Hallgatói fogadalom szövege

 

Én, .....................

egyetemünk közössége előtt fogadom,
hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
szabályzatait és rendelkezéseit
magamra nézve kötelezőnek ismerem el,
azokat legjobb igyekezetem szerint megtartom.
A Magyarországi Református Egyház hitelveit,
erkölcsi és szellemi értékeit
tiszteletben tartom,
tanulmányaim egész ideje alatt
az egyetem jó hírének gyarapításán munkálkodom.
Isten segítségével arra törekszem,
hogy választott hivatásomra
lelkiismeretesen, mindenben felkészüljek.

A fogadalmat kivevő válasza:
Fogadalmatok teljesítésében a Szentháromság Isten legyen segítségetekre!