Aktuális kutatási/kutatói pályázatok

A DRHE az adott évben költségvetésében kutatás-finanszírozási célokra elkülönített pályázati keretösszeget az alábbi elvek szerint használja fel:

    a felhasználás belső arányait (személyi, dologi juttatás) a Tudományos és Művészeti Bizottság (továbbiakban: TMB) állásfoglalása alapján a Szenátus évente rögzíti,
    a támogatás összegének szétosztására a rektor minden szemeszterben pályázatot ír ki,
    a pályázatokat a TMB rangsorolja, és a rektor ítéli oda.

A pályázatok elbírálása során a TMB azokat a színvonalas kutatást vagy művészeti tevékenységet végző, a DRHE-val munkaviszonyban álló főfoglalkozású oktatók pályázatát részesítheti előnyben, akiknek munkája a DRHE szakmai stratégiai céljaival összhangban áll.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek:

    habilitációval és doktori (PhD, DLA) fokozattal rendelkezők, a doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezők és a doktorképzésben résztvevő oktatók,
    a tárgyév előtti utolsó lezárt pénzügyi évben a DRHE számára bevételt hozó kutatási, fejlesztési pályázatokban résztvevő oktatók.

A pályázatok véleményezésének minősítési szempontjai:

    a szakmai megalapozottság, realitás,
    a pályázó korábbi kutatási, alkotási eredményei,
    az oktató korábbi pályázatának/tainak dokumentált lezárása.

Az Egyetem Kutatás-finanszírozási Pályázat Szabályzata

Pályázati űrlap

Szakmai és pénzügyi beszámoló

AKTUÁLIS PÁLYÁZAT

Kutatási támogatást nyert oktatók listája

2018. költségvetési év 1. féléve