Tanító alapszak

A tanító az általános iskolában a 6-12 éves gyerekekkel foglalkozik. Az óvodából kikerülve beülni az iskolapadba nagy változás egy gyermek életében. Ebben az élethelyzetben számára a biztonságot, a támaszt a tanító néni/bácsi jelenti.  Alapvetően rajta múlik, hogy a gyerek szeret-e majd iskolába járni, jól érzi-e ott magát, lesznek-e barátai. A másik meghatározó feladata a tanítónak a kisiskolás gyerekek felkészítése a világ megismerésére, s az ehhez szükséges tanulás tanítása. A tanító tanítja meg a gyerekeket írni, olvasni, számolni, vezeti be őket a tudományokba, teszi fogékonnyá a művészetek, technika, egészséges életmód, környezetvédelem iránt. A tanítóképzés során elméleti, módszertani ismereteket és iskolai környezetben gyakorlati tapasztalatokat szerez a hallgató. Ezek birtokában válik alkalmassá az 1-4. osztályban valamennyi tantárgy, az 5-6. osztályban egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ellátására.

Szakfelelős: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó

Tovább a részletes szakleíráshoz

Mintatantervek 2021/2022-es tanév Tanító szak - nappali tagozat
Tanító szak - esti tagozat
2020/2021-es tanév Tanító szak - nappali tagozat
Tanító szak - esti tagozat
2019/2020- as tanév  Tanító szak - nappali tagozat
Tanító szak - esti tagozat
2018/2019-es tanév

Tanító szak - nappali tagozat

Tanító szak - esti tagozat

2017/2018-as tanév

Tanító szak - nappali tagozat

Tanító szak - esti tagozat

2016/2017-es tanév

Tanító szak - nappali tagozat

Tanító szak esti tagozat

2015/2016-os tanév Tanító szak - nappali tagozat
2014/2015-ös tanév

Tanító szak - nappali tagozat

Tanító szak esti tagozat

2013/2014-es tanév

Tanító szak - nappali tagozat

Tanító szak esti tagozat

2012/2013-as tanév

Tanító szak - nappali tagozat

Tanító szak esti tagozat

2011/2012-es tanév

Tanító szak - nappali tagozat

Tanító szak levelező tagozat

Tantárgyleírások

Jelentkezőinknek