Kérvények, nyomtatványok

 

Hallgatói tanulmányi kérvények

Késedelmes regisztráció
Rektori méltányossági kérelem
Passzív félév/év kérelme 2 egybefüggő passzív félév után
Hallgatói bejelentés jogviszony megszüntetéséhez
Nyelvvizsga beszámítási kérelem
Kredit beszámítási kérelem
40 kredit feletti tárgyfelvétel kérelme
Egyéni tanulmányi rend iránti kérelem
Intézményi közösségi munka - tárgyfelvételi kérelem
Tárgyfelvétel/késedelmes tárgyfelvétel
TDK tárgy-felvételi lap
Utólagos tárgy/kurzus leadás
Műveltségterület leadási kérelem
Műveltségterület változtatása iránti kérelem
Tagozat változtatási kérelem

Szakdolgozattal kapcsolatos nyomtatványok

Szakdolgozati útmutató
Szakdolgozat feltöltési útmutató - szöveges
Szakdolgozat feltöltési útmutató - képekkel
Szakdolgozati témaválasztás
Szakdolgozati témaváltoztatás
Szakdolgozat címlap-minta
Szakdolgozat formai követelménye - hitéleti szakok
Nyilatkozat szakdolgozat eredetiségéről
Nyilatkozat dolgozat eredetiségéről (alapdolgozat)

Záróvizsgára jelentkezőknek

Jelentkezés záróvizsgára

Egyéb nyomtatványok

Részletfizetési kérelem
Költségtérítés/önköltség mérséklési kérelem
Nyilatkozat költség átvállalásáról
Konzultációs igazolás esti/levelező tagozat

Jogviszony megszűnése utáni kérelmek

Oklevél kiállítás kérése későbbi nyelvvizsga bemutatáskor
Oklevél másodlat kiállítás iránti kérelem
Jogviszony igazolás kérése nyugdíj megállapításhoz

Gyakorlatokkal kapcsolatos nyomtatványok

Jelentkezési lap 2/8 hetes tanítási gyakorlatra
Befogadó nyilatkozat - gyakorlati helyektől
Megbízási szerződés 8 hetes tanítási gyakorlathoz
Megbízási szerződés 2 hetes tanítási gyakorlathoz
Megbízási szerződés kiegészítő műveltségterületi iskolai gyakorlathoz

Jelentkezési lapok

Jelentkezési lap évközi Kántorképzőre
Jelentkezési lap kiegészítő műveltségterületi képzésre