Pályázati kiírás

INTÉZMÉNYI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Benyújtási határidő: 2021. október 27. 16 óra.

hok [dot] szocbizatdrhe [dot] hu e-mail címre kérjük benyújtani.

(1) A tantervi követelményeken túlmutató szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján intézményi közéleti (a továbbiakban: közéleti) ösztöndíj folyósítható.

(2) A közéleti ösztöndíj pályázat alapján egy tanulmányi félévre (5 hónapra) odaítélt, havonta folyósított juttatás.

(3) Közéleti ösztöndíjban olyan teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki igazolja, hogy

  1. a DRHE-n legalább két aktív félévet teljesített, és legalább 50 kreditet megszerzett,
  2. tanulmányi fegyelme és magatartása példamutató,
  3. aktív féléveire eső, megszerzett kreditjeinek átlaga legalább 25 kredit/félév,
  4. nincs kétszer nem teljesített tantárgya,
  5. nincs kettőnél több passzív féléve,
  6. a két legutóbbi, egymást követő aktív tanulmányi féléve ösztöndíjindexeinek átlaga legalább 4,00,
  7. a DRHE-n aktív, kiemelkedő, rendszeres közéleti tevékenységet folytat.

 (4) A közéleti ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatban a jelölt bemutatja és igazolja, hogy a követelményeknek teljes mértékben megfelel.

(5) beérkezett pályázatokat a HÖK Szociális Bizottsága a rendszeres szociális ösztöndíj iránti pályázatokra vonatkozó szabályok alapján fogadja be, a pályázati kiírásban közzétett szempontrendszer alapján véleményezi, rangsorolja, és döntésre a DJB elé terjeszti. A közéleti ösztöndíjak odaítéléséről és azok konkrét összegéről a HÖK Szociális Bizottságának előterjesztése alapján a DJB dönt.

(6) A pályázatok elbírálása során a Hallgatói Önkormányzat elnökségében vagy állandó bizottságaiban, a DRHE egyetemi gyülekezetében közéleti tevékenységet folytató hallgatókat előnyben kell részesíteni.

(7) A DJB a közéleti ösztöndíjat egyazon hallgató esetében ismételt sikeres pályázat esetén tetszőleges számú alkalommal odaítélheti.

A beérkezett pályázatokról a Diákjóléti Bizottság 2021. november 5-ig dönt, melyről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 24. § (2) bekezdés alapján a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül megküldött határozatban, értesíti a pályázókat.

 

Herdon Lászlóné

DJB elnök

 

Debrecen, 2021. október 1.