Demonstrátori foglalkoztatás célja, főbb szabályai

A demonstrátori megbízás/foglalkoztatás célja, hogy a legalkalmasabb egyetemi hallgatók intenzívebb elméleti és gyakorlati képzést kapjanak, megbízás révén már egyetemi tanulmányaik során felelősséggel bekapcsolódhassanak az oktató- és kutatómunkába, és abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzenek, kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítsék őket tanulmányaik során.

A demonstrátor foglalkoztatásának szabályai

A demonstrátor foglalkoztatása hallgatói munkaszerződés alapján történik. A munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja. A demonstrátorral határozott idejű, legfeljebb 10 hónapos, a tanév végéig szóló munkaszerződés köthető. A szerződés a határozott idő lejártával a Demonstrátori Szabályzat 2. § (1)–(5) bekezdésében rögzített eljárás keretében tetszőleges számú alkalommal meghosszabbítható.

A demonstrátor foglalkoztatására irányuló hallgatói munkaszerződést a tanszékvezető ajánlása alapján köti meg a rektor. A Rektori Hivatal a munkaszerződés megkötéséről tájékoztatja a Tanulmányi Osztályt, az illetékes tanszékvezetőt és intézetvezetőt, valamint a Tudományos és Diákköri Tanács elnökét, és a megkötött szerződésekről nyilvántartást vezet. A demonstrátor munkája ellátásáért hallgatói munkadíjban részesül. A hallgatói munkadíj kifizetése minden hónap 10. napjáig történik a hallgató által megadott bankszámlára utalással.

A hallgatói munkaszerződés alapján végzett demonstrátori tevékenységre a Munka

Törvénykönyve rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.