Pályázati kiírás

 

A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és

az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján

a Debreceni Református Hittudományi Egyetem

2020/2021. tanévre

Pályázatot hirdet

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

 elnyerésére

  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon kimagasló teljesítményt nyújtó, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak (mind az állami ösztöndíjas/államilag támogatott, mind az önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevők), akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.
  • Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az egyetem által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak, és azt dokumentumokkal igazolják.
  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy képzés teljesítése során legfeljebb két alkalommal nyerhető el.
  • A pályázó hallgatók az utolsó két aktív, lezárt tanulmányi félévben elért tanulmányi eredményük, valamint tudományos és kiemelkedő közösségi tevékenységük bemutatását igazoló pályázati anyagot nyújtanak be postai úton a Tanulmányi Osztályra, melynek benyújtási határideje 2020. június 3. (szerda) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati kiírásban feltüntetett dokumentumokat.
  • A pályázat befogadásáról és a pályázó által a pályázati űrlaphoz mellékelt dokumentumok jegyzékéről a Tanulmányi Osztály vezetője igazolást állít ki, melyet elektronikusan megküld a pályázó részére a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.
  • Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, melynek összege 40.000.- Ft havonta.
  • Pályázati űrlap – a TJSZ 12. számú melléklete – letölthető a DRHE, illetve a DRHE Diákság honlapjáról.
  • Pályázat előtt kérjük a TJSZ 19.§-át elolvasni!

 

A beérkezett pályázatokat a Szenátus értékeli, rangsorolja és az egyetem rektora továbbítja az oktatásért felelős miniszter felé. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter határoz.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. június 3. (szerda)

A pályázatok benyújtása postai úton történik a Tanulmányi Osztálynak címezve.

(Postacím: DRHE Tanulmányi Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.)

 

Dr. Kustár Zoltán
rektor