Pályázati feltételek

 

Tanulmányi célú hallgatói mobilitás

A tanulmányi hallgatói mobilitás célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy külföldi részképzés keretében oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik, az Erasmus+ programban részt vevő ország felsőoktatási intézményében. A mobilitási program keretében olyan külföldi partneregyetemen lehet tanulmányokat folytatni, amellyel a DRHE az Erasmus+ programra vonatkozó, intézményközi mobilitási szerződéssel rendelkezik.

Az Erasmus+ ösztöndíj időtartama alatt a hallgató a fogadó intézményben nappali tagozatos BA, MA vagy osztatlan részképzésben, vagy egyéb, rövid ciklusú felsőoktatási képzésben vehet részt, elkészítheti szakdolgozatát és a Doktori Iskola felvett, aktív hallgatójaként doktori résztanulmányokat folytathat vagy készítheti doktori dolgozatát.

A tanulmányi célú hallgatói mobilitás programban részt vehet a DRHE azon hallgatója, aki vagy az Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára, vagy más ország állampolgára is lehet, ha az Erasmus+ programban részt vevő ország felsőoktatási intézményében oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat.

Az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjak időtartama részképzés esetén legalább 3 hónap, és legfeljebb 12 hónap. A hallgató Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjban tanulmányai során több alkalommal részesülhet.

A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).

A sikeres pályázást követően a hallgató köteles az intézményi koordinátorhoz eljuttatni a partnerintézmény fogadólevelének fénymásolatát, és nála aláírni az alábbi iratokat:

  • a hallgatói Támogatási Szerződést 3 példányban,
  • a támogatási szerződés mellékletét képező Tanulmányi Megállapodást (Learning Agreement for Studies).

 

A hallgató a külföldre történő megérkezését követő

  • 15 napon belül köteles a DRHE intézményi koordinátoránál e-mailben jelentkezni,
  • 1 hónapon belül köteles a Tanulmányi Szerződést a fogadó intézménnyel történt egyeztetést követően írásban véglegesíteni, és a fogadó intézmény által aláírt példányt a DRHE intézményi koordinátorához (szkennelve e-mailben vagy postai úton) eljuttatni.