Pályázati feltételek

 

Hallgatói szakmai gyakorlati mobilitás

A hallgatói szakmai gyakorlat egy másik európai országban található vállalkozásnál / szervezetnél eltöltött időszak, melynek célja az, hogy a DRHE hallgatóinak segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának, közegyházi viszonyainak a megértéséhez, azáltal, hogy lehetővé teszi a hallgatók számára a DRHE-n folytatott képzésükhöz tartozó, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítését egy másik európai országban.

A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatási, képzési, ifjúsági területeken aktív privát, egyházi vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével. A hallgatói szakmai gyakorlatok tekintetében a küldő felsőoktatási intézmény és a fogadó vállalkozás között a különböző érintett felek által aláírt, egyéni hallgatói szakmai gyakorlati szerződés miatt nincs szükség előzetes kétoldalú egyezményre.

A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.

Erasmus+ szakmai gyakorlat esetén a minimális időtartam 2 hónap, a maximális időtartam 12 hónap.

A DRHE küldő intézményként a hallgató képzésébe teljes mértékben beszámítja a külföldi szakmai gyakorlat időszakát, a teljesített szakmai gyakorlatot a hallgató diplomájához kiállított Oklevélmellékletben rögzíti.

Több helyszínt érintő szakmai gyakorlat akkor lehetséges, ha a Képzési Megállapodást aláíró, fogadó vállalkozás a szakmai gyakorlat teljes időtartamára vállalja a felelősséget, és egyetlen Képzési Megállapodás keretében kerül sor a szakmai gyakorlatra.

Az Erasmus+ szakmai gyakorlatra pályázó hallgató a pályázati anyag részeként köteles az adott szakért felelős intézet vezetőjének igazolását beszereznie arról, hogy

  • a tervezett fogadó vállalkozásnál elvégzendő gyakorlat jellege és tartalma elfogadható azon fokozat vagy diploma tekintetében, amelynek eléréséért a hallgató jelenleg a DRHE-n tanul, az Erasmus+ szakmai gyakorlatot - annak eredményes teljesítését követően - az adott szak képesítési követelményeként a DRHE el fogja fogadni,
  • a szakmai gyakorlat előfeltételeit a hallgató a DRHE-n már teljesítette, illetve a szakmai gyakorlat várható megkezdésének idejére teljesítheti, és hogy mindezek alapján,
  • az intézetvezető a szakmai gyakorlatnak a tervezett Erasmus+ szakmai gyakorlat kertében történő teljesítését támogatja.

 

A teológia szak – lelkész szakirány hallgatói esetében a segédlelkészi évként teljesítendő szakmai gyakorlat engedélyezésének feltétele érvényes segédlelkészi kirendelés a megpályázott szakmai gyakorlat helyszínére, vagy erre vonatkozó fenntartói szándéknyilatkozat.

A jóváhagyott szakmai gyakorlat esetén a hallgatót el kell látni a szakmai gyakorlat programjára vonatkozó, személyre szabott Képzési Megállapodással, amit a fogadó intézmény, az anyaintézmény és a hallgató is jóváhagy. A Képzési Megállapodás tartalmazza a gyakorlat időtartamát és tartalmát.

A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).

A mobilitási időszak sikeres befejezésekor a fogadó intézménynek a hallgató részére ki kell állítani a Képzési Megállapodás szerint elvégzett munka teljesítéséről szóló igazolást.

A frissen végzett hallgatók is részt vehetnek az Erasmus+ szakmai gyakorlati mobilitásban. A frissen végzett hallgatók szakmai gyakorlata beleszámít az egy képzési ciklus maximális 12 hónap összesített mobilitási időtartamába. A pályázás, a hallgatók kiválasztása és a szerződéskötés még az aktív hallgatói jogviszony idején, a végzés évében kell, hogy megtörténjen. A mobilitást a végzéstől számított egy éven belül kell teljesíteni. Mivel a kiutazó hallgatónak már nincs hallgatói jogviszonya, magának kell gondoskodnia a társadalombiztosításáról, baleset-/egészségbiztosításáról és felelősségbiztosításáról is.

A frissen végzett hallgatók szakmai gyakorlata nem korlátozódik kizárólag azon esetekre, amikor a hallgató ténylegesen megkapja diplomáját. Ha egy hallgató megszerzi az abszolutóriumot és megszűnik a hallgatói státusza, a felsőoktatási intézmény mérlegelése és döntése alapján lehetséges részt vennie szakmai gyakorlaton frissen végzett hallgatóként. A döntés során az intézménynek kell mérlegelnie, hogy a mobilitási időszak leteltével a diploma megszerzésére elég nagy-e az esély.

A hallgatói Erasmus+ ösztöndíj személyi jövedelemadóval összefüggő kérdéseit a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 7. § (1) bekezdése, valamint az I. melléklet 4.7.c) pontja tartalmazza. A rendelkezés célja, hogy a mobilitási programokban részt vevő magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás adómentessé tételével elősegítse, hogy a támogatás minél nagyobb része ténylegesen felhasználható legyen a projekt céljára. Mivel a frissen végzett hallgatók a szakmai gyakorlatuk idején a DRHE-vel már nem állnak hallgatói jogviszonyban, a jogszabályi rendelkezés konkrét alkalmazhatóságának kérdéséről, lehetőségeiről ajánlott a számukra a NAV állásfoglalását előzetesen kikérni.