Learning Agreement

 

Tanulmányi Szerződés (Learning Agreement – Student Mobility for Studies)

Hallgatói tanulmányi mobilitás esetében a hallgatónak a kiutazás előtt a tanulmányi követelmények teljesítésével kapcsolatos Tanulmányi Szerződést (Learning Agreement) kell kötnie. A Tanulmányi Szerződést a fogadó partnerintézmény Erasmus koordinátora, a hallgató, valamint a DRHE intézményi koordinátora írja alá.

A Tanulmányi Szerződésben:

  • a fogadó intézmény vállalja, hogy az abban szereplő tanulmányi terv teljesítésének lehetőségét biztosítja a hallgató számára,
  • a hallgató vállalja az abban foglaltak teljesítését,
  • a DRHE vállalja, hogy a tanulmányi terv teljesítése esetén, a külföldön végzett tanulmányokat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában, valamint jelen szabályzatában rögzítettek szerint elismeri.

A Tanulmányi Szerződés intézményi formanyomtatványának mintája elérhető itt.

A hallgató fogadó intézménybe történő megérkezése után egy hónapon belül le kell zárni, és írásba kell foglalni bármilyen, a Tanulmányi Szerződést érintő változtatást. A későbbiek során a Tanulmányi Szerződés bármilyen módosítása abban az esetben lehetséges, ha a változtatásokat a Tanulmányi Szerződés During the Mobility (A mobilitás időszaka alatt) pontjában rögzítik, és azok elfogadását mindhárom fél aláírásával igazolja.

Az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága elvárja, hogy az Erasmus+ tanulmányi időszak „a hazai tanulmányok szerves részét képezze”. Ez azt jelenti, hogy a tanulmányi szerződésnek lehetőleg olyan programot kell tartalmaznia, amely beszámítható a hazai tanulmányokba és biztosítja a hallgató továbbhaladását a diploma megszerzése felé. Az Erasmus+ mobilitás következtében egyetlen hallgató sem kényszerülhet arra, hogy elhalassza tanulmányainak befejezését, amennyiben megfelelően teljesítette a külföldi Erasmus+ tanulmányait.