Pályázati kiírás

1.    A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2020. október 15-ei állapotnak megfelelő statisztikai adatközlése szerint a Kormányrendelet 24.§ (2) bekezdésének megfelelően – a 2021/22-es tanévre 3 fő. 
A pályázat meghirdetése 2021. május 3. napján, a helyben szokásos módon és helyeken (honlapon, hirdetőkön), a jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történik meg.  (ld. 2. sz. melléklet)
A pályázatok benyújtásának határideje 2021. június 2. (szerda). A pályázatok benyújtása postai úton történik a Tanulmányi Osztálynak címezve.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2021-ben 40.000.- Ft/hó.

2.    A legkésőbb 2021. június 2-ai postabélyegzővel beérkező pályázatokat (TJSZ 12. sz. mellékletében található a pályázati űrlap) a DJB formai és tartalmi szempontból megvizsgálja, kiértékeli, rangsorolja. A kiértékelés a TJSZ 19. §-ában leírt módon történik.

„(6) Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az egyetem által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak.
(7) A DJB a (13) bekezdésben rögzített pontozásos szempontok alapján véleményezi a beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz a támogatott pályázatok rangsor szerinti besorolására, amit a Szenátus elé terjeszt…”

3.    A DJB a Szenátus 2021. június 15-i ülésére felterjeszti a szabályzatnak megfelelően érvényesnek nyilvánított és értékelt pályázatok alapján felállított rangsorolási javaslatot.

4.    A Szenátus döntése alapján az oktatásért felelős miniszternek a rektor tesz javaslatot a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására 2021. augusztus 1-jéig.

Debrecen, 2021. 03. 31.

A részletes pályázati felhívás itt elérhető!

A pályázati űrlap innen letölthető!