Egyéb minőségbiztosítási dokumentumok

 

  • Intézeti értekezlet 2019. február 21.

Intézményfejlesztési terv        
    Első éves hallgatók pályamotivációs felmérése – hitéleti szakok 2018
   
1, 3, 5 éve végzett hittanár-nevelőinek véleménye
    1, 3, 5 éve végzett katekéta-lelkipásztori munkatárs szakosainak véleménye
    1, 3, 5 éve végzett pasztorális tanácsadóinak véleménye
    1, 3, 5 éve végzett teológus-lelkészek véleménye
    oktatói munka hallgatói véleményezése 2017/18/1
    oktatói munka hallgatói véleményezése 2017/18/2

     Hallgatói elégedettség mérése 2018
     Emlékeztető a DRHE hitéleti szakjainak hallgatói fórumáról
     Oktató-kutató alkalmazottak elégedettségének mérése 2018
     Nem oktató-kutató alkalmazottak elégedettségének mérése 2018
     Intézményfejlesztési terv-fejlesztési célok

 Akkreditáció
        Hitéleti szakok akkreditációjának ütemezése
        Tantárgyfelelősök beosztása 2019.02.13.     
         Mintatanterv: Teológia szak
         Mintatanterv: Teológia szak–lelkész szakirány
         Mintatanterv: Hittanár–nevelőtanár osztatlan képzés
         Mintatanterv: Kántor alapszak
         Mintatanterv: Katekéta–lelkipásztori munkatárs szak
         Mintatnterv: Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak
         Tantárgyleírás–űrlap
         Tantárgyleírás – űrlap – szakmai gyakorlatok
         Támpontok a Hitéleti szakok tantárgyainak orientációjához
         Hitéleti BA szakok - kompetenciák jegyzéke
         Hitéleti MA szakok - kompetenciák jegyzéke
         Hitéleti OVALL szak - kompetenciák jegyzéke
         Oktatói adatlap-minta
              


  • Diplomás pályakövetés 2018

            1, 3, 5 éve végzett hittanár-nevelőinek véleménye
            1, 3, 5 éve végzett katekéta-lelkipásztori munkatárs szakosainak véleménye
            1, 3, 5 éve végzett pasztorális tanácsadóinak véleménye
            1, 3, 5 éve végzett teológus-lelkészek véleménye
            1, 3, 5 éve végzett tanítóinak véleménye

 

  • Oktatói munka hallgatói véleményezése:

          oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/17/1
          oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/17/2
          oktatói munka hallgatói véleményezése 2017/18/1
          oktatói munka hallgatói véleményezése 2017/18/2
          oktatói munka hallgatói véleményezése 2018/19/1
          oktatói munka hallgatói véleményezése 2018/19/2

  • Szakjelentések:

          Teológi szak - lelkész szakirány szakjelentése 2018
          Tanító szak szakjelentése 2018
          Hittanár-nevelőtanár osztatlan szak szakjelentése 2018
          Katechéta-lelkipásztori munkatárs alapszak szakjelentése 2018
          Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak szakjelentése 2018 
          Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak szakjelentése 2018 
          Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak szakjelentése 2018 
          Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak szakjelentése 2018 

  • C-SWOT analízisek:

           Teológia Intézet - analízis 2018.05.22.
           Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet - analízis 2018.05.24.
           Hivatalok - analízis 2018.05.18.
           Rektori Hivatal - analízis 2017.05.19.
           Rektori Hivatal analízis - 2018.04.12.
           Hatodévesek analízise - 2018.10.19.