitás legfeljebb 60 napig tarthat, melyből a DRHE legfeljebb 5 nap külföldi tartózkodás megélhetési költségeit támogatja. Oktatási mobilitás esetén hetente legalább 8 tanítási óra tartandó. A kötelező óraszám abban az esetben is legalább 8 tanítási óra, ha a mobilitási tevékenység időtartama 2 nap. A mobilitás helyszíne nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.

Az oktatói mobilitási támogatáshoz az oktatónak munkatervet kell készítenie, amelyet mind a küldő, mind pedig a fogadó intézmény elfogad.

Az oktató kiutazására a pályázati eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

A támogatott oktató a hazaérkezését követő 5 munkanapon belül köteles a külföldi oktatási tevékenység időtartamát igazoló dokumentumokat, továbbá a külföldi mobilitási időszak igazolására alkalmas utazási számlákat és/vagy bizonylatokat az intézményi koordinátorhoz eljuttatni.

A kiutazóknak a mobilitásuk lezárultával, kivétel nélkül online beszámolót kell kitölteniük. A beszámoló a mobilitás lezárásának elengedhetetlen feltétele, annak kitöltése híján a mobilitásuk érvénytelennek tekinthető. Az Eusurvey weboldalon található beszámolót a mobilitási résztvevő akkor érheti el, ha a Mobility Tool+ adatbázisban jelzett mobilitásának záró időpontjához közeledve a Tool a szintén ott megadott e-mail címére értesítő levelet küld neki. A levélben a résztvevő személyre szóló webcímet kap. A levél a replies-will-be-discarded [at] ec [dot] europa [dot] eu címről érkezik.